Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bästa ackumulatortanken sparar mycket energi

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Energimyndighetens test av ackumulatortankar visar att den med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst. Tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav och energimärkning. En ackumulatortank ger ett flexiblare och effektivare uppvärmningssystem med lägre miljöutsläpp och man får också större flexibilitet. Användaren kan kombinera olika alternativ som pellets, sol, och värmepump och koppla dem till samma tank. Det finns mycket att vinna i valet av ackumulatortank. Energimyndigheten har testat fem ackumulatortankar med en volym på 500-600 liter för uppvärmning och varmvatten. Genom att titta på stilleståndsförlusterna, hur mycket av värmen som går förlorad när vattnet lagras i tanken, kan olika tankar jämföras med varandra. Temperaturen är den samma i alla tankarna. Ackumulatortanken med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst stilleståndsförluster. – Testet är det första i sitt slag där vi använt den nya internationella provningsmetoden som är föreslaget för kommande EU-krav. Det är viktigt med en bra internationell provningsmetod för att underlätta produktutvecklingen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet på Energimyndigheten. Från den 26 september 2015 får ackumulatortankar ekodesignkrav. Det innebär att de får krav på högsta tillåtna stilleståndsförluster och en obligatorisk energimärkning. Testet visar att tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav. Det är bara en av de testade ackumulatortankarna som redan nu klarar kommande ekodesignkrav på stilleståndsförluster. Skulle ackumulatortankarna vara energimärkta får tanken med lägst förluster energiklass C och övriga klass D eller E. Från 2015 måste alla nya varmvattenberedare vara i energiklass C eller bättre. Som bäst kan ackumulatortankarna få energiklass A. Kontaktpersoner: - Martin Jansen, Energimyndigheten(test av ackumulatortankar), telefon 016-544 24 39. - Anna Carlén, Energimyndigheten (ekodesign och energimärkning), telefon 016-544 21 61.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bästa ackumulatortanken sparar mycket energi

2014-06-23
Energimyndighetens test av ackumulatortankar visar att den med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst. Tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav och energimärkning.

En ackumulatortank ger ett flexiblare och effektivare uppvärmningssystem med lägre miljöutsläpp och man får också större flexibilitet. Användaren kan kombinera olika alternativ som pellets, sol, och värmepump och koppla dem till samma tank. Det finns mycket att vinna i valet av ackumulatortank.

Energimyndigheten har testat fem ackumulatortankar med en volym på 500-600 liter för uppvärmning och varmvatten. Genom att titta på stilleståndsförlusterna, hur mycket av värmen som går förlorad när vattnet lagras i tanken, kan olika tankar jämföras med varandra. Temperaturen är den samma i alla tankarna. Ackumulatortanken med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst stilleståndsförluster.

– Testet är det första i sitt slag där vi använt den nya internationella provningsmetoden som är föreslaget för kommande EU-krav. Det är viktigt med en bra internationell provningsmetod för att underlätta produktutvecklingen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet på Energimyndigheten.

Från den 26 september 2015 får ackumulatortankar ekodesignkrav. Det innebär att de får krav på högsta tillåtna stilleståndsförluster och en obligatorisk energimärkning. Testet visar att tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav.

Det är bara en av de testade ackumulatortankarna som redan nu klarar kommande ekodesignkrav på stilleståndsförluster. Skulle ackumulatortankarna vara energimärkta får tanken med lägst förluster energiklass C och övriga klass D eller E. Från 2015 måste alla nya varmvattenberedare vara i energiklass C eller bättre. Som bäst kan ackumulatortankarna få energiklass A.

Kontaktpersoner:
- Martin Jansen, Energimyndigheten(test av ackumulatortankar), telefon 016-544 24 39.
- Anna Carlén, Energimyndigheten (ekodesign och energimärkning), telefon 016-544 21 61.

Läs mer om testet på Energimyndighetens webbplats:
www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Ackumulatortankar/

Senaste nyheter