Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Åtta av tio vill ha digitalala kvitton

https://www.klimatsmart.se/images/news/sparakvittot174x86.jpg

En ny konsumentundersökning visar att det finns ett mycket stort intresse för att införa digitala kvitton i butiker. Var tredje konsument uppger att de redan nu sparar alla sina kvitton digitalt, trots att tjänsten inte erbjuds aktivt i butik. 80 procent av de tillfrågade uppger att de skulle använda möjligheten om butikerna erbjöd sig att skicka kvittot digitalt. Papperskvittot upplevs som förlegat och onödigt: Inte ens en procent av de tillfrågade föredrar papperskvitton framför digitala kvitton. 1350 konsumenter deltog i undersökningen, som genomfördes av den digitala kvittotjänsten Sparakvittot. Respondenterna består av personer som registrerat sitt intresse för Sparakvittot, både aktiva användare och icke-aktiva användare. Närmare 3 av 10 (28 %) av de tillfrågade uppger att de i dagsläget sparar alla sina kvitton digitalt, och 42 procent uppger sig spara vissa av dem. Fler kvinnor än män gillar digitala kvitton: var tredje kvinna och var fjärde man uppger sig spara alla sina kvitton digitalt. Av de konsumenter som i dagsläget inte använder sig av Sparakvittot eller liknande tjänster uppger fler än 8 av 10 konsumenter att de skulle spara alla sina kvitton digitalt om butikerna kunde erbjuda att skicka kvittot till den personliga digitala kvittolådan. Inte ens en enda procent (0,8 procent) av de tillfrågade i undersökningen uppger att de vill hålla sig till papperskvitton så länge som möjligt. - Undersökningens resultat är tydligt: Konsumenternas frustration över papperskvitton är tydlig, de vill ha digitala kvitton i butikerna och ju snabbare vi kan införa detta desto bättre för både kunder, handlare och miljön. Konsumenterna uppger att den främsta anledningen till varför de önskar digitala kvitton är att de vill ha dem samlade på ett och samma ställe för att de snabbt och enkelt ska hitta tillbaka till kvitton vid byten, reklamationer och återköp. Därefter uppger de att få bättre koll på garantitider och öppet köp samt att få bättre kontroll på sin privatekonomi som viktiga anledningar, säger Håkan Åman, VD på Sparakvittot. Inför kommande julklappsjakt uppger 7 av 10 konsumenter (72 %) att de kommer att spara kvittona digitalt för att underlätta byten och återköp och 22 procent uppger att de kanske kommer spara sina kvitton digitalt. Endast 3,6 procent uppger att de kommer spara papperskvittona som vanligt. För mer information, kontakta: Håkan Åman, vd, Sparakvittot, 0704 – 262 626, hakan.aman@sparakvittot.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Åtta av tio vill ha digitalala kvitton

2012-12-05
En ny konsumentundersökning visar att det finns ett mycket stort intresse för att införa digitala kvitton i butiker. Var tredje konsument uppger att de redan nu sparar alla sina kvitton digitalt, trots att tjänsten inte erbjuds aktivt i butik. 80 procent av de tillfrågade uppger att de skulle använda möjligheten om butikerna erbjöd sig att skicka kvittot digitalt. Papperskvittot upplevs som förlegat och onödigt: Inte ens en procent av de tillfrågade föredrar papperskvitton framför digitala kvitton.

1350 konsumenter deltog i undersökningen, som genomfördes av den digitala kvittotjänsten Sparakvittot. Respondenterna består av personer som registrerat sitt intresse för Sparakvittot, både aktiva användare och icke-aktiva användare.

Närmare 3 av 10 (28 %) av de tillfrågade uppger att de i dagsläget sparar alla sina kvitton digitalt, och 42 procent uppger sig spara vissa av dem. Fler kvinnor än män gillar digitala kvitton: var tredje kvinna och var fjärde man uppger sig spara alla sina kvitton digitalt.

Av de konsumenter som i dagsläget inte använder sig av Sparakvittot eller liknande tjänster uppger fler än 8 av 10 konsumenter att de skulle spara alla sina kvitton digitalt om butikerna kunde erbjuda att skicka kvittot till den personliga digitala kvittolådan. Inte ens en enda procent (0,8 procent) av de tillfrågade i undersökningen uppger att de vill hålla sig till papperskvitton så länge som möjligt.

- Undersökningens resultat är tydligt: Konsumenternas frustration över papperskvitton är tydlig, de vill ha digitala kvitton i butikerna och ju snabbare vi kan införa detta desto bättre för både kunder, handlare och miljön. Konsumenterna uppger att den främsta anledningen till varför de önskar digitala kvitton är att de vill ha dem samlade på ett och samma ställe för att de snabbt och enkelt ska hitta tillbaka till kvitton vid byten, reklamationer och återköp. Därefter uppger de att få bättre koll på garantitider och öppet köp samt att få bättre kontroll på sin privatekonomi som viktiga anledningar, säger Håkan Åman, VD på Sparakvittot.

Inför kommande julklappsjakt uppger 7 av 10 konsumenter (72 %) att de kommer att spara kvittona digitalt för att underlätta byten och återköp och 22 procent uppger att de kanske kommer spara sina kvitton digitalt. Endast 3,6 procent uppger att de kommer spara papperskvittona som vanligt.

För mer information, kontakta:
Håkan Åman, vd, Sparakvittot, 0704 – 262 626, hakan.aman@sparakvittot.se.
Källa: Sparakvittot

Senaste nyheter