Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

3000 villaägare i Örebro har förutsättning för lönsam solkraft

https://www.klimatsmart.se/images/news/orebro-solkartan250x164.jpg

Telge Energi har inlett ett samarbete med Örebro kommun som tagit fram en Solkarta* i Örebro stad. Den visar att 3 000 villor i Örebro har tak med solinstrålning som lämpar sig väl för att producera lönsam solkraft med solceller. I Sverige kommer idag bara 0,06 % av den totala elproduktionen från solkraft. Med solkartor och förenklad administration vill Telge Energi bidra till snabbare utbyggnad av solel. Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera så mycket som 10 % av vårt elbehov med sol i Sverige. Både Telge Energi och Solelkommissionen tycker att det är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030. Studier visar att Sverige har bra solförhållanden och samma förutsättningar att producera lika mycket solenergi som Tyskland. Telge Energis senaste Sifo-undersökning visar dessutom att intresset bland svenskarna att installera solceller är stort. 8 av 10 ser en outnyttjad potential i solenergi och 7 av 10 vill ha solceller på taket/balkongen. Att intresset för solceller ökar är en uppfattning som delas av Niklas Jakobsson, energi- och klimatstrateg på Örebro kommun. - Solkartan används flitigt, i snitt besöks den av 600 personer per månad. Därtill märker vi ett ökat intresse från privatpersoner och företag som kontaktar energi- och klimatrådgivningen med frågor kring att producera solel, berättar Niklas Jakobsson. - Vi tycker att vi i Sverige måste tillvarata solens energi bättre. För att det ska bli möjligt krävs en del förändringar. Vi har idag statligt investeringsstöd, alternativt ROT-avdrag och skattereduktion, men fler incitament behövs och det administrativa krånglet behöver bli mindre, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi. Inom kort kommer 3 000 villor med bra läge för solceller få information om att just det husets tak har bra förutsättningar för lönsam solkraftsproduktion. Redan idag finns 130 solelanläggningar i Örebroregionen (källa: Region Örebro län). Nu kan det bli många fler. - Vi vill bidra till att förnybar energi byggs ut i snabbare takt än idag. Solen är en energikälla som vi tror starkt på inför framtiden. Ju mer vi ökar andelen ren el på elmarknaden, desto snabbare kan vi på sikt fasa ut fossila energikällor, säger Petra vidare.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

3000 villaägare i Örebro har förutsättning för lönsam solkraft

2015-06-01
Telge Energi har inlett ett samarbete med Örebro kommun som tagit fram en Solkarta* i Örebro stad. Den visar att 3 000 villor i Örebro har tak med solinstrålning som lämpar sig väl för att producera lönsam solkraft med solceller. I Sverige kommer idag bara 0,06 % av den totala elproduktionen från solkraft. Med solkartor och förenklad administration vill Telge Energi bidra till snabbare utbyggnad av solel.

Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera så mycket som 10 % av vårt elbehov med sol i Sverige. Både Telge Energi och Solelkommissionen tycker att det är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030. Studier visar att Sverige har bra solförhållanden och samma förutsättningar att producera lika mycket solenergi som Tyskland.

Telge Energis senaste Sifo-undersökning visar dessutom att intresset bland svenskarna att installera solceller är stort. 8 av 10 ser en outnyttjad potential i solenergi och 7 av 10 vill ha solceller på taket/balkongen.

Att intresset för solceller ökar är en uppfattning som delas av Niklas Jakobsson, energi- och klimatstrateg på Örebro kommun.

- Solkartan används flitigt, i snitt besöks den av 600 personer per månad. Därtill märker vi ett ökat intresse från privatpersoner och företag som kontaktar energi- och klimatrådgivningen med frågor kring att producera solel, berättar Niklas Jakobsson.

- Vi tycker att vi i Sverige måste tillvarata solens energi bättre. För att det ska bli möjligt krävs en del förändringar. Vi har idag statligt investeringsstöd, alternativt ROT-avdrag och skattereduktion, men fler incitament behövs och det administrativa krånglet behöver bli mindre, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Inom kort kommer 3 000 villor med bra läge för solceller få information om att just det husets tak har bra förutsättningar för lönsam solkraftsproduktion. Redan idag finns 130 solelanläggningar i Örebroregionen (källa: Region Örebro län). Nu kan det bli många fler.

- Vi vill bidra till att förnybar energi byggs ut i snabbare takt än idag. Solen är en energikälla som vi tror starkt på inför framtiden. Ju mer vi ökar andelen ren el på elmarknaden, desto snabbare kan vi på sikt fasa ut fossila energikällor, säger Petra vidare.

Fakta:
- Mer om hur man kan sälja sitt överskott och dessutom tjäna pengar på sin egen elproduktion: ”Bli solelsproducent”: www.telgeenergi.se/privat/det-rena-elbolaget/teckna-solproduktionsavtal/

- Hur man slipper det administrativa krånglet vid starten av egen elproduktion: ”Tjäna pengar på din solel och slipp krånglig adminstration”: www.telgeenergi.se/privat/kundtjanst/pressrum/nyheter/tjana-pengar-pa-din-solel-och-slipp-kranglig-administration/

- Att köpa och installera solceller: ”Skaffa solceller”: www.telgeenergi.se/privat/det-rena-elbolaget/om-ren-el/solkraft/solceller/

- Läs mer om Solelkommissionen och våra krav: ”Vi bildar Solelkommissionen för mer solel nu”: www.telgeenergi.se/privat/kundtjanst/pressrum/nyheter/vi-bildar-solelkommissionen-for-mer-solel-nu/

*Solkartan visar solinstrålning och Örebros bästa lägen för installation av solpaneler. Vill du ha mer information kan du även kontakta Örebro kommuns energi- och klimatrådgivning för en opartisk kostnadsfri rådgivning på energiradgivning@orebro.se

Senaste nyheter