Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Pollinera Sverige sprider kunskap om växter för humlor och bin

https://www.klimatsmart.se/images/news/pollinera250x250.jpg

Med start i maj kommer alla Plantagens butiker att ha informativa skyltar för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter. Pollinera Sverige och Plantagen har som mål att tillsammans sprida kunskap om vad pollinatörerna behöver för att överleva. Det finns en ökad förståelse bland konsumenterna för betydelsen av pollinerade växter. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna, och enligt Plantagens nyligen släppta rapport vill 7 av 10 se fler pollinerande insekter i naturen. – Runt 35 % av svenska folket vill enligt rapporten gynna pollinerande insekter när de väljer blommande växter, och vi vill stötta dem i deras val, säger Malin Bjurvald, Sustainability Manager på Plantagen. Mångfald av insekter behövs: Många insekter deltar i det viktiga pollineringsarbetet, som vilda bin, humlor, honungsbin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor och det är avgörande för allas överlevnad att det finns mat till dem under hela säsongen. – Alla trädgårdsägare, kolonister och odlare kan bidra genom att odla en mångfald, släppa upp gräset och spara matnyttiga växter i gräsmattan, som till exempel maskros och vitklöver, säger Lotta Fabricius Kristiansen, som startade nätverket Pollinera Sverige 2017 tillsammans med Anna Lind Lewin. Ökande intresse hos konsumenterna: Plantagens rapport visar att det finns ett stort intresse hos konsumenterna för att värna om den biologiska mångfalden, och för att välja växter som bidrar till detta. Särskilt kvinnor anger att det är en viktig faktor vid inköp. – Vi har tagit fram kampanjmaterialet för att på ett enkelt och attraktivt sätt kunna peka på vilka pollinatörerna är och visa ett bra urval växter som ger dem näring, berättar Anna Lind Lewin som producerat skyltar, kort och affischer tillsammans med illustratören Aron Landahl. Pollineringsveckan 18–26 maj: Extra fokus på pollinerande insekter och gynnsamma växter blir det under Pollineringsveckan i maj. Veckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med syftet att samla alla positiva insatser som görs för att rädda bin och andra pollinatörer, och för att plantera och så pollineringsvänliga växter.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Pollinera Sverige sprider kunskap om växter för humlor och bin

2019-04-29
Med start i maj kommer alla Plantagens butiker att ha informativa skyltar för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter.

Pollinera Sverige och Plantagen har som mål att tillsammans sprida kunskap om vad pollinatörerna behöver för att överleva.

Det finns en ökad förståelse bland konsumenterna för betydelsen av pollinerade växter. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna, och enligt Plantagens nyligen släppta rapport vill 7 av 10 se fler pollinerande insekter i naturen.

– Runt 35 % av svenska folket vill enligt rapporten gynna pollinerande insekter när de väljer blommande växter, och vi vill stötta dem i deras val, säger Malin Bjurvald, Sustainability Manager på Plantagen.

Mångfald av insekter behövs:
Många insekter deltar i det viktiga pollineringsarbetet, som vilda bin, humlor, honungsbin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor och det är avgörande för allas överlevnad att det finns mat till dem under hela säsongen.

– Alla trädgårdsägare, kolonister och odlare kan bidra genom att odla en mångfald, släppa upp gräset och spara matnyttiga växter i gräsmattan, som till exempel maskros och vitklöver, säger Lotta Fabricius Kristiansen, som startade nätverket Pollinera Sverige 2017 tillsammans med Anna Lind Lewin.

Ökande intresse hos konsumenterna:
Plantagens rapport visar att det finns ett stort intresse hos konsumenterna för att värna om den biologiska mångfalden, och för att välja växter som bidrar till detta. Särskilt kvinnor anger att det är en viktig faktor vid inköp.

– Vi har tagit fram kampanjmaterialet för att på ett enkelt och attraktivt sätt kunna peka på vilka pollinatörerna är och visa ett bra urval växter som ger dem näring, berättar Anna Lind Lewin som producerat skyltar, kort och affischer tillsammans med illustratören Aron Landahl.

Pollineringsveckan 18–26 maj:
Extra fokus på pollinerande insekter och gynnsamma växter blir det under Pollineringsveckan i maj. Veckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med syftet att samla alla positiva insatser som görs för att rädda bin och andra pollinatörer, och för att plantera och så pollineringsvänliga växter.

Senaste nyheter