Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Green Prints miljösymboler

https://www.klimatsmart.se/images/news/ecotips200x201.jpg

För att förenkla för våra kunder att välja produkter som har mindre miljöbelastning än andra, väljer vi att jobba med tydliga miljösymboler. Våra kunder skall alltid känna trygghet i att enkelt kunna välja ur ett miljövänligare sortiment i vår webbshop samt övriga produkter som GreenPrint marknadsför och säljer. Lär känna våra symboler! EcoTips - Den här produkten är en del av vårt EcoTips-koncept och uppfyller våra uppsatta kriterier. Svanen - Sveriges vanligaste och starkaste miljömärkning. EU-blomman - Gemensam miljömärkning inom EU och EAA. Jämställs med Svanen Bra miljöval - Uppfyller kriterierna enligt Svenska Naturskyddsföreningen. Forest Stewardship Council - Internationell märkning av skogsråvara med kriterier som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket. Pan European Forest Certifikation - Europiskt system för certifiering av i första hand familjskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön, och sociala intressen. TCO 03 m.fl. - Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutekför miljömärkning av bla bildskärmar, datautrustning, kontorsmaskiner, och kontorsmöbler. Blå Ängeln - Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen. Energy Star - Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA. Krav-märkt - Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt faställda kriterier. Europalövet - EU:s symbol för ekologiskt jordbruk. Rainforest Alliance - Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Fairtrade - Rättvisemärkt. En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter Astma och allergiförbundet - Symbolen är en hälsomärkning. Produkter rekomenderas av astma- och allergiförbundet. Säger inget om produktens miljöpåverkan. Livsmedelsgodkända - Produkter som är godkända för kontakt med livsmedel. Returpilarna - Visar att produkten går att återvinna eller är tillverkad av återvunnet material.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Green Prints miljösymboler

2012-11-07
För att förenkla för våra kunder att välja produkter som har mindre miljöbelastning än andra, väljer vi att jobba med tydliga miljösymboler. Våra kunder skall alltid känna trygghet i att enkelt kunna välja ur ett miljövänligare sortiment i vår webbshop samt övriga produkter som GreenPrint marknadsför och säljer.

Lär känna våra symboler!

EcoTips - Den här produkten är en del av vårt EcoTips-koncept och uppfyller våra uppsatta kriterier.

Svanen - Sveriges vanligaste och starkaste miljömärkning.

EU-blomman - Gemensam miljömärkning inom EU och EAA. Jämställs med Svanen

Bra miljöval - Uppfyller kriterierna enligt Svenska Naturskyddsföreningen.

Forest Stewardship Council - Internationell märkning av skogsråvara med kriterier som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket.

Pan European Forest Certifikation - Europiskt system för certifiering av i första hand familjskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön, och sociala intressen.

TCO 03 m.fl. - Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutekför miljömärkning av bla bildskärmar, datautrustning, kontorsmaskiner, och kontorsmöbler.

Blå Ängeln - Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.

Energy Star - Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Krav-märkt - Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt faställda kriterier.

Europalövet - EU:s symbol för ekologiskt jordbruk.

Rainforest Alliance - Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.

Fairtrade - Rättvisemärkt. En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter

Astma och allergiförbundet - Symbolen är en hälsomärkning. Produkter rekomenderas av astma- och allergiförbundet. Säger inget om produktens miljöpåverkan.

Livsmedelsgodkända - Produkter som är godkända för kontakt med livsmedel.

Returpilarna - Visar att produkten går att återvinna eller är tillverkad av återvunnet material.
Källa: GreenPrint

Senaste nyheter