Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

SMHIs huvudkontor fossilfritt genom sol och geoenergi

https://www.klimatsmart.se/images/news/smhi-fossilfritt250x166.jpg

Kungsleden omvandlar fastigheten med SMHIs huvudkontor i Norrköping, Taktpinnen 1, till en fossilfri fastighet med solenergi och geoenergi. Arbetet pågår nu och väntas stå klart till hösten. Detta är en del i Kungsledens arbete att reducera energiförbrukning med målet att bli klimatpositiva till år 2035. – SMHI är en expertmyndighet som arbetar för att öka hela samhällets hållbarhet, och vi har stort fokus även på vårt eget miljöarbete. Den här satsningen på en fossilfri fastighet går i samma linje. På ett klimatvänligt sätt säkrar den både kyla och värme för våra datorhallar och kontor, säger SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén. Den 18 000 kvm stora fastigheten kommer att förses med värme och komfortkyla via 40 energibrunnar (300 meter djupa borrhål), samt sju värmepumpar. Energin som förser värmepumparna kommer till största del från en stor solcellsanläggning på 350 kW, som är placerad på taken. Kompletterande el som behöver köpas in består av grön vindkraftsel, vilket innebär att fastigheten förses med helt fossilfri energi. Projektet är ett samarbete mellan fastighetsägaren Kungsleden och SMHI, som är hyresgäst i Taktpinnen 1. Det uppkom då SMHI hade behov av mer kyla för kontor och datorhallar, där bland annat ett superdatorkluster står. I stället för att komplettera med en konventionell kylmaskin, togs denna fossilfria lösning fram. – Det är ett spännande projekt på många sätt som både är bra för miljön och som minskar våra energikostnader. För oss känns det roligt att få göra detta tillsammans med SMHI som nu får hållbara och attraktiva lokaler för många år framåt, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Förra året tog Kungsleden fram en ny hållbarhetsstrategi med målet att bli klimatpositiva till år 2035. Ett viktigt steg för att nå målet är att reducera energiförbrukningen genom bland annat satsningar på solceller och geoenergi.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

SMHIs huvudkontor fossilfritt genom sol och geoenergi

2021-06-23
SMHIs huvudkontor i Norrköping
Kungsleden omvandlar fastigheten med SMHIs huvudkontor i Norrköping, Taktpinnen 1, till en fossilfri fastighet med solenergi och geoenergi. Arbetet pågår nu och väntas stå klart till hösten. Detta är en del i Kungsledens arbete att reducera energiförbrukning med målet att bli klimatpositiva till år 2035.

– SMHI är en expertmyndighet som arbetar för att öka hela samhällets hållbarhet, och vi har stort fokus även på vårt eget miljöarbete. Den här satsningen på en fossilfri fastighet går i samma linje. På ett klimatvänligt sätt säkrar den både kyla och värme för våra datorhallar och kontor, säger SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén.

Den 18 000 kvm stora fastigheten kommer att förses med värme och komfortkyla via 40 energibrunnar (300 meter djupa borrhål), samt sju värmepumpar. Energin som förser värmepumparna kommer till största del från en stor solcellsanläggning på 350 kW, som är placerad på taken.

Kompletterande el som behöver köpas in består av grön vindkraftsel, vilket innebär att fastigheten förses med helt fossilfri energi.

Projektet är ett samarbete mellan fastighetsägaren Kungsleden och SMHI, som är hyresgäst i Taktpinnen 1. Det uppkom då SMHI hade behov av mer kyla för kontor och datorhallar, där bland annat ett superdatorkluster står. I stället för att komplettera med en konventionell kylmaskin, togs denna fossilfria lösning fram.

– Det är ett spännande projekt på många sätt som både är bra för miljön och som minskar våra energikostnader. För oss känns det roligt att få göra detta tillsammans med SMHI som nu får hållbara och attraktiva lokaler för många år framåt, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Förra året tog Kungsleden fram en ny hållbarhetsstrategi med målet att bli klimatpositiva till år 2035. Ett viktigt steg för att nå målet är att reducera energiförbrukningen genom bland annat satsningar på solceller och geoenergi.
Källor: Kungsleden, SMHI
Foto: Niclas Kindahl, Fotofabriken/SMHI

Senaste nyheter