Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Arlandas miljöarbete världsledande

https://www.klimatsmart.se/images/news/arlandat5.jpg

Som första flygplats har Stockholm-Arlanda Airport blivit ackrediterad i den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatpåverkan. – Arlanda ses redan som ett föredöme av många internationella bedömare vad gäller klimatpåverkande utsläpp och denna ackreditering är ytterligare ett bevis för att det arbete vi lägger ner också ger resultat, säger Kerstin Lindberg Göransson flygplatsdirektör på Stockholm-Arlanda Airport. Bakom ackrediteringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe, som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa och WSP Environmental som är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. Det finns 4 antal nivåer varav den högsta är 3+, vilken Arlanda nu är ackrediterad efter. Denna nivå innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. – För de utsläpp som vi ännu inte kunnat minska på egen hand investerar vi i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd. Vi är stolta över att det arbete som våra medarbetare bidragit med resulterat i denna ackreditering, men vi fortsätter att arbeta med att minska de utsläpp som återstår, säger Fredrik Jaresved, chef för hållbar utveckling och kvalitetssäkring. För att bli ackrediterad på högsta nivån i programmet måste också alla andra steg på skalan uppfyllas. Grundkraven är en redovisning av flygplatsens koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor. Vidare ingår att bevisa en effektiv koldioxidhantering och att påvisa utsläppsminskningar. För att uppnå nivå 3 krävs också att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, catering företag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen. Arlanda har från 2005 till 2008 minskat sina utsläpp med cirka 50 procent genom bland annat en rad energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara bränslen. En viktig åtgärd är idrifttagande av akvifären på Arlanda, världens största energilager, som förser flygplatsen med kyla på sommaren och värme på vintern. För mer information: Fredrik Jaresved, chef för hållbar utveckling och kvalitetssäkring, LFV Arlanda, 08-797 6106.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Arlandas miljöarbete världsledande

2009-11-06
Som första flygplats har Stockholm-Arlanda Airport blivit ackrediterad i den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatpåverkan.

– Arlanda ses redan som ett föredöme av många internationella bedömare vad gäller klimatpåverkande utsläpp och denna ackreditering är ytterligare ett bevis för att det arbete vi lägger ner också ger resultat, säger Kerstin Lindberg Göransson flygplatsdirektör på Stockholm-Arlanda Airport.

Bakom ackrediteringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe, som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa och WSP Environmental som är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. Det finns 4 antal nivåer varav den högsta är 3+, vilken Arlanda nu är ackrediterad efter. Denna nivå innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten.

– För de utsläpp som vi ännu inte kunnat minska på egen hand investerar vi i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd. Vi är stolta över att det arbete som våra medarbetare bidragit med resulterat i denna ackreditering, men vi fortsätter att arbeta med att minska de utsläpp som återstår, säger Fredrik Jaresved, chef för hållbar utveckling och kvalitetssäkring.

För att bli ackrediterad på högsta nivån i programmet måste också alla andra steg på skalan uppfyllas. Grundkraven är en redovisning av flygplatsens koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor. Vidare ingår att bevisa en effektiv koldioxidhantering och att påvisa utsläppsminskningar. För att uppnå nivå 3 krävs också att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, catering företag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen.

Arlanda har från 2005 till 2008 minskat sina utsläpp med cirka 50 procent genom bland annat en rad energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara bränslen. En viktig åtgärd är idrifttagande av akvifären på Arlanda, världens största energilager, som förser flygplatsen med kyla på sommaren och värme på vintern.

För mer information:
Fredrik Jaresved, chef för hållbar utveckling och kvalitetssäkring, LFV Arlanda, 08-797 6106.
Källa: Arlanda

Senaste nyheter