Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny kretsloppsanläggning producerar el, fjärrvärme, biogas och gödsel

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-kompost250x230.jpg

Unik material- och energiåtervinning - ett viktigt tillskott av hållbar energi till Stockholmsregionen. Det är resultatet när E.ONs kretsloppanläggning i Högbytorp nu står klar och levererar el, fjärrvärme, biogas och biogödsel till den expansiva nordvästra delen av Stockholmsregionen. Genom kretsloppsanläggningen bidrar E.ON till att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi i Stockholm. Vid E.ONs kretsloppsanläggning i Högbytorp nyttjas restavfall och organiskt avfall för att producera fjärrvärme, elektricitet, biogas, biogödsel och kompost. Tillskottet av ny, lokalt producerad energi möjliggör fler bostadsområden och företagsetableringar i regionen, men också ett mer elektrifierat samhälle och en omställning av transportsektorn – från fossila drivmedel till förnybar biogas. – Som energiföretag har vi ett stort ansvar att förse landets mest expansiva region med energi för en hållbar tillväxt. Tillsammans med Ragn-Sells verksamhet i Högbytorp har vi dessutom, på ett helt nytt sätt, integrerat material- och energiåtervinning på en och samma plats. På så vis främjar vi framväxten av en cirkulär ekonomi och bidrar till att jordens resurser används på ett ansvarsfullt sätt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige. Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader; en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning. I biogasanläggningen torrötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost. I kraftvärmeanläggningen återvinns energi ur restavfall som av miljöskäl inte får eller kan materialåtervinnas, och distribueras till kunderna som el och fjärrvärme. Askorna som återstår efter förbränningen går via särskilda transportband till Ragn-Sells, som återvinnermetaller och på sikt även salter ur dem, samt omhändertar de giftiga ämnen som fanns i restavfallet och fasar ut dem ur kretsloppet. Det unika i material- och energiåtervinningen i Högbytorp utgörs av synergierna och samverkan mellan biogas- och kraftvärmeproduktionen, samt mellan E.ON och Ragn-Sells. Tack vare denna samverkan ökar återvinningsgraden av samhällets restavfall, samtidigt som behovet av transporter minskar. – Att se avfall som en resurs som kan återvinnas till material, energi och näring är nödvändigt, inte bara i Stockholm utan i hela världen. Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp har vi en fantastisk plattform att bygga vidare på när vi utvecklar och designar hållbara städer, i Sverige såväl som i andra länder, säger Marc Hoffmann.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny kretsloppsanläggning producerar el, fjärrvärme, biogas och gödsel

2020-04-20
Unik material- och energiåtervinning - ett viktigt tillskott av hållbar energi till Stockholmsregionen. Det är resultatet när E.ONs kretsloppanläggning i Högbytorp nu står klar och levererar el, fjärrvärme, biogas och biogödsel till den expansiva nordvästra delen av Stockholmsregionen. Genom kretsloppsanläggningen bidrar E.ON till att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi i Stockholm.

Vid E.ONs kretsloppsanläggning i Högbytorp nyttjas restavfall och organiskt avfall för att producera fjärrvärme, elektricitet, biogas, biogödsel och kompost. Tillskottet av ny, lokalt producerad energi möjliggör fler bostadsområden och företagsetableringar i regionen, men också ett mer elektrifierat samhälle och en omställning av transportsektorn – från fossila drivmedel till förnybar biogas.

– Som energiföretag har vi ett stort ansvar att förse landets mest expansiva region med energi för en hållbar tillväxt. Tillsammans med Ragn-Sells verksamhet i Högbytorp har vi dessutom, på ett helt nytt sätt, integrerat material- och energiåtervinning på en och samma plats. På så vis främjar vi framväxten av en cirkulär ekonomi och bidrar till att jordens resurser används på ett ansvarsfullt sätt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader; en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning. I biogasanläggningen torrötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost.

I kraftvärmeanläggningen återvinns energi ur restavfall som av miljöskäl inte får eller kan materialåtervinnas, och distribueras till kunderna som el och fjärrvärme. Askorna som återstår efter förbränningen går via särskilda transportband till Ragn-Sells, som återvinnermetaller och på sikt även salter ur dem, samt omhändertar de giftiga ämnen som fanns i restavfallet och fasar ut dem ur kretsloppet.

Det unika i material- och energiåtervinningen i Högbytorp utgörs av synergierna och samverkan mellan biogas- och kraftvärmeproduktionen, samt mellan E.ON och Ragn-Sells. Tack vare denna samverkan ökar återvinningsgraden av samhällets restavfall, samtidigt som behovet av transporter minskar.

– Att se avfall som en resurs som kan återvinnas till material, energi och näring är nödvändigt, inte bara i Stockholm utan i hela världen. Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp har vi en fantastisk plattform att bygga vidare på när vi utvecklar och designar hållbara städer, i Sverige såväl som i andra länder, säger Marc Hoffmann.
Källa: EON
Foto: EON

Senaste nyheter