Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fossil energi fasas ut i hela EU

https://www.klimatsmart.se/images/news/ssie-erik-bergkvist178x182.jpg

I eftermiddags tog Europaparlamentets industriutskott sin position inför den kommande revideringen av lagstiftningen kring EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Erik Bergkvist, förhandlare för den socialdemokratiska gruppen, lyckades efter långa förhandlingar utesluta fossil energi från tillgång till framtida EU-medel. Fossilgas är helt uteslutet och blending, där en liten mängd fossilgas ingår, har fått ett slutdatum till 2029. TEN-E lagstiftningen sätter ramarna för EU:s gemensamma infrastruktur och elnät, och reglerar hur den ska expandera, vilka energislag som får ansluta och tillåtas EU-medel. – Mitt främsta mål har varit att inte lämna några lösa trådar när det gäller fossil energi, helst att stoppa allt direkt, och om inte att ha ett tydligt slutdatum för övergångslösningar. Vi lyckades med båda. Infrastruktur i fossil energi kommer inte få EU-medel och vi har ett slutdatum för blending. Det är ett nödvändigt steg mot mer förnybar energi i hela EU, säger europaparlamentariker Erik Bergkvist (S). En nyhet med det nya regelverket är att havsbaserad vindkraft nu kopplas på den EU-gemensamma infrastrukturen. – Det är på tiden att regelverket uppdateras för att ligga i tiden, att inte ha förnybar energi ansluten går inte om EU ska vara en klimatneutral kontinent till 2050, påpekar Erik Bergkvist. Nästa steg blir att hela parlamentet ska godkänna positionen i oktober, men mycket talar för att den progressiva hållningen som togs i industriutskottet också blir den som hela Europaparlamentet kommer ställa sig bakom. Efter Europaparlamentets position godkänts väntar triologförhandlingar med EU-kommissionen och Rådet innan det blir en EU-lag.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fossil energi fasas ut i hela EU

2021-09-27
Erik Bergkvist, Europaparlamentet
I eftermiddags tog Europaparlamentets industriutskott sin position inför den kommande revideringen av lagstiftningen kring EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Erik Bergkvist, förhandlare för den socialdemokratiska gruppen, lyckades efter långa förhandlingar utesluta fossil energi från tillgång till framtida EU-medel.

Fossilgas är helt uteslutet och blending, där en liten mängd fossilgas ingår, har fått ett slutdatum till 2029.

TEN-E lagstiftningen sätter ramarna för EU:s gemensamma infrastruktur och elnät, och reglerar hur den ska expandera, vilka energislag som får ansluta och tillåtas EU-medel.

– Mitt främsta mål har varit att inte lämna några lösa trådar när det gäller fossil energi, helst att stoppa allt direkt, och om inte att ha ett tydligt slutdatum för övergångslösningar. Vi lyckades med båda.

Infrastruktur i fossil energi kommer inte få EU-medel och vi har ett slutdatum för blending. Det är ett nödvändigt steg mot mer förnybar energi i hela EU, säger europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

En nyhet med det nya regelverket är att havsbaserad vindkraft nu kopplas på den EU-gemensamma infrastrukturen.

– Det är på tiden att regelverket uppdateras för att ligga i tiden, att inte ha förnybar energi ansluten går inte om EU ska vara en klimatneutral kontinent till 2050, påpekar Erik Bergkvist.

Nästa steg blir att hela parlamentet ska godkänna positionen i oktober, men mycket talar för att den progressiva hållningen som togs i industriutskottet också blir den som hela Europaparlamentet kommer ställa sig bakom. Efter Europaparlamentets position godkänts väntar triologförhandlingar med EU-kommissionen och Rådet innan det blir en EU-lag.

Senaste nyheter