Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sörgården ett framtidsföretag inom förnybar energi 2014-02-25

Kurt Hansson på Sörgården är en föregångare onom småskalig produktion av förnybar energi. I drygt 30 år har han förespråkat ekologisk odling, solceller, biogasprojekt, elektrifiering av jordbruket och en vision om ett fossilfritt jordbruk. Längd 07:41 (Info/2014).


Senaste videos