Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Är klimatkompensation en avdragsgill kostnad?

https://www.klimatsmart.se/images/news/zeromission250x120.jpg

ZeroMission fortsätter arbetet med att försöka klargöra huruvida klimatkompensation ska ses som en avdragsgill kostnad för företag och organisationer. Frågan blev aktuell i och med Högsta Förvaltningsdomstolens dom från 2014 där Saltå Kvarn nekades avdrag för klimatkompensation av sina transporter. Detta kan du läsa mer om här. Att vi fortsätter engagera oss i frågan beror på att fler kunder nekats avdrag sedan HFD:s dom vilket är ett tecken på att Skatteverket ser den som prejudicerande. Detta är ett stort problem då det straffar och avskräcker dem som vill ta ett frivilligt klimatansvar, medan det i själva verket är rakt motsatta signaler som behövs. Det som har hänt sedan dess är bland annat att ZeroMission debatterat frågan tillsammans med kunder och att vi legat på Finansdepartementet för att få till stånd en lagändring så att klimatkompensation kan bli en avdragsgill kostnad. I Almedalen 2015 tog exempelvis vår kund Saltå Kvarn upp frågan direkt med Per Bolund under Miljöpartiets ekonomiska seminarium och han lovade att rätta till problemet. ZeroMission genom Johanna Grant tog också upp frågan under en workshop i veckan ledd av bland andra Åsa Romson under initiativet Fossilfritt Sverige där vi fick bra gensvar. Dessutom har vi fått fint stöd från juridiskt håll, bland annat genom en artikel i Skattenytt av docent Katia Cejie som med rätta sågar HFD:s dom totalt. Glädjande nog kan vi konstatera att vårt påverkansarbete burit frukt. Frågan ligger idag på Finansdepartementets bord och vi har fått höra att förhandlingar pågår. Eventuellt resultat kommer dock att dröja fram till sommaren. Fram till dess uppmuntrar vi kunder att yrka öppet avdrag för kompensationskostnaderna. Detta på grund av det osäkra läget och för att undvika eventuella skattetillägg.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Är klimatkompensation en avdragsgill kostnad?

2016-02-29
ZeroMission fortsätter arbetet med att försöka klargöra huruvida klimatkompensation ska ses som en avdragsgill kostnad för företag och organisationer. Frågan blev aktuell i och med Högsta Förvaltningsdomstolens dom från 2014 där Saltå Kvarn nekades avdrag för klimatkompensation av sina transporter. Detta kan du läsa mer om här. Att vi fortsätter engagera oss i frågan beror på att fler kunder nekats avdrag sedan HFD:s dom vilket är ett tecken på att Skatteverket ser den som prejudicerande. Detta är ett stort problem då det straffar och avskräcker dem som vill ta ett frivilligt klimatansvar, medan det i själva verket är rakt motsatta signaler som behövs.

Det som har hänt sedan dess är bland annat att ZeroMission debatterat frågan tillsammans med kunder och att vi legat på Finansdepartementet för att få till stånd en lagändring så att klimatkompensation kan bli en avdragsgill kostnad. I Almedalen 2015 tog exempelvis vår kund Saltå Kvarn upp frågan direkt med Per Bolund under Miljöpartiets ekonomiska seminarium och han lovade att rätta till problemet. ZeroMission genom Johanna Grant tog också upp frågan under en workshop i veckan ledd av bland andra Åsa Romson under initiativet Fossilfritt Sverige där vi fick bra gensvar. Dessutom har vi fått fint stöd från juridiskt håll, bland annat genom en artikel i Skattenytt av docent Katia Cejie som med rätta sågar HFD:s dom totalt. Glädjande nog kan vi konstatera att vårt påverkansarbete burit frukt.

Frågan ligger idag på Finansdepartementets bord och vi har fått höra att förhandlingar pågår. Eventuellt resultat kommer dock att dröja fram till sommaren. Fram till dess uppmuntrar vi kunder att yrka öppet avdrag för kompensationskostnaderna. Detta på grund av det osäkra läget och för att undvika eventuella skattetillägg.
Källa: ZeroMission

Senaste nyheter