Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Allt fler bryr sig om miljön och försöker leva hållbart

https://www.klimatsmart.se/images/news/insight-svenskarhallbarhet250x228.jpg

Kvinnor är mer oroliga över klimatutvecklingen och lever mer hållbart än män. Det visar en ny, riksomfattande undersökning framtagen av Insight Intelligence om svenskarnas attityder till hållbarhet. Det är tredje året i rad som undersökningen Svenskar och Hållbarhet genomförts. Resultaten som baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år, visar på stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor anser i större utsträckning (88 %) än män (73 %) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 %) än vad män är (51 %). Kvinnor svarar i större utsträckning (78 %) än män (69 %) att de lever hållbart idag. Trots det svarar kvinnor, i större utsträckning än män, att de vill leva mer hållbart än vad de gör idag. I samtliga resultat av årets undersökning kan vi se att kvinnor är överrepresenterade. De säger sig också påverkas mer av företags hållbarhetsarbete i valet av produkter och tjänster, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence. Generellt fortsätter andelen svenskar som säger sig leva hållbart att öka. 73 procent säger sig göra det, vilket är en ökning med sju procentenheter under det senaste året. Parallellt fortsätter andelen som inte anser att de lever hållbart att minska med motsvarande tio procentenheter under samma period. Andra resultat: • Nästan alla tycker att hållbarhet är viktigt. 95 procent svarar det. • Nio av tio svenskar tycker att det är positivt att företag tar ställning i samhällsfrågor (91 %) och majoriteten förväntar sig också att företag gör det (63 %). • Nio av tio säger sig vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster. Nästan varannan säger sig vara beredda göra det i stor utsträckning. • Energibranschen är den bransch som svenskarna tror arbetar mest effektivt med hållbarhet idag. Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela Sverige som under april och maj 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Allt fler bryr sig om miljön och försöker leva hållbart

2021-06-14
Svenskar och Hållbarhet 2021
Kvinnor är mer oroliga över klimatutvecklingen och lever mer hållbart än män. Det visar en ny, riksomfattande undersökning framtagen av Insight Intelligence om svenskarnas attityder till hållbarhet.

Det är tredje året i rad som undersökningen Svenskar och Hållbarhet genomförts. Resultaten som baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år, visar på stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor anser i större utsträckning (88 %) än män (73 %) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 %) än vad män är (51 %).

Kvinnor svarar i större utsträckning (78 %) än män (69 %) att de lever hållbart idag. Trots det svarar kvinnor, i större utsträckning än män, att de vill leva mer hållbart än vad de gör idag.

I samtliga resultat av årets undersökning kan vi se att kvinnor är överrepresenterade. De säger sig också påverkas mer av företags hållbarhetsarbete i valet av produkter och tjänster, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Generellt fortsätter andelen svenskar som säger sig leva hållbart att öka. 73 procent säger sig göra det, vilket är en ökning med sju procentenheter under det senaste året. Parallellt fortsätter andelen som inte anser att de lever hållbart att minska med motsvarande tio procentenheter under samma period.

Andra resultat:

• Nästan alla tycker att hållbarhet är viktigt. 95 procent svarar det.

• Nio av tio svenskar tycker att det är positivt att företag tar ställning i samhällsfrågor (91 %) och majoriteten förväntar sig också att företag gör det (63 %).

• Nio av tio säger sig vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster. Nästan varannan säger sig vara beredda göra det i stor utsträckning.

• Energibranschen är den bransch som svenskarna tror arbetar mest effektivt med hållbarhet idag.

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela Sverige som under april och maj 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel.

Senaste nyheter