Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall

https://www.klimatsmart.se/images/news/karolina-skog150x200.jpg

Miljöminister Karolina Skog har lanserat en internationell allians som ska mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av kemikalier och avfall. Målet med alliansen är att nå ett globalt avtal om kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet. Lanseringen skedde i anslutning till HLPF, FN-toppmötet om Agenda 2030, i New York. Kemikalier och avfall utgör ett växande hot mot både miljön och människors hälsa över hela världen. Sverige vill därför se ett globalt avtal kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet för klimat. Sverige var tidigare i år värd för ett internationellt möte i Stockholm om hur världens länder ska hantera farliga kemikalier och avfall. Under det pågående mötet HLPF tar nu Karolina Skog och den svenska regeringen nästa steg, genom att lansera en internationell allians som ska driva på för ett globalt avtal. Den nybildade högnivåalliansen ska fungera som en plattform där ambitiösa länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas. − Spridningen av kemikalier och avfall är ett globalt problem som kräver globala åtgärder. Tack vare Parisavtalet arbetar världens länder nu tillsammans för att minska klimatutsläppen. På samma sätt behöver vi ett globalt och ambitiöst samarbete för att hantera hela världens kemikalier och avfall på ett hållbart sätt. Med det här initiativet vill jag samla engagemang bland mina ministerkollegor och andra globala aktörer och få fram ett globalt avtal, säger miljöminister Karolina Skog. En rad nyckelländer deltog vid lanseringen i New York, däribland Argentina, Tyskland, Nederländerna, Finland, Schweiz, Norge, Uruguay, Jordanien, Kanada, USA och Brasilien. UN Environments exekutive chef Erik Solheim och EUs miljökommissionär Karmenu Vella deltog också vid eventet. − Nu börjar arbetet med att få länder att formellt ansluta sig till alliansen så att vi kan börja konkretisera arbetet. Efter lanseringen idag är jag överväldigad av det stora stöd som alliansen fått redan i detta tidiga skede och jag är hoppfull inför vårt fortsatta arbete, säger Karolina Skog. Uruguay kommer att agera co-chair för alliansen, bredvid Sverige. Utöver ministrar och regeringsrepresentanter kommer alliansen att bestå av representanter från centrala internationella organ, näringslivet och civilsamhället.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall

2018-07-18
Miljöminister Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog har lanserat en internationell allians som ska mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av kemikalier och avfall. Målet med alliansen är att nå ett globalt avtal om kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet. Lanseringen skedde i anslutning till HLPF, FN-toppmötet om Agenda 2030, i New York.

Kemikalier och avfall utgör ett växande hot mot både miljön och människors hälsa över hela världen. Sverige vill därför se ett globalt avtal kemikalier och avfall, i likhet med Parisavtalet för klimat. Sverige var tidigare i år värd för ett internationellt möte i Stockholm om hur världens länder ska hantera farliga kemikalier och avfall. Under det pågående mötet HLPF tar nu Karolina Skog och den svenska regeringen nästa steg, genom att lansera en internationell allians som ska driva på för ett globalt avtal. Den nybildade högnivåalliansen ska fungera som en plattform där ambitiösa länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas.

− Spridningen av kemikalier och avfall är ett globalt problem som kräver globala åtgärder. Tack vare Parisavtalet arbetar världens länder nu tillsammans för att minska klimatutsläppen. På samma sätt behöver vi ett globalt och ambitiöst samarbete för att hantera hela världens kemikalier och avfall på ett hållbart sätt. Med det här initiativet vill jag samla engagemang bland mina ministerkollegor och andra globala aktörer och få fram ett globalt avtal, säger miljöminister Karolina Skog.

En rad nyckelländer deltog vid lanseringen i New York, däribland Argentina, Tyskland, Nederländerna, Finland, Schweiz, Norge, Uruguay, Jordanien, Kanada, USA och Brasilien. UN Environments exekutive chef Erik Solheim och EUs miljökommissionär Karmenu Vella deltog också vid eventet.

− Nu börjar arbetet med att få länder att formellt ansluta sig till alliansen så att vi kan börja konkretisera arbetet. Efter lanseringen idag är jag överväldigad av det stora stöd som alliansen fått redan i detta tidiga skede och jag är hoppfull inför vårt fortsatta arbete, säger Karolina Skog.
Uruguay kommer att agera co-chair för alliansen, bredvid Sverige. Utöver ministrar och regeringsrepresentanter kommer alliansen att bestå av representanter från centrala internationella organ, näringslivet och civilsamhället.
Foto: Regeringskansliet, fotograf okänd

Senaste nyheter