Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bollnäs Bostäder sparar energi med TAC

https://www.klimatsmart.se/images/news/dfdf.jpg

- Genom att satsa pengar kommer vi att spara pengar! Så säger Anders Wikström, VD för Bollnäs Bostäder, som nyligen tog beslutet att investera 42 miljoner kronor i energieffektivisering under de närmaste tre åren. Energianvändningen kommer att minska med minst 13 procent på värme på tre års sikt. Arbetet genomförs tillsammans med energitjänsteföretaget TAC Energy Solutions, ett affärsområde inom TAC Svenska AB. Projektet är ett så kallat EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att investeringen betalas genom framtida energibesparingar och att det i avtalet ingår en garanterad årlig energibesparing. - Vi väljer att investera i energieffektivisering för att vi vill driva företaget långsiktigt och hållbart, både med tanke på ekonomin och på miljön, säger Anders Wikström. Som en extra sporre har Bollnäs Bostäder anslutit sig till SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet, vilket innebär att företaget har förbundit sig att senast 2016 ha minskat energianvändningen med 20 procent. EPC-projektet betyder mycket för att nå det målet. Ett internt miljömål som kommer att uppnås redan i år är att alla fastigheter ska värmas upp utan fossila bränslen. - Den sista oljan och direktverkande elen tas bort under hösten och därefter värms alla fastigheter upp med fjärrvärme, närvärme eller bergvärme, förklarar Stig Nordvall, energiansvarig på Bollnäs Bostäder. Den minskning av koldioxidutsläpp som kommer att uppnås, dels genom att oljan tas bort, dels genom den övergripande energibesparingen, motsvarar en resa med bil 125 varv runt jorden! - Det är troligtvis det största miljöprojekt som vi kommer att genomföra, berättar Annika Magnusson, miljösamordnare på Bollnäs Bostäder och nämner även andra planerade miljösatsningar, som installation av solceller för el till huvudkontoret och solvärme för varmvattenproduktion. De flesta av hyresgästerna i Bollnäs Bostäder omfattas och berörs av projektet. De behöver emellertid inte oroa sig för att projektet ska medföra höjda hyror utan kan tvärtom se fram emot att bo hos en stabil hyresvärd som tack vare en bättre kostnadskontroll kommer att ha ett mindre behov av att höja hyrorna. Dessutom bidrar hyresgästerna själva till en bättre miljö genom att bo hos en miljömedveten hyresvärd. Avtalet mellan Bollnäs Bostäder och TAC slöts den 1 september och var ett resultat av en detaljerad energianalys och projektutveckling som pågått det senaste året tillsammans med TAC. Installationsarbetet, som nu drar igång, kommer att pågå under de kommande tre åren och därefter övergår projektet i en garanti- och projektuppföljningsfas. Mycket ska hända på kort tid. - Vi har valt att arbeta tillsammans med en extern part som är specialist på energieffektivisering för att få ut mesta möjliga av projektet. Dessutom krävs det externa specialister som driver på och stöttar så att vi på sikt kan förvalta de anläggningar vi utvecklar inom projektet på det mest effektiva sättet, avslutar Anders Wikström. För ytterligare information, kontakta: Stig Nordvall, Energiansvarig, telefon: 0278-259 57, e-post: stig.nordvall@bollnasbostader.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bollnäs Bostäder sparar energi med TAC

2009-09-25
- Genom att satsa pengar kommer vi att spara pengar! Så säger Anders Wikström, VD för Bollnäs Bostäder, som nyligen tog beslutet att investera 42 miljoner kronor i energieffektivisering under de närmaste tre åren. Energianvändningen kommer att minska med minst 13 procent på värme på tre års sikt. Arbetet genomförs tillsammans med energitjänsteföretaget TAC Energy Solutions, ett affärsområde inom TAC Svenska AB. Projektet är ett så kallat EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att investeringen betalas genom framtida energibesparingar och att det i avtalet ingår en garanterad årlig energibesparing.

- Vi väljer att investera i energieffektivisering för att vi vill driva företaget långsiktigt och hållbart, både med tanke på ekonomin och på miljön, säger Anders Wikström. Som en extra sporre har Bollnäs Bostäder anslutit sig till SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet, vilket innebär att företaget har förbundit sig att senast 2016 ha minskat energianvändningen med 20 procent. EPC-projektet betyder mycket för att nå det målet. Ett internt miljömål som kommer att uppnås redan i år är att alla fastigheter ska värmas upp utan fossila bränslen.

- Den sista oljan och direktverkande elen tas bort under hösten och därefter värms alla fastigheter upp med fjärrvärme, närvärme eller bergvärme, förklarar Stig Nordvall, energiansvarig på Bollnäs Bostäder.

Den minskning av koldioxidutsläpp som kommer att uppnås, dels genom att oljan tas bort, dels genom den övergripande energibesparingen, motsvarar en resa med bil 125 varv runt jorden!

- Det är troligtvis det största miljöprojekt som vi kommer att genomföra, berättar Annika Magnusson, miljösamordnare på Bollnäs Bostäder och nämner även andra planerade miljösatsningar, som installation av solceller för el till huvudkontoret och solvärme för varmvattenproduktion.

De flesta av hyresgästerna i Bollnäs Bostäder omfattas och berörs av projektet. De behöver emellertid inte oroa sig för att projektet ska medföra höjda hyror utan kan tvärtom se fram emot att bo hos en stabil hyresvärd som tack vare en bättre kostnadskontroll kommer att ha ett mindre behov av att höja hyrorna. Dessutom bidrar hyresgästerna själva till en bättre miljö genom att bo hos en miljömedveten hyresvärd.

Avtalet mellan Bollnäs Bostäder och TAC slöts den 1 september och var ett resultat av en detaljerad energianalys och projektutveckling som pågått det senaste året tillsammans med TAC. Installationsarbetet, som nu drar igång, kommer att pågå under de kommande tre åren och därefter övergår projektet i en garanti- och projektuppföljningsfas. Mycket ska hända på kort tid.

- Vi har valt att arbeta tillsammans med en extern part som är specialist på energieffektivisering för att få ut mesta möjliga av projektet. Dessutom krävs det externa specialister som driver på och stöttar så att vi på sikt kan förvalta de anläggningar vi utvecklar inom projektet på det mest effektiva sättet, avslutar Anders Wikström.

För ytterligare information, kontakta:
Stig Nordvall, Energiansvarig, telefon: 0278-259 57, e-post: stig.nordvall@bollnasbostader.se

Senaste nyheter