Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Årets energirådgivare 2011 utsedda

https://www.klimatsmart.se/images/news/energiradgivarna250x119pa.png

På föreningen Energirådgivarnas årliga kongress, denna gång i Jönköping i samband med Elmia Fastighet, utågs nyligen Årets energirådgivare 2011. Utmärkelsen ges dels till en person som i sin professionella gärning utmärkt sig när det gäller spridning av information om hur man kan minska vårt behov av energi, dels till en institution eller företag som brinner för energieffektivisering. I år riktas strålkastarna mot mångåriga och entusiasmerande medarbetaren Berit Carlsson på Energimyndighetens Testlaboratorium samt på HSB klimattåget som under fjolåret åkte genom landet laddat med information till sina medlemsföreningar. Berit Carlsson har under många år vid Energimyndighetens testlaboratorium trängt på djupet och avslöjat våra vardagsapparaters hemligheter som energislösare och förmedlat sina rön till svenska folket med stor entusiasm och med pedagogisk tydlighet. Hon har på detta sätt starkt bidragit till att göra vår vardag energieffektivare. HSB har, med sitt innovativa grepp att med sin tågkampanj skapa större uppmärksamhet och med sin uppföljande information om energiåtgärder, visat hur man kan nå ut med ett budskap i ett vittförgrenat nät av många bostadsrättsföreningar över hela landet. Sättet, att inte bara skapa medvetenhet och kunskap utan att också ta steget över i åtgärder, manar till efterföljd. För mer information, kontakta: Hans Nilsson, ordförande EnergiRådgivarna, 08-650 67 33, 070-237 08 62, nosslinh@telia.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Årets energirådgivare 2011 utsedda

2011-09-20
På föreningen Energirådgivarnas årliga kongress, denna gång i Jönköping i samband med Elmia Fastighet, utågs nyligen Årets energirådgivare 2011.

Utmärkelsen ges dels till en person som i sin professionella gärning utmärkt sig när det gäller spridning av information om hur man kan minska vårt behov av energi, dels till en institution eller företag som brinner för energieffektivisering.

I år riktas strålkastarna mot mångåriga och entusiasmerande medarbetaren Berit Carlsson på Energimyndighetens Testlaboratorium samt på HSB klimattåget som under fjolåret åkte genom landet laddat med information till sina medlemsföreningar.

Berit Carlsson har under många år vid Energimyndighetens testlaboratorium trängt på djupet och avslöjat våra vardagsapparaters hemligheter som energislösare och förmedlat sina rön till svenska folket med stor entusiasm och med pedagogisk tydlighet. Hon har på detta sätt starkt bidragit till att göra vår vardag energieffektivare.

HSB har, med sitt innovativa grepp att med sin tågkampanj skapa större uppmärksamhet och med sin uppföljande information om energiåtgärder, visat hur man kan nå ut med ett budskap i ett vittförgrenat nät av många bostadsrättsföreningar över hela landet. Sättet, att inte bara skapa medvetenhet och kunskap utan att också ta steget över i åtgärder, manar till efterföljd.

För mer information, kontakta:
Hans Nilsson, ordförande EnergiRådgivarna, 08-650 67 33, 070-237 08 62, nosslinh@telia.com.

Senaste nyheter