Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

10 organisationer prisas för miljöarbete med EMAS

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljostyrningsradet160x180.jpg

Onsdagen den 27 november prisas tio organisationer för deras långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS. Prisceremonin äger rum under konferensen EAMS – det smarta ledningssystemet i Stockholm. - Vi vill lyfta de som har haft ett öppet långsiktigt och strategiskt miljöarbete. Några har varit EMAS-registrerade även längre än tio år, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet. De ärade organisationerna får förutom äran en plakett och ett diplom. Under konferensen diskutaras bland annat hur man kan använda sig av miljöledningssystem i upphandlingen. Andra föredrag under dagen är också Nyttan med EMAS i en ideell organisation.” Anna Linusson, Håll Sverige Rent, ”Miljöledning som verktyg att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.” Kristina Von Oelreich, Naturvårdsverket och ”Vinsten med miljöarbete och affärsnyttan av att kunna ge kunder granskad och pålitlig information.” Johanna Ljunggren, Kinnarps - Att uthålligt förse marknaden med trovärdig information om sitt miljöarbete ger företag ett mycket gott renommé, fortsätter Sven-Olof Ryding. EMAS är ett miljöledningssystem som omfattar alla krav i ISO 14001-standarden men med sin öppna redovisning visar organisationen att man arbetar förebyggande och ständigt förbättrar miljöarbetet. EMAS är gångbart på alla marknader runt om i världen och väletablerat i övriga Europa. Så för den verksamhet som har eller planerar att göra affärer med till exempel Tyskland, Spanien eller Italien är EMAS en värdefull del i marknadsföringen. De organisationer som äras är: AB Elektrokoppar, AB Gustav Kährs, Arctic Paper Grycksbo AB, Arctic Paper Munkedals AB, Forsmarks kraftgrupp AB, HR Björkmans entrémattor AB, JMS Mediasystem AB Rulloffset i Vellinge, Kinnarps AB, Ogeborg Golvagenturer AB, Ringhals AB, St1 Refinery, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stora Enso Fine Paper Nymölla bruk, Vattenfall AB Heat Sweden Operations, Villeroch & Boch Gustavsberg För mer information om prisutdelningen och EMAS miljöledningssystem kontakta Sven-Olof Ryding VD, Miljöstyrningsrådet på sven-olof@msr.se, 08-700 66 91

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

10 organisationer prisas för miljöarbete med EMAS

2013-11-26
Onsdagen den 27 november prisas tio organisationer för deras långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS. Prisceremonin äger rum under konferensen EAMS – det smarta ledningssystemet i Stockholm.

- Vi vill lyfta de som har haft ett öppet långsiktigt och strategiskt miljöarbete. Några har varit EMAS-registrerade även längre än tio år, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

De ärade organisationerna får förutom äran en plakett och ett diplom. Under konferensen diskutaras bland annat hur man kan använda sig av miljöledningssystem i upphandlingen. Andra föredrag under dagen är också Nyttan med EMAS i en ideell organisation.” Anna Linusson, Håll Sverige Rent, ”Miljöledning som verktyg att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.” Kristina Von Oelreich, Naturvårdsverket och ”Vinsten med miljöarbete och affärsnyttan av att kunna ge kunder granskad och pålitlig information.” Johanna Ljunggren, Kinnarps

- Att uthålligt förse marknaden med trovärdig information om sitt miljöarbete ger företag ett mycket gott renommé, fortsätter Sven-Olof Ryding.

EMAS är ett miljöledningssystem som omfattar alla krav i ISO 14001-standarden men med sin öppna redovisning visar organisationen att man arbetar förebyggande och ständigt förbättrar miljöarbetet. EMAS är gångbart på alla marknader runt om i världen och väletablerat i övriga Europa. Så för den verksamhet som har eller planerar att göra affärer med till exempel Tyskland, Spanien eller Italien är EMAS en värdefull del i marknadsföringen.

De organisationer som äras är: AB Elektrokoppar, AB Gustav Kährs, Arctic Paper Grycksbo AB, Arctic Paper Munkedals AB, Forsmarks kraftgrupp AB, HR Björkmans entrémattor AB, JMS Mediasystem AB Rulloffset i Vellinge, Kinnarps AB, Ogeborg Golvagenturer AB, Ringhals AB, St1 Refinery, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stora Enso Fine Paper Nymölla bruk, Vattenfall AB Heat Sweden Operations, Villeroch & Boch Gustavsberg

För mer information om prisutdelningen och EMAS miljöledningssystem kontakta Sven-Olof Ryding VD, Miljöstyrningsrådet på sven-olof@msr.se, 08-700 66 91

Senaste nyheter