Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Miljövänligare utskrifter med SafeCom

https://www.klimatsmart.se/images/news/greenprint150x78.png

Vi har erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringslösningar för att utveckla kundernas fokus på deras utskriftsmiljö. Vi tycker att varje sida som kasseras eller inte läses är ett dåligt miljöval när det finns mjukvaror som stödjer detta på ett enkelt och effektivt sätt. SafeCom är en av marknadens mest flexibla och lättimplementerade lösningar för effektivisering av ett företags utskriftsmiljö. Med SafeCom kan utskrifter reduceras samtidigt som miljömål nås och säkerhetsnivån höjs. Pull Print – Ger dig lägre kostnader och CO2-utsläpp - Konsolidering av kopiatorer och skrivare - Hämta utskriften på valfri kopiator och skrivare - Reducera antalet skrivar servrar - Minskat antal ”onödiga utskrifter” med ca 25-30% - Reglera hur utskrifter skrivs ut, ex mailutskrift blir ALLTID svart vit - Minskat antal drivrutiner och köer – minskad administration - Frigör resurser genom minskad IT-support och service - Kostnadsstyr, interndebitera, begränsa och kvotera på era kopiatorer och skrivare - Överblick över volymer och utskriftskostnader - Energibesparing => lägre kostnader och minskade CO2-utsläpp - Minskad skogsavverkning - Minskade transporter => minskade CO2-utsläpp - Minskad tonerförbrukning => minskad materialanvändning av aluminium, koppar, stål samt olika plaster som krävt flera liter olja per tonerkassett Funktioner : - Tracking – Statistik & Rapporter - Rule Based Printing – Regelstyrda utskrifter - Client Billing – Kostnadsstyrning - Copy Control – Kopieringskontroll - Pay & ePay – Individuella kvoter - Encryption – Kryptering på era utskrifter

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Miljövänligare utskrifter med SafeCom

2013-01-05
Vi har erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringslösningar för att utveckla kundernas fokus på deras utskriftsmiljö. Vi tycker att varje sida som kasseras eller inte läses är ett dåligt miljöval när det finns mjukvaror som stödjer detta på ett enkelt och effektivt sätt.

SafeCom är en av marknadens mest flexibla och lättimplementerade lösningar för effektivisering av ett företags utskriftsmiljö. Med SafeCom kan utskrifter reduceras samtidigt som miljömål nås och säkerhetsnivån höjs.

Pull Print – Ger dig lägre kostnader och CO2-utsläpp
- Konsolidering av kopiatorer och skrivare
- Hämta utskriften på valfri kopiator och skrivare
- Reducera antalet skrivar servrar
- Minskat antal ”onödiga utskrifter” med ca 25-30%
- Reglera hur utskrifter skrivs ut, ex mailutskrift blir ALLTID svart vit
- Minskat antal drivrutiner och köer – minskad administration
- Frigör resurser genom minskad IT-support och service
- Kostnadsstyr, interndebitera, begränsa och kvotera på era kopiatorer och skrivare
- Överblick över volymer och utskriftskostnader
- Energibesparing => lägre kostnader och minskade CO2-utsläpp
- Minskad skogsavverkning
- Minskade transporter => minskade CO2-utsläpp
- Minskad tonerförbrukning => minskad materialanvändning av aluminium, koppar, stål samt olika plaster som krävt flera liter olja per tonerkassett

Funktioner :
- Tracking – Statistik & Rapporter
- Rule Based Printing – Regelstyrda utskrifter
- Client Billing – Kostnadsstyrning
- Copy Control – Kopieringskontroll
- Pay & ePay – Individuella kvoter
- Encryption – Kryptering på era utskrifter
Källa: Green Print

Senaste nyheter