Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

1 juli får alla biobränslen hållbarhetsdokumentation

https://www.klimatsmart.se/images/news/svebio-gustav-melin250x202.jpg

Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Inget annat energislag kommer att ha motsvarande miljökrav. De utvidgade hållbarhetskriterierna gäller lika i hela EU. – Nu kan alla som varit tveksamma kring biobränslens hållbarhet känna sig trygga med att biobränslen är det mest kontrollerade energislaget. Om någon misstänker användning av ohållbara biobränslen så kan de alltså anmäla detta för redovisning och kontroll. – Det är samtidigt viktigt att hållbarhetskriterier kan tillämpas utan onödig byråkrati, som ger administrativa kostnader och fördröjer omställningen från fossil energi till förnybara biobränslen. Det säger Svebios vd Gustav Melin med anledning av att Svebio yttrat sig över förordning och föreskrifter om de nya hållbarhetskriterierna. – I vårt remissvar har vi särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas, med nuvarande skrivningar finns risk att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från skogsbryn, längs vägar, från tätorternas grönytor mm som ger mer energi än vad man kan tro. Slutligen får rapporteringen och kontrollsystemen inte heller missgynna mindre företag som levererar bränslen. För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering. Riksdagen kommer att besluta om hållbarhetskriterierna 15 juni och kriterierna ska gälla från halvårsskiftet.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

1 juli får alla biobränslen hållbarhetsdokumentation

2021-05-26
Gusatv Melin, vd Svebio
Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Inget annat energislag kommer att ha motsvarande miljökrav. De utvidgade hållbarhetskriterierna gäller lika i hela EU.

– Nu kan alla som varit tveksamma kring biobränslens hållbarhet känna sig trygga med att biobränslen är det mest kontrollerade energislaget. Om någon misstänker användning av ohållbara biobränslen så kan de alltså anmäla detta för redovisning och kontroll.

– Det är samtidigt viktigt att hållbarhetskriterier kan tillämpas utan onödig byråkrati, som ger administrativa kostnader och fördröjer omställningen från fossil energi till förnybara biobränslen. Det säger Svebios vd Gustav Melin med anledning av att Svebio yttrat sig över förordning och föreskrifter om de nya hållbarhetskriterierna.

– I vårt remissvar har vi särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas, med nuvarande skrivningar finns risk att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från skogsbryn, längs vägar, från tätorternas grönytor mm som ger mer energi än vad man kan tro. Slutligen får rapporteringen och kontrollsystemen inte heller missgynna mindre företag som levererar bränslen.

För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering.
Riksdagen kommer att besluta om hållbarhetskriterierna 15 juni och kriterierna ska gälla från halvårsskiftet.
Källa: Svebio
Foto: Svebio

Senaste nyheter