Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Går det att tillverka ekologiskt och hållbart i Kina?

https://www.klimatsmart.se/images/news/woollybear244x166.png

Kinas grundlag skiljer sig stort från Sverige och andra Europeiska länders lagar. Woolly Bear som så många andra importerar från Kina och det innebär att de tvingas acceptera producentlandets lagar och förordningar vare sig man gillar dem eller inte. Kina är per definition en enpartistat, där mänskliga fri och rättigheter tyvärr fortfarande kränks. Det finns i egentlig mening ingen opposition och de tillämpar fortfarande dödsstraff. Även om antal brott som ger dödsstraff minskat på senare tid så är det Kina som fortfarande avrättar flest människor i världen. - Vi har bra kännedom om hur Kinas grundlagar styr över de dåliga arbetsförhållandena som finns och det är det som driver oss att skapa förändring. Vi vill vara med och skapa hållbarhet där vi kan göra störst förändring säger textilingenjör Erik Lindtorp på Woolly Bear. Woolly Bear tillverkar idag ungefär 50% av sina kollektioner i Kina och vill motverka t.ex. barnarbete. - Vår leverantör, Alkena vid floden Wujiang i sydvästra Kina, tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravnivåer vilket sträcker sig långt över Kinas egen syn på mänskliga rättigheter. Vi tycker det är väldigt viktigt att stötta leverantörer som strävar mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Trots utmanande förutsättningar ser vi Alkena som en partner som hjälper till att förbättra marknaden i Kina och hjälper oss att skapa hållbarare leverantörskedjor. Med mer än 20 år i branschen och kvalitetssäkring från odling till färdigt plagg vet vi att det inte bara är ett spel för galleriet. Det vet vi då vi själva sett i detalj hur de arbetar. De har från första dagen haft en strävan mot ett mer hållbart jordbruk och är en leverantör som lever upp till våra hårt ställda krav. De blev t.ex. GOTS certifierade redan för 15 år sedan och har liksom oss på Woolly Bear en vilja att utbilda och utveckla sina partners för att öka hållbarheten i hela värdekedjan. Vidare har de under åren hunnit utveckla partnerskap som gör att hela produktionskedjan kan säkras utifrån GOTS och Ökotex 100. Allt ifrån att väva tråden, färgning, till färdigt tyg. Därför har vi känt oss trygga i att låta hela processen, till färdigt tyg vara förlagt i Kina. Också för att minska transporterna så mycket vi kan. - Man kan välja att stå utanför och förfasas över situationen, eller också kan man gå in den och verka för förbättring. Vi har valt det senare. Sedan om det är lönt eller inte kan bara våra kunder avgöra. Vi vill i alla fall medverka till utveckling, förklarar Erik. Alkenas uttalade vision: "We believe and exercise a fair, ethical and transparent relationship with our clients and partners". - Det händer emellanåt att vi får frågan varför vi gör mer än vad vi behöver och jag brukar inte kunna svara mer exakt än att det bara har blivit så,” avslutar Erik. Woolly Bear är alltid transparenta när det gäller vilka kläder de köper in var. För att se vilka kläder de tillverkar i Kina, besök Woollybear.se / Jonas Jernberg, redaktör Klimatsmart.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Går det att tillverka ekologiskt och hållbart i Kina?

2018-04-13
Kinas grundlag skiljer sig stort från Sverige och andra Europeiska länders lagar.

Woolly Bear som så många andra importerar från Kina och det innebär att de tvingas acceptera producentlandets lagar och förordningar vare sig man gillar dem eller inte.

Kina är per definition en enpartistat, där mänskliga fri och rättigheter tyvärr fortfarande kränks. Det finns i egentlig mening ingen opposition och de tillämpar fortfarande dödsstraff. Även om antal brott som ger dödsstraff minskat på senare tid så är det Kina som fortfarande avrättar flest människor i världen.

- Vi har bra kännedom om hur Kinas grundlagar styr över de dåliga arbetsförhållandena som finns och det är det som driver oss att skapa förändring. Vi vill vara med och skapa hållbarhet där vi kan göra störst förändring säger textilingenjör Erik Lindtorp på Woolly Bear.

Woolly Bear tillverkar idag ungefär 50% av sina kollektioner i Kina och vill motverka t.ex. barnarbete.

- Vår leverantör, Alkena vid floden Wujiang i sydvästra Kina, tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravnivåer vilket sträcker sig långt över Kinas egen syn på mänskliga rättigheter. Vi tycker det är väldigt viktigt att stötta leverantörer som strävar mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Trots utmanande förutsättningar ser vi Alkena som en partner som hjälper till att förbättra marknaden i Kina och hjälper oss att skapa hållbarare leverantörskedjor.

Med mer än 20 år i branschen och kvalitetssäkring från odling till färdigt plagg vet vi att det inte bara är ett spel för galleriet. Det vet vi då vi själva sett i detalj hur de arbetar. De har från första dagen haft en strävan mot ett mer hållbart jordbruk och är en leverantör som lever upp till våra hårt ställda krav. De blev t.ex. GOTS certifierade redan för 15 år sedan och har liksom oss på Woolly Bear en vilja att utbilda och utveckla sina partners för att öka hållbarheten i hela värdekedjan.

Vidare har de under åren hunnit utveckla partnerskap som gör att hela produktionskedjan kan säkras utifrån GOTS och Ökotex 100. Allt ifrån att väva tråden, färgning, till färdigt tyg. Därför har vi känt oss trygga i att låta hela processen, till färdigt tyg vara förlagt i Kina. Också för att minska transporterna så mycket vi kan.

- Man kan välja att stå utanför och förfasas över situationen, eller också kan man gå in den och verka för förbättring. Vi har valt det senare. Sedan om det är lönt eller inte kan bara våra kunder avgöra. Vi vill i alla fall medverka till utveckling, förklarar Erik.

Alkenas uttalade vision: "We believe and exercise a fair, ethical and transparent relationship with our clients and partners".

- Det händer emellanåt att vi får frågan varför vi gör mer än vad vi behöver och jag brukar inte kunna svara mer exakt än att det bara har blivit så,” avslutar Erik.

Woolly Bear är alltid transparenta när det gäller vilka kläder de köper in var. För att se vilka kläder de tillverkar i Kina, besök Woollybear.se

/ Jonas Jernberg, redaktör Klimatsmart.se
Källa: Woolly Bear
Foto: Woolly Bear

Senaste nyheter