Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Alla på DocuPartner har ett Miljökörkort

https://www.klimatsmart.se/images/news/docupartner-miljokorkort245x220.jpg

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete, vi hjälper våra kunder till bättre miljöval, detta tex genom Miljö och kostnadsanalys av företagets skrivarpark i syfte att minska både miljöbelastning och kostnader från företagets kopiatorer och skrivare, miljötoner, gratis returkartong för förbrukade tonerkassetter mm. Givetvis försöker vi hela tiden förbättra oss även internt. För att kunna arbeta framgångsrikt med miljöfrågan är det viktigt med kunskap. Under hösten 2010 beslutade vi oss därför att hela företaget skall genomgå en grundläggande utbildning i miljöfrågor. Vi valde utbildningen Miljökörkortet, en utbildning som omfattar tio olika områden, växthuseffekten, ozonskitet, övergödning för att nämna några exempel. Alla våra medarbetare har nu klarat sitt slutprov och är stolta innehavare av Miljökörkortet!

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter