Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Plast och smältande isar nya hot

https://www.klimatsmart.se/images/news/framtidertidsskrift241x341.jpg

Ishav eller Medelhav? Klimatförändringarna ställer geografin på ända och längst har processen kommit i Norra ishavet och Arktis. Förutom att isen har utgjort en unik livsmiljö, har den både fungerat som skydd och hinder. Många kustsamhällen saknar idag skydd mot erosion och storm och behöver kanske flyttas för att överleva i framtiden. Samtidigt öppnas nya vägar för sjöfarten och avståndet mellan öst och väst minskar påtagligt. Arktis har blivit geopolitiskt högintressant. – Det är nyttigt att titta på en karta där Nordpolen är i centrum. Då ser man vilken strategisk roll Arktis har i en globaliserad värld, säger Annika E Nilsson, miljöforskare vid Stockholm Environment Institute. Allt fler stora aktörer vill nu komma till tals för politiskt inflytande och råvaruutvinning. – Skiftet från is till vatten i Norra ishavet påverkar inte bara jordens energibalans och förutsättningar för växter och djur. Det har även potential att påverka framtidens ekonomiska och politiska världskarta, menar Annika E Nilsson. Haven är världens största soptipp och speciellt problematisk är plasten. Det menar Daniel Hansson, doktor i oceanografi vid Göteborgs universitet. Varje år produceras ca 300 miljoner ton plast och omkring 10-20 procent slutar i havet. Plasten bryts inte ner, utan finfördelas bara till en sörjig soppa. Via alger, skaldjur och fiskar tar den sig in i näringskedjan och vidare till oss människor. Plasten i haven drar även till sig miljögifter – koncentrationen av exempelvis PCB runt små plastpartiklar kan vara upp till en miljon gånger högre än i själva vattnet. – Det är inte plasten i sig som är det egentliga problemet. Det är vår attityd, att vi ser plast som en slit-och-släng-vara och inte som ett värdefullt material, påpekar Daniel Hansson. I nya numret av Framtider även: -Kerstin Johannesson om en samlad politik för bevarad biologisk mångfald -Stefan Amirell om svårstoppat sjöröveri. -Leos Müller sätter dagens sjöfart i ett historiskt perspektiv -Henrik Österblom om kampen för ett mer hållbart fiske -Johanna Sköld, skriver om Vanvårdsutredningen -Urban Lundberg i Framtider essä om ubåtsfrågan, 30 år senare Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier. Du kan ladda ner tidskriften på: www.framtidsstudier.se För mer information, kontakta: Susanne Alm 08-402 12 01 Mattias Tydén 08-402 12 37.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Plast och smältande isar nya hot

2011-10-05
Tidsskriften Framtider, nummer 3/2011
Ishav eller Medelhav? Klimatförändringarna ställer geografin på ända och längst har processen kommit i Norra ishavet och Arktis. Förutom att isen har utgjort en unik livsmiljö, har den både fungerat som skydd och hinder. Många kustsamhällen saknar idag skydd mot erosion och storm och behöver kanske flyttas för att överleva i framtiden. Samtidigt öppnas nya vägar för sjöfarten och avståndet mellan öst och väst minskar påtagligt. Arktis har blivit geopolitiskt högintressant.

– Det är nyttigt att titta på en karta där Nordpolen är i centrum. Då ser man vilken strategisk roll Arktis har i en globaliserad värld, säger Annika E Nilsson, miljöforskare vid Stockholm Environment Institute.

Allt fler stora aktörer vill nu komma till tals för politiskt inflytande och råvaruutvinning.

– Skiftet från is till vatten i Norra ishavet påverkar inte bara jordens energibalans och förutsättningar för växter och djur. Det har även potential att påverka framtidens ekonomiska och politiska världskarta, menar Annika E Nilsson.

Haven är världens största soptipp och speciellt problematisk är plasten. Det menar Daniel Hansson, doktor i oceanografi vid Göteborgs universitet. Varje år produceras ca 300 miljoner ton plast och omkring 10-20 procent slutar i havet. Plasten bryts inte ner, utan finfördelas bara till en sörjig soppa. Via alger, skaldjur och fiskar tar den sig in i näringskedjan och vidare till oss människor. Plasten i haven drar även till sig miljögifter – koncentrationen av exempelvis PCB runt små plastpartiklar kan vara upp till en miljon gånger högre än i själva vattnet.

– Det är inte plasten i sig som är det egentliga problemet. Det är vår attityd, att vi ser plast som en slit-och-släng-vara och inte som ett värdefullt material, påpekar Daniel Hansson.

I nya numret av Framtider även:
-Kerstin Johannesson om en samlad politik för bevarad biologisk mångfald
-Stefan Amirell om svårstoppat sjöröveri.
-Leos Müller sätter dagens sjöfart i ett historiskt perspektiv
-Henrik Österblom om kampen för ett mer hållbart fiske
-Johanna Sköld, skriver om Vanvårdsutredningen
-Urban Lundberg i Framtider essä om ubåtsfrågan, 30 år senare

Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier.

Du kan ladda ner tidskriften på: www.framtidsstudier.se

För mer information, kontakta:
Susanne Alm 08-402 12 01
Mattias Tydén 08-402 12 37.

Senaste nyheter