Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Alger ska ge nytt bränsle åt bruken

https://www.klimatsmart.se/images/news/magnuspersson250x254.jpg

Algodlingar kan ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för landets massa- och pappersbruk. Det tror Energy Square som tillsammans med bland annat Nordic Paper Bäckhammar nu gör en förstudie om hur mikroalger kan användas för att göra biobränsle med hjälp av brukens restprodukter. Förstudien leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och finansieras med 750 000 kronor av Vinnova. - Ett jättespännande projekt där vi knyter samman en rad olika aktörer. På sikt kan projektet förhoppningsvis bidra till ökad lönsamhet på bruken eftersom restprodukter omvandlas till en resurs. Dessutom är det bra för miljön, säger Magnus Persson, ansvarig för Energy Square som är The Paper Province center för energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin. Algerna tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och fixerar koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan sedan olja utvinnas och algresterna kan t.ex. rötas till biogas eller pelleteras. Processen ska minska övergödning och koldioxidutsläpp och skapa nya inkomstkällor för bruken. En annan fördel är att kunna ersätta ett icke förnybart material mot ett förnybart. Förstudien ska visa hur processen kan se ut och identifiera tänkbara samarbetspartners längs hela kedjan, från anläggning till slutanvändare. Visar förstudien att processen är gångbar kommer pilotstudier att ske hos Nordic Paper Bäckhammar. - Det här är en väldigt innovativ idé och därför blev vi nyfikna när vi hörde talas om projektet. Det kan bidra till att stärka våra intäkter på energisidan vilket gör oss mindre konjunkturkänsliga. Dessutom skulle det kunna bidra till att reducera vår miljöpåverkan, säger Tarjei Svensen, labb- och miljöchef på Nordic Paper Bäckhammar. Förutom Energy Square, Nordic Paper Bäckhammar och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar en rad andra aktörer i projektet, såväl företag som Karlstads universitet och Region Värmland. - Det här visar den styrka som finns i The Paper Province där närmare hundra företag med olika specialkompetenser och inriktningar samverkar med akademin och offentliga aktörer. Det skapar förutsättningar för innovativa lösningar och är en av förklaringarna till att The Paper Province rankas som ett kluster i världsklass, säger Magnus Persson. Förstudien är i första hand inriktad på massa- och pappersindustrin, men kan på sikt även vara intressant för andra industrier och användningsområden. För mer information, kontakta: Magnus Persson, verksamhetsansvarig för Energy Square på The Paper Province, 054-24 04 65

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Alger ska ge nytt bränsle åt bruken

2011-11-21
Magnus Persson, verksamhetsansvarig
på Energy Square
Algodlingar kan ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för landets massa- och pappersbruk. Det tror Energy Square som tillsammans med bland annat Nordic Paper Bäckhammar nu gör en förstudie om hur mikroalger kan användas för att göra biobränsle med hjälp av brukens restprodukter. Förstudien leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och finansieras med 750 000 kronor av Vinnova.

- Ett jättespännande projekt där vi knyter samman en rad olika aktörer. På sikt kan projektet förhoppningsvis bidra till ökad lönsamhet på bruken eftersom restprodukter omvandlas till en resurs. Dessutom är det bra för miljön, säger Magnus Persson, ansvarig för Energy Square som är The Paper Province center för energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin.

Algerna tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och fixerar koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan sedan olja utvinnas och algresterna kan t.ex. rötas till biogas eller pelleteras. Processen ska minska övergödning och koldioxidutsläpp och skapa nya inkomstkällor för bruken. En annan fördel är att kunna ersätta ett icke förnybart material mot ett förnybart.

Förstudien ska visa hur processen kan se ut och identifiera tänkbara samarbetspartners längs hela kedjan, från anläggning till slutanvändare. Visar förstudien att processen är gångbar kommer pilotstudier att ske hos Nordic Paper Bäckhammar.

- Det här är en väldigt innovativ idé och därför blev vi nyfikna när vi hörde talas om projektet. Det kan bidra till att stärka våra intäkter på energisidan vilket gör oss mindre konjunkturkänsliga. Dessutom skulle det kunna bidra till att reducera vår miljöpåverkan, säger Tarjei Svensen, labb- och miljöchef på Nordic Paper Bäckhammar.

Förutom Energy Square, Nordic Paper Bäckhammar och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar en rad andra aktörer i projektet, såväl företag som Karlstads universitet och Region Värmland.

- Det här visar den styrka som finns i The Paper Province där närmare hundra företag med olika specialkompetenser och inriktningar samverkar med akademin och offentliga aktörer. Det skapar förutsättningar för innovativa lösningar och är en av förklaringarna till att The Paper Province rankas som ett kluster i världsklass, säger Magnus Persson.

Förstudien är i första hand inriktad på massa- och pappersindustrin, men kan på sikt även vara intressant för andra industrier och användningsområden.

För mer information, kontakta:
Magnus Persson, verksamhetsansvarig för Energy Square på The Paper Province, 054-24 04 65

Senaste nyheter