Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Biologisk mångfald är en ödesfråga för vår planet

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-rebecka-lemoine250x282.jpg

Utan pollinering - ingen mat. Vi behöver den biologiska mångfalden av många anledningar. Därför gör Svenskt Sigill tillsammans med sina kunder tusentals små och stora åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i det svenska odlingslandskapet. För att uppmärksamma Svenskt Sigills arbete för biologiskt mångfald och organisationens nya regelverk arrangerades ett frukostseminarie den 22 maj. En frukost som bidrar till biologisk mångfald stod uppdukad och givetvis blir maten i fokus när Svenskt Sigill bjuder på frukost. På plats var en blandning av människor intresserade av mat och miljö, journalister och upphandlare. Rebecka Le Moine som är initiativtagare till firandet i Sverige av den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj och Årets miljöhjälte 2017 inledde seminariet. Hon berättade om vikten av biologisk mångfald för vår planet och varför vi behöver kraftsamla för att bevara våra landskap. Hon pratade om det faktum att vi ännu bara känner till en bråkdel av allt liv på jorden och arter försvinner i snabbare takt än vi hinner kartlägga dem. Helena Allard miljöexpert på Sigill Kvalitetssystem berättade om de olika åtgärderna som nu kommer att genomföras ute hos bönderna. I första steget är det 800 odlare av frukt, grönt och blommor som kommer att genomföra tusentals åtgärder. Odlaren väljer från en lista med aktuella förslag och gör de som fungerar bäst på just det egna företaget. Då blir arbetet skräddarsytt efter förutsättningarna på platsen. I nästa steg kommer vi också att inför krav på åtgärder för biologisk mångfald inom andra typer av odling som till exempel spannmål och foder. Två lantbrukare var också på plats på frukosten och berättade om sina gårdar och hur det praktiska jobbet går till. – Vi har över 550 sorters potatis som vi bevarar, det är också en sorts biologisk mångfald, sa Bitte Persson från Larsviken. Bland annat finns det fina blomsterängar på Larsviken, öppna gräsmarker som betas, ogräsrensningen sker försiktigt för att akta häckande fåglar och vägkanterna får blomma. Torbjörn Eriksson från Gymninge gård berättade om de öppna och artrika natubetesmarkerna kring sjön Tysslingen som han och hans bror vårdar genom sitt naturbeteskött. – Förr passerade kanske bara något hundratal svanar men nu är det 5000 svanar varje år, berättade Torbjörn. Naturbetesmarker är de mest artrika ekosystemen i Sverige och många rödlistade arter är beroende av att dessa betas. Artrikedomen kan jämföras med den i en regnskog. Torbjörn berättade om när en biolog från WWF var ute på betet nyligen och bara medan de satt på en sten och pratade så såg han 18 olika arter av växter och i komockan fanns det 8 sorters skalbaggar. Sedan tidigare finns certifieringen Svenskt Sigill Naturbeteskött som garanterar att korna betat på naturbetesmarker och därför bidrar till den biologiska mångfalden.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Biologisk mångfald är en ödesfråga för vår planet

2018-06-04
Rebecka Le Moine
Utan pollinering - ingen mat. Vi behöver den biologiska mångfalden av många anledningar. Därför gör Svenskt Sigill tillsammans med sina kunder tusentals små och stora åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i det svenska odlingslandskapet.

För att uppmärksamma Svenskt Sigills arbete för biologiskt mångfald och organisationens nya regelverk arrangerades ett frukostseminarie den 22 maj.

En frukost som bidrar till biologisk mångfald stod uppdukad och givetvis blir maten i fokus när Svenskt Sigill bjuder på frukost. På plats var en blandning av människor intresserade av mat och miljö, journalister och upphandlare.

Rebecka Le Moine som är initiativtagare till firandet i Sverige av den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj och Årets miljöhjälte 2017 inledde seminariet. Hon berättade om vikten av biologisk mångfald för vår planet och varför vi behöver kraftsamla för att bevara våra landskap. Hon pratade om det faktum att vi ännu bara känner till en bråkdel av allt liv på jorden och arter försvinner i snabbare takt än vi hinner kartlägga dem.

Helena Allard miljöexpert på Sigill Kvalitetssystem berättade om de olika åtgärderna som nu kommer att genomföras ute hos bönderna. I första steget är det 800 odlare av frukt, grönt och blommor som kommer att genomföra tusentals åtgärder. Odlaren väljer från en lista med aktuella förslag och gör de som fungerar bäst på just det egna företaget. Då blir arbetet skräddarsytt efter förutsättningarna på platsen. I nästa steg kommer vi också att inför krav på åtgärder för biologisk mångfald inom andra typer av odling som till exempel spannmål och foder.

Två lantbrukare var också på plats på frukosten och berättade om sina gårdar och hur det praktiska jobbet går till.

– Vi har över 550 sorters potatis som vi bevarar, det är också en sorts biologisk mångfald, sa Bitte Persson från Larsviken.

Bland annat finns det fina blomsterängar på Larsviken, öppna gräsmarker som betas, ogräsrensningen sker försiktigt för att akta häckande fåglar och vägkanterna får blomma.

Torbjörn Eriksson från Gymninge gård berättade om de öppna och artrika natubetesmarkerna kring sjön Tysslingen som han och hans bror vårdar genom sitt naturbeteskött.

– Förr passerade kanske bara något hundratal svanar men nu är det 5000 svanar varje år, berättade Torbjörn.

Naturbetesmarker är de mest artrika ekosystemen i Sverige och många rödlistade arter är beroende av att dessa betas. Artrikedomen kan jämföras med den i en regnskog. Torbjörn berättade om när en biolog från WWF var ute på betet nyligen och bara medan de satt på en sten och pratade så såg han 18 olika arter av växter och i komockan fanns det 8 sorters skalbaggar. Sedan tidigare finns certifieringen Svenskt Sigill Naturbeteskött som garanterar att korna betat på naturbetesmarker och därför bidrar till den biologiska mångfalden.

Senaste nyheter