Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

2,5 miljoner färre plastpåsar på 3 månader

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-mq-plastkassar250x279.jpg

Den 1 juni blev alla affärer och företag som säljer eller ger bort plastkassar skyldiga att informera om hur dessa påverkar miljön. Informationskravet var ett mycket mildare påbud än det som Naturvårdsverket rekommenderade, att plastpåsar skulle beläggas med en avgift på fem kronor. Naturskyddsföreningen hade helst sett att plastpåsarna började kosta – det hade gett mest miljönytta och minskade mängd skräp i naturen. Naturskyddsföreningen har sedan tidigare inlett ett samarbete med de tre butikskedjorna MQ, JOY och Apotek Hjärtat. Två av dessa företag ingår dessutom i initiativet One Bag Habit, där olika kedjor slutit sig samman för att göra gemensam sak mot plastpåsarna. Dessa tre företag har valt att ta betalt för plastpåsarna de ger ut för att minska omsättningen ännu mer dramatiskt. Intäkterna från påsar som ändå sålts skänks sedan till Naturskyddsföreningens arbete för natur, miljö och klimat i balans. Nu, bara tre månader senare, visar det sig att kravet att informera om plastpåsars inverkan på miljön haft en positiv utveckling på användningen av plastpåsar. Samtidigt rapporterar kedjorna som tar betalt för plastpåsar att förändringen i plastpåsehanteringen är remarkabel. MQ rapporterar en minskning på över 50 procent färre plastpåsar, dvs cirka 400 000 färre påsar, ut ur butik under dessa tre månader. Det motsvarar så mycket som 13 ton mindre plast i omsättning. Butikskedjan JOY redovisar en minskning på 60 procent - i runda slängar 100 000 plastpåsar eller tre ton mindre plast. Apotek Hjärtat ligger inte långt efter med en 40-procentig reduktion, vilket innebär cirka 13 ton plast eller två miljoner färre platspåsar! – Initativet har överlag blivit otroligt väl bemött av våra kunder. På de här första månaderna har det visat sig att det är många fler än vi anade som är beredda att avstå från en påse, över 40 procent, vilket är det dubbla utifrån vad vi från början hade väntat oss, säger Cecilia de Pedro, miljöchef på Apotek Hjärtat. Även Helen Göthe, CSR- och miljöansvarig för MQ Holding, är imponerad av resultatet. – Vi är stolta över att tillsammans med våra kunder minskat den totala användningen av plastpåsar. Initiativet har skapat engagemang och stolthet både hos våra kunder och internt hos våra medarbetare men det är kundernas vilja till förändring som har skapat detta goda resultat, säger hon. Naturskyddsföreningens Generalsekreterare Karin Lexén, säger att resultaten skapar hopp. – Även om det är för tidigt att dra långtgående slutsatser så är vi givetvis glada över den utveckling vi ser hos våra samarbetspartners. Vi hade gärna sett ett skarpare direktiv, framförallt ett generellt krav om en avgift på alla plastpåsar i butik. Det finns mycket kvar att göra på området för att minska plastens miljöpåverkan, men detta är ett positivt initiativ och ett exempel på att utvecklingen går åt rätt håll. Det inger hopp.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

2,5 miljoner färre plastpåsar på 3 månader

2017-09-22
50% färre plastpåsar hos MQ
Den 1 juni blev alla affärer och företag som säljer eller ger bort plastkassar skyldiga att informera om hur dessa påverkar miljön. Informationskravet var ett mycket mildare påbud än det som Naturvårdsverket rekommenderade, att plastpåsar skulle beläggas med en avgift på fem kronor. Naturskyddsföreningen hade helst sett att plastpåsarna började kosta – det hade gett mest miljönytta och minskade mängd skräp i naturen.

Naturskyddsföreningen har sedan tidigare inlett ett samarbete med de tre butikskedjorna MQ, JOY och Apotek Hjärtat. Två av dessa företag ingår dessutom i initiativet One Bag Habit, där olika kedjor slutit sig samman för att göra gemensam sak mot plastpåsarna. Dessa tre företag har valt att ta betalt för plastpåsarna de ger ut för att minska omsättningen ännu mer dramatiskt. Intäkterna från påsar som ändå sålts skänks sedan till Naturskyddsföreningens arbete för natur, miljö och klimat i balans.

Nu, bara tre månader senare, visar det sig att kravet att informera om plastpåsars inverkan på miljön haft en positiv utveckling på användningen av plastpåsar.

Samtidigt rapporterar kedjorna som tar betalt för plastpåsar att förändringen i plastpåsehanteringen är remarkabel. MQ rapporterar en minskning på över 50 procent färre plastpåsar, dvs cirka 400 000 färre påsar, ut ur butik under dessa tre månader. Det motsvarar så mycket som 13 ton mindre plast i omsättning. Butikskedjan JOY redovisar en minskning på 60 procent - i runda slängar 100 000 plastpåsar eller tre ton mindre plast. Apotek Hjärtat ligger inte långt efter med en 40-procentig reduktion, vilket innebär cirka 13 ton plast eller två miljoner färre platspåsar!

– Initativet har överlag blivit otroligt väl bemött av våra kunder. På de här första månaderna har det visat sig att det är många fler än vi anade som är beredda att avstå från en påse, över 40 procent, vilket är det dubbla utifrån vad vi från början hade väntat oss, säger Cecilia de Pedro, miljöchef på Apotek Hjärtat.

Även Helen Göthe, CSR- och miljöansvarig för MQ Holding, är imponerad av resultatet.

– Vi är stolta över att tillsammans med våra kunder minskat den totala användningen av plastpåsar. Initiativet har skapat engagemang och stolthet både hos våra kunder och internt hos våra medarbetare men det är kundernas vilja till förändring som har skapat detta goda resultat, säger hon.

Naturskyddsföreningens Generalsekreterare Karin Lexén, säger att resultaten skapar hopp.

– Även om det är för tidigt att dra långtgående slutsatser så är vi givetvis glada över den utveckling vi ser hos våra samarbetspartners. Vi hade gärna sett ett skarpare direktiv, framförallt ett generellt krav om en avgift på alla plastpåsar i butik. Det finns mycket kvar att göra på området för att minska plastens miljöpåverkan, men detta är ett positivt initiativ och ett exempel på att utvecklingen går åt rätt håll. Det inger hopp.

Senaste nyheter