Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Konsumenters syn på miljöpåverkan

https://www.klimatsmart.se/images/news/bocker250x167.jpg

En ny rapport från Handelshögskolan visar att konsumenter och marknadsförare har olika syn på vad som är viktigast vid val av olika medier, med utgångspunkt från miljöfrågor. Konsumenterna efterfrågar ofta ”grönare” marknadsföring medan marknadsföraren säger sig inte påverkas av negativa miljöeffekter vid sitt val av mediekanal. Rapporten heter ”Green Media: Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness” och är framtagen av Claudia Rademaker som är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Marknadsföring och strategi. I rapporten gör hon bla följande slutsats: Konsumenternas uppfattning om miljöeffekterna från ett medium (pappersbaserat eller digitalt) kan påverka intrycket av en annons och ett varumärke. Uppfattningen att pappersbaserade medier är mer skadliga för miljön är vanlig, trots att många undersökningar, exempelvis”Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier” visar att det inte stämmer. Det viktiga är att utgå ifrån hur tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv. – Företag lägger enbart fokus på att produkter och förpackningar är miljövänliga, men varför läggs inget miljöfokus på hur man vill kommunicera? Den gröna tanken slutar vid produktionen, säger Claudia Rademaker till dagensmedia.se På vår hemsida kan du ladda ner rapporten ”Green Media: Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness” gratis.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Konsumenters syn på miljöpåverkan

2013-04-04
En ny rapport från Handelshögskolan visar att konsumenter och marknadsförare har olika syn på vad som är viktigast vid val av olika medier, med utgångspunkt från miljöfrågor. Konsumenterna efterfrågar ofta ”grönare” marknadsföring medan marknadsföraren säger sig inte påverkas av negativa miljöeffekter vid sitt val av mediekanal.

Rapporten heter ”Green Media: Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness” och är framtagen av Claudia Rademaker som är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Marknadsföring och strategi. I rapporten gör hon bla följande slutsats:

Konsumenternas uppfattning om miljöeffekterna från ett medium (pappersbaserat eller digitalt) kan påverka intrycket av en annons och ett varumärke. Uppfattningen att pappersbaserade medier är mer skadliga för miljön är vanlig, trots att många undersökningar, exempelvis”Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier” visar att det inte stämmer. Det viktiga är att utgå ifrån hur tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv.
– Företag lägger enbart fokus på att produkter och förpackningar är miljövänliga, men varför läggs inget miljöfokus på hur man vill kommunicera? Den gröna tanken slutar vid produktionen, säger Claudia Rademaker till dagensmedia.se

På vår hemsida kan du ladda ner rapporten ”Green Media: Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness” gratis.

Senaste nyheter