Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Affärer och stadsutveckling 15 november

https://www.klimatsmart.se/images/news/nmc249x59pe.jpg

År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer. Staden och dess utveckling blir en allt viktigare bit i bemötandet av miljö- och klimatutmaningarna. Kan en stad utvecklas i en hållbar riktning och samtidigt gynna utveckling och tillväxt för hållbara företag? Kan en sådan process skapa nya produkter, tjänster, innovationer, affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen? Vad säger exempel som Hammarby Sjöstad, Kvillebäcken och Nya Krokslätt? Lyssna till Göran Värmby, erfaren konsult, tidigare bakom projekt som Miljöprojekt Göteborg, Rena Smörjan, I Nya Hjulspår och Biogas Väst och nu aktiv inom Mistra Urban Futures-projektet Affärsdriven hållbar stadsutveckling, och tag chansen att diskutera dessa frågor närmare. Mötet äger rum tisdagen den 15 november kl 08:00-09.00 i Ledningsrummet, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1. 1 tr. Frukost serveras från kl 07.30. Program: 07.30 Frukost (serveras mellan kl 07:30-08:00) 08.00 Inledning, Ida Lindbergh, Nätverket GAME 08.05 Affärsdriven hållbar stadsutveckling, Göran Värmby 08.35 Frågor och gemensam diskussion om dagens ämne. Moderator, Jonas Norrman, Nätverket GAME Mötet är kostnadsfritt för NMCs medlemmar, övriga faktureras 500:- ex moms. Anmälan vill vi ha senast 10 november. Varmt välkommen!

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter