Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Snabb minskning av fossila bränslen möjlig enligt forskare

https://www.klimatsmart.se/images/news/chalmers-jessica-jewell250x329.jpg

Att begränsa den globala uppvärmningen till Parisavtalets mål på 1,5 grader kommer sannolikt att kräva att kol- och gasanvändningen minskar i en takt som nästan aldrig tidigare noterats i något större land. Det visar en ny analys av fossilbränsleanvändningen i 105 länder från 1960 och framåt. Men forskarna bakom studien har också identifierat faktorer som historiskt har möjliggjort en minskning av fossila bränslen: konkurrerande teknik, motivation att byta energikällor och effektiva statliga institutioner. – Tidigare studier på global nivå har visat att användningen av fossila bränslen historiskt hela tiden ökat. Så vi blev förvånade över att finna att användningen av vissa fossila bränslen, särskilt olja, faktiskt minskade ganska snabbt under 1970- och 1980-talen på nationell nivå i Västeuropa och andra industriländer som Japan, som ett svar på den energiosäkerhet som oljekrisen orsakade, säger Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola och en av författarna till studien. – Det är inte den tidsperiod som vanligtvis förknippas med energiomställning, men vi tror att några viktiga lärdomar kan dras därifrån, säger Jessica Jewell. Tillsammans med kollegorna Vadim Vinichenko, post doc vid Chalmers och Aleh Cherp, professor vid Central European University i Österrike och Lunds Universitet har hon undersökt om några perioder de senaste 60 åren kan uppvisa en nedgång av användningen av fossila bränslen som motsvarar den takt som behövs för att nå klimatmålet. Forskarna har identifierat 147 tillfällen i ett urval av 105 länder där användningen av kol, olja eller naturgas minskade med mer än 5 procent under en tioårsperiod. De jämförde sedan de identifierade perioderna med klimatscenarier som simulerar hur mycket användningen av fossila bränslen måste minska för att nå klimatmålet på 1,5 grader. När författarna jämförde historiska exempel med en nedgång av kolanvändning i Asien i den takt som Parisavtalets mål skulle kräva, upptäckte de att ungefär hälften av klimatscenarierna helt saknar historiska motsvarigheter, medan resterande scenarier enbart liknar den historiska nedgången av oljeanvändning som noterats i Västeuropa och Japan under 1970- och 1980 talen. Det gäller också majoriteten av klimatscenarierna för minskad kolanvändning i OECD-länderna, samt över hälften av scenarierna för minskad gasanvändning i före detta sovjetiska länder, Mellanöstern och Afrika. När fossilbränsleanvändningen minskat snabbt i större länder, i en omfattning som motsvarar den nödvändiga minskningen enligt klimatscenarierna, har det samtidigt krävts framsteg inom konkurrerande tekniker, effektiva statliga institutioner som kan genomföra de nödvändiga förändringarna, samt en stark motivation att ändra energisystem, för att till exempel undvika hot mot energiförsörjningen. – Vår studie är en signal om att en tillräckligt snabb minskning av användningen av fossila bränslen är en enorm utmaning. Men det finns också lärdomar att ta tillvara från de tillfällen i historien där snabba nedgångar har kunnat uppnås på nationell nivå, säger Jessica Jewell.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Snabb minskning av fossila bränslen möjlig enligt forskare

2021-11-08
Jessica Jewell, forskare Chalmers
Att begränsa den globala uppvärmningen till Parisavtalets mål på 1,5 grader kommer sannolikt att kräva att kol- och gasanvändningen minskar i en takt som nästan aldrig tidigare noterats i något större land. Det visar en ny analys av fossilbränsleanvändningen i 105 länder från 1960 och framåt.

Men forskarna bakom studien har också identifierat faktorer som historiskt har möjliggjort en minskning av fossila bränslen: konkurrerande teknik, motivation att byta energikällor och effektiva statliga institutioner.

– Tidigare studier på global nivå har visat att användningen av fossila bränslen historiskt hela tiden ökat. Så vi blev förvånade över att finna att användningen av vissa fossila bränslen, särskilt olja, faktiskt minskade ganska snabbt under 1970- och 1980-talen på nationell nivå i Västeuropa och andra industriländer som Japan, som ett svar på den energiosäkerhet som oljekrisen orsakade, säger Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola och en av författarna till studien.

– Det är inte den tidsperiod som vanligtvis förknippas med energiomställning, men vi tror att några viktiga lärdomar kan dras därifrån, säger Jessica Jewell. Tillsammans med kollegorna Vadim Vinichenko, post doc vid Chalmers och Aleh Cherp, professor vid Central European University i Österrike och Lunds Universitet har hon undersökt om några perioder de senaste 60 åren kan uppvisa en nedgång av användningen av fossila bränslen som motsvarar den takt som behövs för att nå klimatmålet.

Forskarna har identifierat 147 tillfällen i ett urval av 105 länder där användningen av kol, olja eller naturgas minskade med mer än 5 procent under en tioårsperiod. De jämförde sedan de identifierade perioderna med klimatscenarier som simulerar hur mycket användningen av fossila bränslen måste minska för att nå klimatmålet på 1,5 grader.

När författarna jämförde historiska exempel med en nedgång av kolanvändning i Asien i den takt som Parisavtalets mål skulle kräva, upptäckte de att ungefär hälften av klimatscenarierna helt saknar historiska motsvarigheter, medan resterande scenarier enbart liknar den historiska nedgången av oljeanvändning som noterats i Västeuropa och Japan under 1970- och 1980 talen. Det gäller också majoriteten av klimatscenarierna för minskad kolanvändning i OECD-länderna, samt över hälften av scenarierna för minskad gasanvändning i före detta sovjetiska länder, Mellanöstern och Afrika.

När fossilbränsleanvändningen minskat snabbt i större länder, i en omfattning som motsvarar den nödvändiga minskningen enligt klimatscenarierna, har det samtidigt krävts framsteg inom konkurrerande tekniker, effektiva statliga institutioner som kan genomföra de nödvändiga förändringarna, samt en stark motivation att ändra energisystem, för att till exempel undvika hot mot energiförsörjningen.

– Vår studie är en signal om att en tillräckligt snabb minskning av användningen av fossila bränslen är en enorm utmaning. Men det finns också lärdomar att ta tillvara från de tillfällen i historien där snabba nedgångar har kunnat uppnås på nationell nivå, säger Jessica Jewell.
Foto: Udo Schlög

Senaste nyheter