Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Investera i vindandelar hos Telge Energi

https://www.klimatsmart.se/images/news/telge-vindkraft250x192.jpg

När du köper vindandelar gör du något bra för både klimatet och dig. Samtidigt som du är delaktig i produktionen av din egen vindel bidrar du till att mer ren el kommer ut på elmarknaden. Som delägare i våra vindkraftverk, Movind och Hedvind, får du köpa andelsel från vindkraftverken till ett lågt och stabilt tillverkningspris, för närvarande 19 öre/kWh exkl elcertifikat, energiskatt och moms. För att köpa andelar krävs att du är kund hos Telge Energi. Du kan köpa vindandelar upp till 80 % av normal årsförbrukning på varje fastighet. Vindandelarnas lönsamhet beror på elprisets utveckling i framtiden. För andelsåret 2011-2012 blev besparingen 32 öre/kWh för våra andelsägare. Om man då jämför besparingen med att sätta in samma belopp som insatsen på banken så motsvarar besparingen en ränta på 6 % om man tar med skatteeffekten d v s att besparingen inte behöver beskattas. Om besparingen fortsätter att vara 32 öre/kWh i framtiden och du exempelvis äger 100 andelar, kommer du att spara 4 500 kr per år vilket blir 45 000 kronor efter 10 år. Dessutom är ren el en väldigt bra affär för miljön eftersom det minskar efterfrågan på smutsig kolkraft i Sverige. Tryggt och smart: - En andel kostar 750 kr - Med en andel får du köpa 100 kWh andelsel till tillverkningspris varje år - Du tilldelas 1/365 andelsel per dag oavsett när din andelsel startar på året - Tillverkningspris är f.n 19 öre/kWh exkl elcertifikat, energiskatt & moms - Du sänker dina koldioxidutsläpp och bidrar till en renare värld - Du får köpa valfritt antal andelar För mer information och beställning, gå in på www.telgeenergi.se!

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Investera i vindandelar hos Telge Energi

2014-04-17
När du köper vindandelar gör du något bra för både klimatet och dig. Samtidigt som du är delaktig i produktionen av din egen vindel bidrar du till att mer ren el kommer ut på elmarknaden.

Som delägare i våra vindkraftverk, Movind och Hedvind, får du köpa andelsel från vindkraftverken till ett lågt och stabilt tillverkningspris, för närvarande 19 öre/kWh exkl elcertifikat, energiskatt och moms.

För att köpa andelar krävs att du är kund hos Telge Energi. Du kan köpa vindandelar upp till 80 % av normal årsförbrukning på varje fastighet.

Vindandelarnas lönsamhet beror på elprisets utveckling i framtiden. För andelsåret 2011-2012 blev besparingen 32 öre/kWh för våra andelsägare. Om man då jämför besparingen med att sätta in samma belopp som insatsen på banken så motsvarar besparingen en ränta på 6 % om man tar med skatteeffekten d v s att besparingen inte behöver beskattas.

Om besparingen fortsätter att vara 32 öre/kWh i framtiden och du exempelvis äger 100 andelar, kommer du att spara 4 500 kr per år vilket blir 45 000 kronor efter 10 år. Dessutom är ren el en väldigt bra affär för miljön eftersom det minskar efterfrågan på smutsig kolkraft i Sverige.

Tryggt och smart:

- En andel kostar 750 kr
- Med en andel får du köpa 100 kWh andelsel till tillverkningspris varje år
- Du tilldelas 1/365 andelsel per dag oavsett när din andelsel startar på året
- Tillverkningspris är f.n 19 öre/kWh exkl elcertifikat, energiskatt & moms
- Du sänker dina koldioxidutsläpp och bidrar till en renare värld
- Du får köpa valfritt antal andelar

För mer information och beställning, gå in på www.telgeenergi.se!
Källa: Telge Energi

Senaste nyheter