Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Affären fjärrvärme

https://www.klimatsmart.se/images/news/Ulrika-Jardfelt.jpg

Jag pratar ofta om affären fjärrvärme, om att ha kunden i centrum och ha en hållbar ekonomi. När jag för ett tag sen besökte Anders Ericsson och Ulf Lindqvist på Jämtkraft fick jag se ett lysande exempel på några som har lyckats med det. Efter ett antal stora investeringar och köp av närliggande mindre fjärrvärmenät drogs Jämtkraft med dålig lönsamhet i flera delar av verksamheten. Framöver spåddes låga elpriser och inga intäkter från elcertifikat från kraftvärmeverket. Det krävde ett tydligt fokus på affärerna och planen var att varje del av företaget ska stå på egna ben. Det har varit en tuff resa men de är med rätta väldigt stolta över den. Företaget har fått ordning på sin ekonomi, skapat trygghet för en framtid med bra förutsättningar för stabila fjärrvärmepriser och kommit ordentligt på banan med sin kunddialog. De har tittat på de olika delarna av sin verksamhet och gjort dem till olika ”företag”, vilket har skapat kreativitet och entreprenörsanda hos personalen. Anders Ericsson och Ulf Lindqist berättar att Jämtkrafts hårda arbete har resulterat i en större utvecklingskraft i verksamheten. De har tydligare mål och i och med det, mer entusiastisk personal. Jag tycker att det var spännande att se vilken kraft detta ökade fokus på affär och kunddialog har lett till och hoppas att fler kan ta lärdom Jämtkrafts erfarenheter. Jag blir alltid lika glad när jag hör om sånt här och jag hoppas att fler kan bli inspirerade av Jämtkraft. För mer inspiration på samma tema har vi avslutningskonferens för vårt stora tvärvetenskapliga projekt i Fjärrsyn, Fjärrvärmens affärsmodeller idag på Skansen. Efter konferensen har vi vår årliga vårfest på samma ställe. Hoppas att vi ses där! Skrivet av Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Affären fjärrvärme

2013-05-15
Ulrika Jardfelt,
vd Svensk Fjärrvärme.
Jag pratar ofta om affären fjärrvärme, om att ha kunden i centrum och ha en hållbar ekonomi. När jag för ett tag sen besökte Anders Ericsson och Ulf Lindqvist på Jämtkraft fick jag se ett lysande exempel på några som har lyckats med det.

Efter ett antal stora investeringar och köp av närliggande mindre fjärrvärmenät drogs Jämtkraft med dålig lönsamhet i flera delar av verksamheten. Framöver spåddes låga elpriser och inga intäkter från elcertifikat från kraftvärmeverket. Det krävde ett tydligt fokus på affärerna och planen var att varje del av företaget ska stå på egna ben.

Det har varit en tuff resa men de är med rätta väldigt stolta över den. Företaget har fått ordning på sin ekonomi, skapat trygghet för en framtid med bra förutsättningar för stabila fjärrvärmepriser och kommit ordentligt på banan med sin kunddialog. De har tittat på de olika delarna av sin verksamhet och gjort dem till olika ”företag”, vilket har skapat kreativitet och entreprenörsanda hos personalen.

Anders Ericsson och Ulf Lindqist berättar att Jämtkrafts hårda arbete har resulterat i en större utvecklingskraft i verksamheten. De har tydligare mål och i och med det, mer entusiastisk personal. Jag tycker att det var spännande att se vilken kraft detta ökade fokus på affär och kunddialog har lett till och hoppas att fler kan ta lärdom Jämtkrafts erfarenheter.

Jag blir alltid lika glad när jag hör om sånt här och jag hoppas att fler kan bli inspirerade av Jämtkraft. För mer inspiration på samma tema har vi avslutningskonferens för vårt stora tvärvetenskapliga projekt i Fjärrsyn, Fjärrvärmens affärsmodeller idag på Skansen. Efter konferensen har vi vår årliga vårfest på samma ställe. Hoppas att vi ses där!

Skrivet av Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Senaste nyheter