Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Taxibilar laddas trådlöst i Gothenburg Green City Zone

https://www.klimatsmart.se/images/news/brg-tradslosladdning250x152.jpg

Nu inleds ett test- och utvecklingsprojekt kring trådlös laddning av elektriska taxibilar i skarp trafik i centrala Göteborg. En mindre flotta eldrivna taxibilar ska rulla och laddas induktivt under tre år. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone. Förare från taxioperatören Cabonline kommer att köra helelektriska Volvo XC40 i skarp taxitrafik och använda trådlösa laddstationer placerade på särskilt förberedda parkeringsrutor. Lindholmen är först ut. Laddningstekniken är framtagen av amerikanska Momentum Dynamics, och installationerna gjorda på uppdrag av Göteborg Energi. Syftet är att testa ny spännande laddteknik, utveckla den vidare och skaffa erfarenhet för att – från flera parters sida – kunna bidra till att skala upp införandet av utsläppsfri taxi i stadsmiljö. – Gothenburg Green City Zone är etablerad för just den här typen av projekt, praktiska tester i verkligheten, där vi tillsammans lär oss att få fart på innovationstakten. Eltaxi kan göra stor skillnad, både för klimatet och för att minska bullret i städerna, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone, på Business Region Göteborg. Andra partners som är involverade i projektet Wireless Charging är Volvos svenska återförsäljargrupp Volvo Bil, Vattenfall och dess laddnätverk InCharge. Göteborgs Stad har antagit målet att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri redan 2023, och CO2-utsläppen sänkta med 90 procent i hela transportsystemet till 2030. Elektrifiering är en del av lösningen. Business Region Göteborg leder omställningen till ett elektrifierat transportsystem, vilket kräver en ny typ av samverkan mellan intressenter för att underlätta storskalig utbyggnad av en elektrifierad fordonsflotta. – Stadsmiljön påverkas i stor utsträckning av vilka bränslen som taxibolagen använder, eftersom det handlar om mycket långa sträckor centralt i staden, ackumulerat över tid. Dessutom är staden en stor köpare av taxitjänster och transporter. Om taxiflottan är elektrifierad kan vi ställa krav på utsläppsfria transporter, säger Anne Piegsa, processledare Elektrifiering, Business Region Göteborg. Laddplatserna ägs och driftas av Göteborg Energi. – Vi har under lång tid jobbat med att bygga ut laddinfrastrukturen i Göteborg, med allt från elektriska bussar, laddning för tunga transporter och publik laddning för privatpersoner som kör elbil. Vi vill bidra till elektrifieringen av Göteborg på alla sätt vi kan och för att lyckas behöver vi tillsammans med andra aktörer ta fram en mångfald av lösningar. Induktiv laddning är en av dessa lösningar, säger Malin Flysjö, affärschef el- och gashandel på Göteborg Energi. Om Gothenburg Green City Zone: I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i utvalda delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria. Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden. Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här vill vi skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskare att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Det är en zon för tester, inte förbud, där vi välkomnar och väcker intresse för nya lösningar, skapar innovation och lär oss tillsammans. Vi visar omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet. Med Gothenburg Green City Zone är Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar. Business Region Göteborg har också uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030, där elektrifieringen visar vägen. Arbetet sker i nära samverkan med samtliga berörda aktörer inom Göteborgs Stad, näringslivet och andra berörda aktörer i Göteborgsregionen.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Taxibilar laddas trådlöst i Gothenburg Green City Zone

2022-03-07
Nu inleds ett test- och utvecklingsprojekt kring trådlös laddning av elektriska taxibilar i skarp trafik i centrala Göteborg. En mindre flotta eldrivna taxibilar ska rulla och laddas induktivt under tre år. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone.

Förare från taxioperatören Cabonline kommer att köra helelektriska Volvo XC40 i skarp taxitrafik och använda trådlösa laddstationer placerade på särskilt förberedda parkeringsrutor. Lindholmen är först ut. Laddningstekniken är framtagen av amerikanska Momentum Dynamics, och installationerna gjorda på uppdrag av Göteborg Energi.

Syftet är att testa ny spännande laddteknik, utveckla den vidare och skaffa erfarenhet för att – från flera parters sida – kunna bidra till att skala upp införandet av utsläppsfri taxi i stadsmiljö.

– Gothenburg Green City Zone är etablerad för just den här typen av projekt, praktiska tester i verkligheten, där vi tillsammans lär oss att få fart på innovationstakten. Eltaxi kan göra stor skillnad, både för klimatet och för att minska bullret i städerna, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone, på Business Region Göteborg.

Andra partners som är involverade i projektet Wireless Charging är Volvos svenska återförsäljargrupp Volvo Bil, Vattenfall och dess laddnätverk InCharge.

Göteborgs Stad har antagit målet att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri redan 2023, och CO2-utsläppen sänkta med 90 procent i hela transportsystemet till 2030. Elektrifiering är en del av lösningen. Business Region Göteborg leder omställningen till ett elektrifierat transportsystem, vilket kräver en ny typ av samverkan mellan intressenter för att underlätta storskalig utbyggnad av en elektrifierad fordonsflotta.

– Stadsmiljön påverkas i stor utsträckning av vilka bränslen som taxibolagen använder, eftersom det handlar om mycket långa sträckor centralt i staden, ackumulerat över tid. Dessutom är staden en stor köpare av taxitjänster och transporter. Om taxiflottan är elektrifierad kan vi ställa krav på utsläppsfria transporter, säger Anne Piegsa, processledare Elektrifiering, Business Region Göteborg. Laddplatserna ägs och driftas av Göteborg Energi.

– Vi har under lång tid jobbat med att bygga ut laddinfrastrukturen i Göteborg, med allt från elektriska bussar, laddning för tunga transporter och publik laddning för privatpersoner som kör elbil. Vi vill bidra till elektrifieringen av Göteborg på alla sätt vi kan och för att lyckas behöver vi tillsammans med andra aktörer ta fram en mångfald av lösningar. Induktiv laddning är en av dessa lösningar, säger Malin Flysjö, affärschef el- och gashandel på Göteborg Energi.

Om Gothenburg Green City Zone:

I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i utvalda delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria. Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden.

Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här vill vi skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskare att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Det är en zon för tester, inte förbud, där vi välkomnar och väcker intresse för nya lösningar, skapar innovation och lär oss tillsammans. Vi visar omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet.

Med Gothenburg Green City Zone är Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar. Business Region Göteborg har också uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030, där elektrifieringen visar vägen. Arbetet sker i nära samverkan med samtliga berörda aktörer inom Göteborgs Stad, näringslivet och andra berörda aktörer i Göteborgsregionen.

Senaste nyheter