Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Datacenter kan spara mycket koldioxid med ny kalkylator

https://www.klimatsmart.se/images/news/schneider-datacenter250x152.jpg

Nu lanseras branschens första kostnadsfria koldioxidkalkylator för att beräkna och förstå miljöpåverkan från datacenter. Det blir allt viktigare för företag att kunna förstå och mäta sin miljöpåverkan. Därför har Schneider Electric tagit fram Lifecycle Co2e TradeOff Tool som hjälper till att uppskatta det totala koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan (scope 1, 2, och 3) – även indirekta utsläpp. Schneider Electric, ledare inom den digitala omställningen av energihantering och automation, presenterar ett nytt ramverk som hjälper företag förstå den fullständiga miljöpåverkan från datacenter. Ramverket inkluderar det kostnadsfria verktyget, Lifecycle Co2e TradeOff Tool. Det är den första av sin sort att noggrant uppskatta det totala koldioxidavtrycket för datacenter – som inkluderar Scope 1, 2 och 3. Genom att kvantifiera Scope 3-utsläpp, vilket bland annat innefattar uthyrda IT-tjänster från moln- och samlokaliseringsleverantörer, kan organisationer mäta sitt totala koldioxidavtryck. Schneider Electrics ramverk använder en datadriven metod som hjälper datacenteroperatörer identifiera och kategorisera koldioxidutsläppen från verksamheten och försörjningskedjan. Organisationen får även hjälp att prioritera åtgärder för att effektivt minska koldioxidutsläppen. EU och USA har föreslagit regler för att förbättra, standardisera och ställa krav på klimatrelaterad information. Redovisning och rapportering av Scope 3-utsläpp kommer bli ett villkor i framtiden. Grunden för att skapa en genomförbar plan för att minska utsläppen är att etablera och implementera ett ramverk för växthusgaser som inkluderar koldioxidräkning och målsättning samtidigt som företagens data och utsläppskällor granskas systematiskt. Elförbrukning, växthusgasutsläpp och vattenkonsumtion avgör koldioxidavtryck och vattenavtryck från datacenter och dess leverantörer. – Att utveckla en klimatstrategi som identifierar den största källan till koldioxidutsläpp tillsammans med behovet att ta fram lättanvända ramverk håller snabbt på att bli en prioritering för datacenterbranschen. Vi står helt och hållet bakom strävan att bli den mest hållbara branschen i världen genom att göra resurser fria och lättillgängliga. I en tid då datacenteroperatörer försöker förstå sina avtryck har vi delat med oss av vårt senaste ramverk och kostnadsfria kalkylator. Allt fler i branschen förstår att de i framtiden behöver uppnå klimatmål som möter intressenternas och samhällens förväntningar genom hela värdekedjan, säger Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Devision på Schneider Electric. Några höjdpunkter från ramverket: • En ”Data Center Lifecycle Co2e Calculator” för att kvantifiera detaljerna som driver Scope 3 i ett företags datacenter, vilket innefattar koldioxidutsläppen från själva datacentret och dess underordnade system. • Ett tillvägagångssätt för att hantera ett hypotetiskt 1-megawatts datacenter med fokus på Scope 3-utsläpp och föreslagna åtgärder för förbättringar – som att köpa effektiva produkter med lågt koldioxidutsläpp. • Råd om standardiserade mätparametrar och vad man ska mäta. Exempelvis bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transport och distribution av varor.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Datacenter kan spara mycket koldioxid med ny kalkylator

2023-08-18
Nu lanseras branschens första kostnadsfria koldioxidkalkylator för att beräkna och förstå miljöpåverkan från datacenter.

Det blir allt viktigare för företag att kunna förstå och mäta sin miljöpåverkan. Därför har Schneider Electric tagit fram Lifecycle Co2e TradeOff Tool som hjälper till att uppskatta det totala koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan (scope 1, 2, och 3) – även indirekta utsläpp.

Schneider Electric, ledare inom den digitala omställningen av energihantering och automation, presenterar ett nytt ramverk som hjälper företag förstå den fullständiga miljöpåverkan från datacenter. Ramverket inkluderar det kostnadsfria verktyget, Lifecycle Co2e TradeOff Tool.

Det är den första av sin sort att noggrant uppskatta det totala koldioxidavtrycket för datacenter – som inkluderar Scope 1, 2 och 3.

Genom att kvantifiera Scope 3-utsläpp, vilket bland annat innefattar uthyrda IT-tjänster från moln- och samlokaliseringsleverantörer, kan organisationer mäta sitt totala koldioxidavtryck. Schneider Electrics ramverk använder en datadriven metod som hjälper datacenteroperatörer identifiera och kategorisera koldioxidutsläppen från verksamheten och försörjningskedjan. Organisationen får även hjälp att prioritera åtgärder för att effektivt minska koldioxidutsläppen.

EU och USA har föreslagit regler för att förbättra, standardisera och ställa krav på klimatrelaterad information. Redovisning och rapportering av Scope 3-utsläpp kommer bli ett villkor i framtiden. Grunden för att skapa en genomförbar plan för att minska utsläppen är att etablera och implementera ett ramverk för växthusgaser som inkluderar koldioxidräkning och målsättning samtidigt som företagens data och utsläppskällor granskas systematiskt. Elförbrukning, växthusgasutsläpp och vattenkonsumtion avgör koldioxidavtryck och vattenavtryck från datacenter och dess leverantörer.

– Att utveckla en klimatstrategi som identifierar den största källan till koldioxidutsläpp tillsammans med behovet att ta fram lättanvända ramverk håller snabbt på att bli en prioritering för datacenterbranschen. Vi står helt och hållet bakom strävan att bli den mest hållbara branschen i världen genom att göra resurser fria och lättillgängliga. I en tid då datacenteroperatörer försöker förstå sina avtryck har vi delat med oss av vårt senaste ramverk och kostnadsfria kalkylator. Allt fler i branschen förstår att de i framtiden behöver uppnå klimatmål som möter intressenternas och samhällens förväntningar genom hela värdekedjan, säger Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Devision på Schneider Electric.

Några höjdpunkter från ramverket:

• En ”Data Center Lifecycle Co2e Calculator” för att kvantifiera detaljerna som driver Scope 3 i ett företags datacenter, vilket innefattar koldioxidutsläppen från själva datacentret och dess underordnade system.
• Ett tillvägagångssätt för att hantera ett hypotetiskt 1-megawatts datacenter med fokus på Scope 3-utsläpp och föreslagna åtgärder för förbättringar – som att köpa effektiva produkter med lågt koldioxidutsläpp.
• Råd om standardiserade mätparametrar och vad man ska mäta. Exempelvis bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transport och distribution av varor.

Senaste nyheter