Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stor potential för bioråvaror i Dalarna

https://www.klimatsmart.se/images/news/lansstyrelsen-dalarna-flis250x300.jpg

I omställningen till ett hållbarare samhälle sitter Dalarna på viktiga resurser: Spån, bark och grot (grenar och toppar). Dessa bioråvaror kan spela en viktig roll i energi- och klimatomställningen under de kommande åren, visar två nya rapporter från Länsstyrelsen. Idag används merparten av restprodukterna från skogen för värmeproduktion, vilket motsvarar ungefär två terrawattimmar per år. Men potentialen för bioråvaror är betydligt större, menar Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, som varit med och tagit fram de två rapporterna. Inte minst skulle restprodukterna kunna utnyttjas för biodrivmedel, i takt med att fossila drivmedel måste fasas ut. Enligt en uppskattning kan behovet av biodrivmedel och bioenergi i Dalarna öka med ytterligare 1,4 terrawattimmar till år 2030. - Vi ser att vi har ett ökat behov av bioråvara framför allt till 2030. Sedan räknar vi med att behovet kommer minska lite till 2045, säger Anders Carlborg. Att behovet minskar efter 2030 beror på att industrier väntas övergå till el och vätgas, samtidigt som värmesektorn energieffektiviseras och använder nya energikällor som exempelvis geotermisk energi, det vill säga energi som finns lagrad i jordskorpan. Efterfrågan på biokol och biogena gaser kan dock komma att öka även efter 2030, framför allt inom stålindustrin. Långlivade produkter bättre för klimatet: Anders Carlborg lyfter även fram möjligheten att använda bioråvaror till mer långlivade produkter. Det kan handla om innovativa produkter som ersätter plast, eller något så enkelt som träfiberskivor. Ur klimatsynpunkt är det bättre om bioråvarorna används till långlivade produkter. Då lagras kolet under en längre tid, istället för att snabbt återgå till atmosfären i form av koldioxid. Två rapporter om bioråvaror: Potentialberäkningar för bioråvaran från Dalarna. Rapporten kvantifierar hur stora tillgångar av bi- och restströmmar av bioråvaror som finns i länet idag och gör uppskattningar för år 2030 och 2045. Rapporten belyser att det är viktigt att använda rätt bioråvara på rätt plats. Framtida förädlingssteg kommer bli viktiga för utvecklingen för bioråvaror såsom spån, bark och grot. Behovsberäkningar för bioråvaran från Dalarnas län. Rapporten beskriver hur användningen av bioråvara ser ut i länet idag. I rapporten görs kvantitativa uppskattningar av hur efterfrågan på bioråvara kommer se ut till år 2030 och 2045. Rapporterna är framtagna av konsultfirman Sweco inom förstudien ”Kunskapsunderlag för bioråvarans roll i energi- och klimatomställningen i Dalarna”, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stor potential för bioråvaror i Dalarna

2022-12-21
I omställningen till ett hållbarare samhälle sitter Dalarna på viktiga resurser: Spån, bark och grot (grenar och toppar). Dessa bioråvaror kan spela en viktig roll i energi- och klimatomställningen under de kommande åren, visar två nya rapporter från Länsstyrelsen.

Idag används merparten av restprodukterna från skogen för värmeproduktion, vilket motsvarar ungefär två terrawattimmar per år. Men potentialen för bioråvaror är betydligt större, menar Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, som varit med och tagit fram de två rapporterna. Inte minst skulle restprodukterna kunna utnyttjas för biodrivmedel, i takt med att fossila drivmedel måste fasas ut. Enligt en uppskattning kan behovet av biodrivmedel och bioenergi i Dalarna öka med ytterligare 1,4 terrawattimmar till år 2030.

- Vi ser att vi har ett ökat behov av bioråvara framför allt till 2030. Sedan räknar vi med att behovet kommer minska lite till 2045, säger Anders Carlborg.

Att behovet minskar efter 2030 beror på att industrier väntas övergå till el och vätgas, samtidigt som värmesektorn energieffektiviseras och använder nya energikällor som exempelvis geotermisk energi, det vill säga energi som finns lagrad i jordskorpan. Efterfrågan på biokol och biogena gaser kan dock komma att öka även efter 2030, framför allt inom stålindustrin.

Långlivade produkter bättre för klimatet:

Anders Carlborg lyfter även fram möjligheten att använda bioråvaror till mer långlivade produkter. Det kan handla om innovativa produkter som ersätter plast, eller något så enkelt som träfiberskivor. Ur klimatsynpunkt är det bättre om bioråvarorna används till långlivade produkter. Då lagras kolet under en längre tid, istället för att snabbt återgå till atmosfären i form av koldioxid.

Två rapporter om bioråvaror:

Potentialberäkningar för bioråvaran från Dalarna. Rapporten kvantifierar hur stora tillgångar av bi- och restströmmar av bioråvaror som finns i länet idag och gör uppskattningar för år 2030 och 2045. Rapporten belyser att det är viktigt att använda rätt bioråvara på rätt plats. Framtida förädlingssteg kommer bli viktiga för utvecklingen för bioråvaror såsom spån, bark och grot.

Behovsberäkningar för bioråvaran från Dalarnas län. Rapporten beskriver hur användningen av bioråvara ser ut i länet idag. I rapporten görs kvantitativa uppskattningar av hur efterfrågan på bioråvara kommer se ut till år 2030 och 2045.

Rapporterna är framtagna av konsultfirman Sweco inom förstudien ”Kunskapsunderlag för bioråvarans roll i energi- och klimatomställningen i Dalarna”, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Senaste nyheter