Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bättre planering ger mer biobränsle

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96a.jpg

Med bättre planering kan skogsbruket producera mer än dubbelt så mycket biobränsle som idag och samtidigt öka lönsamheten. Det visar nya resultat från forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme. Efterfrågan på biobränsle ökar i Sverige. Samtidigt är svenskt skogsbruk av tradition mer inriktat på sågtimmer och massaved. Ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå visar att skogsägarna både kan tjäna mer och producera mer om skogsbruket inriktas mot tre jämställda produkter: timmer, massaved och skogsbränsle. - Om skogsägarna tar hänsyn till skogsbränslet i sina beräkningar tillsammans med timret och massaveden, blir skogsbruket mer lönsamt. Med små förändringar får alla mer. Skogsägaren ökar sina intäkter, mer biobränsle kan användas till fjärrvärme, samtidigt som massaindustrin faktiskt får lite mer råvara, säger Hampus Holmström, analytiker på SLU i Umeå. Att planera och anpassa skogsbruket även till biobränsle kan öka lönsamheten med i genomsnitt sex procent, samtidigt som biobränsleuttaget mer än fördubblades (i genomsnitt med en ökning på 158 procent). I försöken gav det bränsleanpassade skogsbruket dessutom ökat massavedsuttag, i genomsnitt med 14 procent. - Vår studie visar att skogsägarna gärna vill sälja biobränsle till fjärrvärmeföretagen, många känner en stolthet att få vara med i omställningen till ett mer hållbart samhälle där vi använder förnyelsebara energikällor och fasar ut fossila bränslen, säger Hampus Holmström, analytiker på SLU i Umeå. Forskarna vid SLU har studerat tre skogsinnehav i olika delar av landet: Skellefteå Krafts skogar i norra Västerbotten, Jämtkrafts skogar utanför Östersund och Göteborgs stadsskogar. - Resultaten visar tydligt hur planering av skogsbruket kan ge mer till både skogsägarna och fjärrvärmeföretagen. Med biobränsle från skogen kan fjärrvärmeföretagen fortsätta att producera förnybar värme och el, säger Charlotta Abrahamsson, områdesansvarig miljö och klimat på Svensk Fjärrvärme. I ett uppföljande forskningsprojekt inom Fjärrsyn kommer forskarna undersöka hur energioptimering kan göras i skogsbruket på nationell nivå. För mer information, kontakta: Hampus Holmström, analytiker vid SLU i Umeå, 072-741 45 84, hampus.holmstrom@slu.se Tomas Ladås, gruppchef Mark och bränsle, Skellefteå Kraft, 070-78 48 40, tomas.ladas@skekraft.se Mats Svensson, Jämtkraft, 063-14 92 93, mats.svensson@jamtkraft.se Susanne Snäll, Svensk Fjärrvärme, 0734-04 45 11, susanne.snall@svenskfjarrvarme.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bättre planering ger mer biobränsle

2012-11-12
Med bättre planering kan skogsbruket producera mer än dubbelt så mycket biobränsle som idag och samtidigt öka lönsamheten. Det visar nya resultat från forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme.

Efterfrågan på biobränsle ökar i Sverige. Samtidigt är svenskt skogsbruk av tradition mer inriktat på sågtimmer och massaved. Ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå visar att skogsägarna både kan tjäna mer och producera mer om skogsbruket inriktas mot tre jämställda produkter: timmer, massaved och skogsbränsle.

- Om skogsägarna tar hänsyn till skogsbränslet i sina beräkningar tillsammans med timret och massaveden, blir skogsbruket mer lönsamt. Med små förändringar får alla mer. Skogsägaren ökar sina intäkter, mer biobränsle kan användas till fjärrvärme, samtidigt som massaindustrin faktiskt får lite mer råvara, säger Hampus Holmström, analytiker på SLU i Umeå.

Att planera och anpassa skogsbruket även till biobränsle kan öka lönsamheten med i genomsnitt sex procent, samtidigt som biobränsleuttaget mer än fördubblades (i genomsnitt med en ökning på 158 procent). I försöken gav det bränsleanpassade skogsbruket dessutom ökat massavedsuttag, i genomsnitt med 14 procent.

- Vår studie visar att skogsägarna gärna vill sälja biobränsle till fjärrvärmeföretagen, många känner en stolthet att få vara med i omställningen till ett mer hållbart samhälle där vi använder förnyelsebara energikällor och fasar ut fossila bränslen, säger Hampus Holmström, analytiker på SLU i Umeå.

Forskarna vid SLU har studerat tre skogsinnehav i olika delar av landet: Skellefteå Krafts skogar i norra Västerbotten, Jämtkrafts skogar utanför Östersund och Göteborgs stadsskogar.

- Resultaten visar tydligt hur planering av skogsbruket kan ge mer till både skogsägarna och fjärrvärmeföretagen. Med biobränsle från skogen kan fjärrvärmeföretagen fortsätta att producera förnybar värme och el, säger Charlotta Abrahamsson, områdesansvarig miljö och klimat på Svensk Fjärrvärme.

I ett uppföljande forskningsprojekt inom Fjärrsyn kommer forskarna undersöka hur energioptimering kan göras i skogsbruket på nationell nivå.

För mer information, kontakta:
Hampus Holmström, analytiker vid SLU i Umeå, 072-741 45 84, hampus.holmstrom@slu.se
Tomas Ladås, gruppchef Mark och bränsle, Skellefteå Kraft, 070-78 48 40, tomas.ladas@skekraft.se
Mats Svensson, Jämtkraft, 063-14 92 93, mats.svensson@jamtkraft.se
Susanne Snäll, Svensk Fjärrvärme, 0734-04 45 11, susanne.snall@svenskfjarrvarme.se.

Senaste nyheter