Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Att tänka på inför en investering i solceller

https://www.klimatsmart.se/images/news/solcellsofferter-solceller250x155.jpg

Att det blivit populärt att producera sin egen elektricitet genom att installera solceller på sin fastighet råder det ingen tvekan om. Bara mellan 2017 och 2018 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med hela 67%, enligt rapporter ifrån Energimyndigheten. De främsta skälen till detta är att det dels är mycket lönsamt att investera i solceller för sin fastighet men också att man bidrar till en grönare miljö genom att använda miljövänlig elektricitet. De flesta som investerar i solceller gör det för att få ned kostnaderna för sin elförbrukning och därmed över tid spara in betydande summor på elkostnaderna samtidigt som de också säljer det överskott som de producerar. För en normalstor fastighet som har en genomsnittsförbrukning på cirka 20 000 kWh per år så brukar det passa bra med en solcellsanläggning på 5 eller 10 kW, beroende på takytan som finns tillgänglig. En solcellsanläggning på 5 kW producerar drygt 5 000 kWh per år medan en solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år. Checklista inför din solcellsinstallation: När man ska investera i solceller, oavsett om syftet främst är att sälja el eller om man ska använda sin egenproducerade gröna el för sin fastighet, så finns det en del saker att tänka på: ● Börja alltid med att ta in offerter för din solcellsanläggning. Det gör att du dels kan lägga upp en kalkyl för din investering men också för förslag på den bästa lösningen för dina solceller. Dessutom så kan du sedan erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som har lämnat offerter, så att ingenting faller mellan stolarna. Hos SolcellsOfferter.se kan du erhålla tre stycken offerter helt kostnadsfritt från certifierade solcellsbolag på din ort så att du kan jämföra priser och andra detaljer innan du bestämmer dig för en solcellsleverantör. ● Du bör så tidigt som möjligt, helst innan installationen av solceller men senast innan installationen är klar, att ansöka om ett solcellsbidrag. Solcellsbidraget kommer från Energimyndigheten som varje år avsätter drygt 1 miljard kronor för bidraget. Ansökan ska dock göra genom Boverket, online, eller direkt hos Länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar solcellsbidraget. Kötiden för att få solcellsbidrag är idag mycket lång vilket gör att det kan ta upp till nästa år innan din ansökan blir behandlad. Du kan också ansöka göra ett ROT-avdrag på maximalt 20 procent av arbetskostnaden dock så kan du inte erhålla både ROT-avdrag och solcellsbidrag. Om du har gjort ett ROT-avdrag så behöver du betala tillbaka pengarna innan du kan få solcellsbidraget utbetalt. Du kan som privatperson max erhålla ett bidrag på 20 procent av din totalkostnad för solcellerna, inkluderar både material, solceller, arbete och andra projekteringskostnader plus moms. Du kan som mest få 37 000 kronor i bidrag per 1 kW och maximalt 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning. ● Idag så krävs det inte längre något byggnadslov för att installera solceller. Om din fastighet är skyddsklassad eller om din fastighet ligger i ett område där det finns regler kring estetiska förändringar för fastigheternas fasad och tak så kan det krävas att du behöver ett byggnadslov för att installera solceller. Bor du i ett tätbefolkat område så kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet för att undvika framtida problem och kostnader. ● Du behöver lämna in en föranmälan till ditt elbolag om att du kommer att installera en solcellsanläggning. Detta krävs för att ge elbolaget tid att planera byte av din elmätare så att du både kan köpa men även sälja solel. Efter att installationen är klar så behöver du också göra en efteranmälan, för att initiera bytet av elmätaren, vilket normalt kan ta upp till ett par veckor. Om du är intresserad av att installera en solcellsanläggning för din fastighet kan du få hjälp helt att hitta de bästa solcellsföretagen hos SolcellsOfferter.se. Där kan du kostnadsfritt begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort, vilket gör det möjligt för dig att hitta det bästa priset och den bästa lösningen för din solcellsanläggning.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Att tänka på inför en investering i solceller

2019-09-02
Att det blivit populärt att producera sin egen elektricitet genom att installera solceller på sin fastighet råder det ingen tvekan om. Bara mellan 2017 och 2018 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med hela 67%, enligt rapporter ifrån Energimyndigheten.

