Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Brostadens miljötävling avgjord

https://www.klimatsmart.se/images/news/brostaden203x49adld.gif

Goda insatser för miljön, stora som små, ska uppmärksammas och belönas eftersom ju fler som engagerar sig i vår miljö, desto bättre resultat. Av den anledningen anordnade Brostaden en miljötävling under hösten. Hyresgäster som gjort något för miljön, stort som smått, fick skicka in sina bidrag. Det vinnande förslaget skickades in av Vin & Sprit som har bedrivit ett projekt för att förbättra arbetsmiljön för de anställda på Logistikcenter i Årsta, Stockholm. Projektet resulterade i en ombyggnad av anslutningen för järnvägstrafik, där man investerat i ett väderskydd. Detta har möjliggjort effektivare mottagning av ankommande järnvägsvagnar, även vid regn och blåst samt förbättrat arbetsmiljön för personalen. Utöver detta har projektet medfört att fler transporter kan ske med järnväg vilket har bidragit till att belastningen av koldioxid reducerats. Vin & Sprit har valt att skänka vinstpengarna, 5000 kr, till Coalition Clean Baltic (CCB), vars huvudsyfte är att främja skydd och förbättring av Östersjöns miljö och naturresurser.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter