Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Skradarve Gård ett framtidsföretag inom förnybar energi 2014-02-25

Kristian Gustafsson vill gärna tänka energieffektivitet genom hela sin verksamhet och elektrifiera så mycket som möjligt. Foderhanteringen är redan eldriven och spillvärme från mjölkningen tas tillvara. Kristian är dessutom delägare i ett vindkraftverk och har i samband med bygget av ny ladugård börjat projektera för solceller och biogasanläggning. Längd 07:06 (Info/2014).


Senaste videos