De främsta skälen till detta är att det dels är mycket lönsamt att investera i solceller för sin fastighet men också att man bidrar till en grönare miljö genom att använda miljövänlig elektricitet.

De flesta som investerar i solceller gör det för att få ned kostnaderna för sin elförbrukning och därmed över tid spara in betydande summor på elkostnaderna samtidigt som de också säljer det överskott som de producerar.

För en normalstor fastighet som har en genomsnittsförbrukning på cirka 20 000 kWh per år så brukar det passa bra med en solcellsanläggning på 5 eller 10 kW, beroende på takytan som finns tillgänglig. En solcellsanläggning på 5 kW producerar drygt 5 000 kWh per år medan en solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år.

Checklista inför din solcellsinstallation:

När man ska investera i solceller, oavsett om syftet främst är att sälja el eller om man ska använda sin egenproducerade gröna el för sin fastighet, så finns det en del saker att tänka på:

● Börja alltid med att ta in offerter för din solcellsanläggning. Det gör att du dels kan lägga upp en kalkyl för din investering men också för förslag på den bästa lösningen för dina solceller. Dessutom så kan du sedan erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som har lämnat offerter, så att ingenting faller mellan stolarna.

Hos SolcellsOfferter.se kan du erhålla tre stycken offerter helt kostnadsfritt från certifierade solcellsbolag på din ort så att du kan jämföra priser och andra detaljer innan du bestämmer dig för en solcellsleverantör.

● Du bör så tidigt som möjligt, helst innan installationen av solceller men senast innan installationen är klar, att ansöka om ett solcellsbidrag. Solcellsbidraget kommer från Energimyndigheten som varje år avsätter drygt 1 miljard kronor för bidraget. Ansökan ska dock göra genom Boverket, online, eller direkt hos Länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar solcellsbidraget.

Kötiden för att få solcellsbidrag är idag mycket lång vilket gör att det kan ta upp till nästa år innan din ansökan blir behandlad. Du kan också ansöka göra ett ROT-avdrag på maximalt 20 procent av arbetskostnaden dock så kan du inte erhålla både ROT-avdrag och solcellsbidrag. Om du har gjort ett ROT-avdrag så behöver du betala tillbaka pengarna innan du kan få solcellsbidraget utbetalt.

Du kan som privatperson max erhålla ett bidrag på 20 procent av din totalkostnad för solcellerna, inkluderar både material, solceller, arbete och andra projekteringskostnader plus moms. Du kan som mest få 37 000 kronor i bidrag per 1 kW och maximalt 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning.

● Idag så krävs det inte längre något byggnadslov för att installera solceller. Om din fastighet är skyddsklassad eller om din fastighet ligger i ett område där det finns regler kring estetiska förändringar för fastigheternas fasad och tak så kan det krävas att du behöver ett byggnadslov för att installera solceller. Bor du i ett tätbefolkat område så kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet för att undvika framtida problem och kostnader.

● Du behöver lämna in en föranmälan till ditt elbolag om att du kommer att installera en solcellsanläggning. Detta krävs för att ge elbolaget tid att planera byte av din elmätare så att du både kan köpa men även sälja solel. Efter att installationen är klar så behöver du också göra en efteranmälan, för att initiera bytet av elmätaren, vilket normalt kan ta upp till ett par veckor.

Om du är intresserad av att installera en solcellsanläggning för din fastighet kan du få hjälp helt att hitta de bästa solcellsföretagen hos SolcellsOfferter.se. Där kan du kostnadsfritt begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort, vilket gör det möjligt för dig att hitta det bästa priset och den bästa lösningen för din solcellsanläggning.

Senaste nyheter