Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

27 förslag för fossilfri svensk konkurrenskraft

https://www.klimatsmart.se/images/news/svante-axelsson250x299.jpg

13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. I måndags överlämnade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, en sammanställning till regeringen över de förslag i färdplanerna som han anser behöver prioriteras under mandatperioden. - Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras. De kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod, säger Svante Axelsson. Förslagen är hämtade från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 industribranscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045 samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. I färdplanerna finns också krav på politik som krävs för att de ska uppnå målen. Det handlar bland annat om regelförändringar och förenklingar för tillståndsprocesser för att kunna höja tempot i uppbyggnad av den infrastruktur som omställningen kräver. Det handlar om nya sätt att arbeta med innovation, med finansiering och om att ta fram strategier för biomassa och koldioxidinfångning och lagring (CCS). De 27 förslag som lämnades över till miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och näringsminister Ibrahim Baylan under måndagen har sammanställts och bearbetats av den nationella samordnaren som ett inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare i höst. - Näringslivet står för en stor del av utsläppen men är samtidigt en viktig del av lösningen för att skapa världens första fossilfria välfärdsland. Branschernas egna initiativ och färdplaner är viktiga steg för den gröna omställningen och dessa punkter blir viktiga inspel i regeringens arbete och samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning, säger näringsminister Ibrahim Baylan. - Det är viktigt att den svenska industrin går före och visar att klimatomställningen inte bara är möjlig, den är också bra för företagen. Det är tack vare vårt unika samarbete mellan stat, näringsliv och akademi som Sverige tillsammans med Indien leder det globala arbetet för att göra den tunga industrin fossilfri, säger Miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

27 förslag för fossilfri svensk konkurrenskraft

2019-10-30
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. I måndags överlämnade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, en sammanställning till regeringen över de förslag i färdplanerna som han anser behöver prioriteras under mandatperioden.

- Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras. De kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod, säger Svante Axelsson.

Förslagen är hämtade från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 industribranscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045 samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. I färdplanerna finns också krav på politik som krävs för att de ska uppnå målen. Det handlar bland annat om regelförändringar och förenklingar för tillståndsprocesser för att kunna höja tempot i uppbyggnad av den infrastruktur som omställningen kräver. Det handlar om nya sätt att arbeta med innovation, med finansiering och om att ta fram strategier för biomassa och koldioxidinfångning och lagring (CCS).

De 27 förslag som lämnades över till miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och näringsminister Ibrahim Baylan under måndagen har sammanställts och bearbetats av den nationella samordnaren som ett inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare i höst.

- Näringslivet står för en stor del av utsläppen men är samtidigt en viktig del av lösningen för att skapa världens första fossilfria välfärdsland. Branschernas egna initiativ och färdplaner är viktiga steg för den gröna omställningen och dessa punkter blir viktiga inspel i regeringens arbete och samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

- Det är viktigt att den svenska industrin går före och visar att klimatomställningen inte bara är möjlig, den är också bra för företagen. Det är tack vare vårt unika samarbete mellan stat, näringsliv och akademi som Sverige tillsammans med Indien leder det globala arbetet för att göra den tunga industrin fossilfri, säger Miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.
Foto: Oskar Omne

Senaste nyheter