Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Hemsö satsar på Svanenmärkta förskolor i Västsverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/hemso.jpg

Hemsö startar tre kommunala förskoleprojekt med hållbarhet i fokus. Sammanlagt skapas 450 nya skolplatser i nya Svanenmärkta förskolor som ska stå klara under åren 2022–2023. Den totala investeringen uppgår till cirka 170 miljoner kronor och hyresdurationen till cirka 17 år. Inom ramen för Hemsös samverkansavtal genomförs nu de första nyproduktionsprojekten i Kungälv och Uddevalla. Projekten som befinner sig i olika faser inkluderar tre kommunala förskolor som också är de första förskolorna som kommer att certifieras enligt miljömärkningen Svanen. Hemsö har ingått hyresavtal på mellan 15–20 år med kommunerna. ‒ Vi ser det som en viktig och angelägen uppgift att kunna bidra med fler skolplatser till förskolebarn i växande kommuner. Vårt starka fokus på långsiktigt hållbara miljöer innebär att barnen får vistas i byggnader som är sunda och miljövänliga på flera sätt. Vi är mycket nöjda med att få hjälpa kommunerna att utveckla framtidens förskolor, säger Nils Styf, vd på Hemsö. Sedan tidigare utvecklar Hemsö Bagartorpsskolan i Solna och Vilunda, ett kombinerat äldreboende och förskola i Upplands Väsby, som kommer att Svanenmärkas. Svanen är en certifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige. Märkningen ställer bland annat krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Byggstart för samtliga nyproduktioner sker under 2021/2022.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Hemsö satsar på Svanenmärkta förskolor i Västsverige

2021-04-23
Hemsö startar tre kommunala förskoleprojekt med hållbarhet i fokus. Sammanlagt skapas 450 nya skolplatser i nya Svanenmärkta förskolor som ska stå klara under åren 2022–2023. Den totala investeringen uppgår till cirka 170 miljoner kronor och hyresdurationen till cirka 17 år.

Inom ramen för Hemsös samverkansavtal genomförs nu de första nyproduktionsprojekten i Kungälv och Uddevalla. Projekten som befinner sig i olika faser inkluderar tre kommunala förskolor som också är de första förskolorna som kommer att certifieras enligt miljömärkningen Svanen. Hemsö har ingått hyresavtal på mellan 15–20 år med kommunerna.

‒ Vi ser det som en viktig och angelägen uppgift att kunna bidra med fler skolplatser till förskolebarn i växande kommuner. Vårt starka fokus på långsiktigt hållbara miljöer innebär att barnen får vistas i byggnader som är sunda och miljövänliga på flera sätt. Vi är mycket nöjda med att få hjälpa kommunerna att utveckla framtidens förskolor, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Sedan tidigare utvecklar Hemsö Bagartorpsskolan i Solna och Vilunda, ett kombinerat äldreboende och förskola i Upplands Väsby, som kommer att Svanenmärkas. Svanen är en certifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige. Märkningen ställer bland annat krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.

Byggstart för samtliga nyproduktioner sker under 2021/2022.
Källa: Hemsö

Senaste nyheter