Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

60% i investeringsstöd för solcellsbatterier

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-fronius-solcellsbatteri250x289.jpg

Du som skaffar solcellsbatteri som privatperson kan ansöka om investeringsstöd för energilagring. Om du installerar ditt batteri senast den 31 december 2019 kan du få 60 % av den totala investeringskostnaden i stöd, eller maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019. Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten som ska skickas till Länsstyrelsen. För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter