Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

SCA BioNorr - från spån till pellets 2012-03-02

SCA BioNorr AB är en av Sveriges största och ledande producenter av träpellets. Se hur sågspån från SCAs sågverk blir till bionorrpellets. Miljövänlig energi från våra svenska skogar. Längd 05:26 (Reklam/2012).

Källa: SCA BioNorr