Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

EON bäst i branchen på hållbarhet

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-sbi250x250b.jpg

De största beslutsfattarna inom svenskt näringsliv har utsett E.ON till Sveriges mest hållbara varumärke i studien Sustainable Brand Index B2B 2017. – Det är ett extremt glädjande resultat. Att insatta beslutsfattare ger oss ett erkännande på detta sätt visar att vi valt rätt inriktning och dessutom lyckats förmedla den till våra kunder och samarbetspartners, säger Karin Rosell marknadschef på E.ON Sverige. Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och FN:s globala hållbarhetsmål. Detta kompletteras med en definition som fokuserar på beslutfattarnas egen uppfattning av hållbarhet – deras förväntningar och krav på sina leverantörer. – E.ONs målsättning är att enbart producera och leverera 100% återvunnen och förnybar energi år 2025. Den här utnämningen ger oss ytterligare incitament att driva arbetet vidare, säger Karin Rosell. Sustainable Brand Index B2B är en oberoende studie där SB Insight har valt ut vilka företag som ska medverka i studien. Företagen har valts baserat på omsättning, marknadsandel, varumärkeskännedom i målgruppen och andelen av den egna försäljningen som finns på den svenska marknaden. Totalt undersöktes 74 företag i nio olika branscher.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter