Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bli energieffektiv i Småland 27-28 okt

https://www.klimatsmart.se/images/news/lansstyrelsenjonkoping250x42.jpg

Länsstyrelsen och Regionförbundet arrangerar tillsammans med kommunerna två seminarier om energieffektivisering. Seminarierna riktar sig till företagare i Jönköpings län. Det handlar om att bli energieffektivare och därmed få pengar över till andra investeringar. Med tanke på att energins andel av de totala kostnaderna för ett företag ofta är betydande, finns det stora möjligheter att frigöra resurser till annat genom att bli en effektivare energianvändare. Seminarierna kommer också att innehålla en analys av prisutvecklingen på energi på kort och lång sikt. Seminarierna genomförs i Jönköping den 27 oktober och i Värnamo den 28 oktober, se inbjudan nedan. Fler är 100 företag i Jönköpings län har antagit erbjudandet från ALMI och Länsstyrelsen att göra energianalys som leder till effektivare energianvändning. Med relativt små insatser har man kunnat sänka sin energiförbrukning och därmed fått pengar över till andra utvecklingsprojekt. Projektet har velat belysa möjligheterna att minska energiförbrukningen i system och processer samt introducera till användning av energikartläggning. Att kartlägga och mäta sin energiförbrukning är två sätt att skaffa sig underlag för energismarta beslut. Seminarierna utgår ifrån energieffektivisering och kommer att visa vad som kan göras för att få en helhetssyn och på sikt minska kostnader för underhåll och drift. Flera tongivande aktörer kommer att medverka och bland annat prata om hur man kan bli bättre på att spara kostnader och miljö.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bli energieffektiv i Småland 27-28 okt

2010-10-20
Länsstyrelsen och Regionförbundet arrangerar tillsammans med kommunerna två seminarier om energieffektivisering. Seminarierna riktar sig till företagare i Jönköpings län. Det handlar om att bli energieffektivare och därmed få pengar över till andra investeringar. Med tanke på att energins andel av de totala kostnaderna för ett företag ofta är betydande, finns det stora möjligheter att frigöra resurser till annat genom att bli en effektivare energianvändare. Seminarierna kommer också att innehålla en analys av prisutvecklingen på energi på kort och lång sikt. Seminarierna genomförs i Jönköping den 27 oktober och i Värnamo den 28 oktober, se inbjudan nedan.

Fler är 100 företag i Jönköpings län har antagit erbjudandet från ALMI och Länsstyrelsen att göra energianalys som leder till effektivare energianvändning. Med relativt små insatser har man kunnat sänka sin energiförbrukning och därmed fått pengar över till andra utvecklingsprojekt. Projektet har velat belysa möjligheterna att minska energiförbrukningen i system och processer samt introducera till användning av energikartläggning. Att kartlägga och mäta sin energiförbrukning är två sätt att skaffa sig underlag för energismarta beslut. Seminarierna utgår ifrån energieffektivisering och kommer att visa vad som kan göras för att få en helhetssyn och på sikt minska kostnader för underhåll och drift. Flera tongivande aktörer kommer att medverka och bland annat prata om hur man kan bli bättre på att spara kostnader och miljö.

För mer information och anmälan välj vilken dag som passar dig bäst:
Energiseminarium i Jönköping 27 oktober: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Pressrum/Kalender/_Aktiviteter/Energiseminarium_Jonkoping.htm
Energiseminarium i Värnamo 28 oktober: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Pressrum/Kalender/_Aktiviteter/Energiseminarium_varnamo.htm

Senaste nyheter