Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Världsunikt svenskt cirkulärt golvprojekt sparar 100 ton CO2

https://www.klimatsmart.se/images/news/tarkett-ikeagolv250x152.jpg

I IKEA varuhuset i Kungens Kurva som renoveras just nu har 10 000 kvm gamla golv rivits ut och återförts till Tarketts fabrik i Ronneby för återvinning. Det insamlade golvet har malts ner och tvättats rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process hos Tarkett. Det återvunna materialet har använts som råvara till nya golv i ett IKEA varuhus i Jönköping. Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på uppemot 100 ton CO2. – Detta projekt är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i verkligheten och vi är oerhört tacksamma för det goda samarbete med IKEA Sverige som gjort det möjligt. Vi har återvunnit produktions- och installationsspill länge, men att nu kunna visa att vi också kan återvinna gamla golv, det är fantastiskt. Det här är vägledande för hur vi vill jobba framöver och vi tror på många liknande samarbeten i framtiden, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Projektet som startade i början av augusti har inneburit att golven från IKEA i Kungens Kurva har rivits ut, lastats i speciella containrar och sedan transporterats tillbaka till Tarketts fabrik i Ronneby. Systemet och tekniken för att kunna rengöra och återvinna redan använda homogena plastgolv är unik och har varit i drift sedan början av 2019. Processen är oerhört effektiv, varje insamlad kvadratmeter golv kan i princip återvinnas till råvara som räcker till en kvadratmeter nytt golv. Detta världsunika golvprojekt har inneburit många praktiska utmaningar, men också visat på styrkan och möjligheter i cirkulära koncept. Nya golv som producerats av den återvunna råvaran från Kungens Kurva håller redan på att installeras hos IKEA Sverige i Jönköping och kommer att räcka till mycket mer. – Vi har ett ambitiöst mål att bli cirkulära IKEA senast år 2030. Det handlar om att förlänga livet på både produkter och material. Att ta ett gammalt golv från ett varuhus och få det återvunnet hos vår leverantör som sedan kan använda det som råvara till nya golv på andra varuhus är bra för oss och planeten. Projektets klimatbesparing på nära 100 ton CO2 visar vilken potential det finns i konkreta och goda exempel i vardagen, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige. Klimatbesparingen vid återvinning har beräknats så här: CO2-utsläppen vid förbränning av 1 kvm golv är 4,23 kg*. CO2-utsläppen vid nytillverkning av råvara till 1 kvm golv är 5,36 kg*. Vid återvinning uppstår inte dessa utsläpp vilket innebär besparing på 9,6 kg CO2. För 10.000 kvm innebär detta en klimatbesparing på sammanlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger ca 3 kg/kvm. CO2-utsläppen för lastbilstransporten från Stockholm till Ronneby är ca 2 ton**. Tvättprocessen i Ronneby drivs med fossilfri el och ger i övrigt i sammanhanget försumbara klimatutsläpp. Den totala klimatbesparingen för detta projekt beräknas därför till 94 ton CO2.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Världsunikt svenskt cirkulärt golvprojekt sparar 100 ton CO2

2021-01-18
I IKEA varuhuset i Kungens Kurva som renoveras just nu har 10 000 kvm gamla golv rivits ut och återförts till Tarketts fabrik i Ronneby för återvinning. Det insamlade golvet har malts ner och tvättats rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process hos Tarkett. Det återvunna materialet har använts som råvara till nya golv i ett IKEA varuhus i Jönköping. Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på uppemot 100 ton CO2.

– Detta projekt är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i verkligheten och vi är oerhört tacksamma för det goda samarbete med IKEA Sverige som gjort det möjligt. Vi har återvunnit produktions- och installationsspill länge, men att nu kunna visa att vi också kan återvinna gamla golv, det är fantastiskt. Det här är vägledande för hur vi vill jobba framöver och vi tror på många liknande samarbeten i framtiden, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

Projektet som startade i början av augusti har inneburit att golven från IKEA i Kungens Kurva har rivits ut, lastats i speciella containrar och sedan transporterats tillbaka till Tarketts fabrik i Ronneby. Systemet och tekniken för att kunna rengöra och återvinna redan använda homogena plastgolv är unik och har varit i drift sedan början av 2019. Processen är oerhört effektiv, varje insamlad kvadratmeter golv kan i princip återvinnas till råvara som räcker till en kvadratmeter nytt golv.

Detta världsunika golvprojekt har inneburit många praktiska utmaningar, men också visat på styrkan och möjligheter i cirkulära koncept. Nya golv som producerats av den återvunna råvaran från Kungens Kurva håller redan på att installeras hos IKEA Sverige i Jönköping och kommer att räcka till mycket mer.

– Vi har ett ambitiöst mål att bli cirkulära IKEA senast år 2030. Det handlar om att förlänga livet på både produkter och material. Att ta ett gammalt golv från ett varuhus och få det återvunnet hos vår leverantör som sedan kan använda det som råvara till nya golv på andra varuhus är bra för oss och planeten. Projektets klimatbesparing på nära 100 ton CO2 visar vilken potential det finns i konkreta och goda exempel i vardagen, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige.

Klimatbesparingen vid återvinning har beräknats så här:
CO2-utsläppen vid förbränning av 1 kvm golv är 4,23 kg*. CO2-utsläppen vid nytillverkning av råvara till 1 kvm golv är 5,36 kg*. Vid återvinning uppstår inte dessa utsläpp vilket innebär besparing på 9,6 kg CO2. För 10.000 kvm innebär detta en klimatbesparing på sammanlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger ca 3 kg/kvm. CO2-utsläppen för lastbilstransporten från Stockholm till Ronneby är ca 2 ton**. Tvättprocessen i Ronneby drivs med fossilfri el och ger i övrigt i sammanhanget försumbara klimatutsläpp. Den totala klimatbesparingen för detta projekt beräknas därför till 94 ton CO2.
Källa: Tarkett

Senaste nyheter