Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Export av ekologisk mat en växande miljardmarknad

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-ekomassa250x198.jpg

Exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel växer och omsätter nu drygt en miljard om året. I en ny rapport kartläggs de hetaste marknaderna för export framöver. – Efterfrågan är stor på ekologiska och KRAV-certifierade produkter ute i världen och många vill satsa nu. Genom exporten säkrar vi en tryggare lönsamhet för svenska KRAV-certifierade bönder och företag, säger Cecilia Lenbäck, tf försäljningschef på KRAV. Som ett led i arbetet med att främja export av KRAV-märkta livsmedel har KRAV tillsammans med Organic Sweden låtit konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning över den svenska exporten av ekologiska livsmedel. Med hjälp av data från livsmedelsföretagen själva uppskattas exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel till nära 1,2 miljarder kronor 2017. Trenden är på uppåtgående jämfört med tidigare års kartläggningar. I rapporten lyfter företagen fram två faktorer som särskilt viktiga för att lyckas med exporten. För det första krävs lokal närvaro på exportmarknaden för att skapa kundkontakter och skaffa kännedom om marknaden. För det andra är det viktigt att fortsätta marknadsföra Sverige för att stärka bilden av svenska ekologiska livsmedel. Charlotte Bladh André är vd för branschorganisationen Organic Sweden som jobbar med att öka exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel. Hon lyfter fram Kina som en marknad med stor potential för svenska företag. – I Kina finns en stor konsumentgrupp som är villig att betala extra för livsmedel som är ekologiska. Svenska produkter anses vara hållbara, hälsosamma, naturliga och trovärdiga. Är de dessutom ekologiskt certifierade så är det en garant för att mervärdena finns i produkterna, säger Charlotte Bladh André. Förutom Kina identifieras Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien som särskilt intressanta marknader med stor tillväxt framöver för svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor. De kategorier av livsmedel som främst exporteras från Sverige är kaffe, spannmål och bröd, bär och sylt, övrig dryck samt barnmat. Fakta om export av ekologiska livsmedel: Den totala svenska exporten av livsmedel uppgick till 47,6 miljarder år 2016. (Exklusive fisk och skaldjur, då detta i huvudsak utgörs av vidareexport från Norge.) Värdet av den KRAV-märkta och ekologiska exporten beräknas till 1,2 miljarder år 2017. Det är 2,4 procent av den totala svenska exporten av livsmedel (exklusive fisk och skaldjur). Vissa företag i undersökningen har uppgett sin försäljning 2016 medan andra har rapporterat försäljningen oktober 2016 – sept 2017. Den ekologiska exporten har ökat med 20 procent jämfört med kartläggningen i föregående Exportrapport. Ungefär hälften av ökningen beror på att företag som även tidigare deltagit redovisar en ökad export. Resten förklaras av att fler företag har bidragit med data till årets Exportrapport. Andelen KRAV-certifierat av den ekologiska exporten uppgår till drygt 40 procent.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Export av ekologisk mat en växande miljardmarknad

2018-02-16
Exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel växer och omsätter nu drygt en miljard om året. I en ny rapport kartläggs de hetaste marknaderna för export framöver.

– Efterfrågan är stor på ekologiska och KRAV-certifierade produkter ute i världen och många vill satsa nu. Genom exporten säkrar vi en tryggare lönsamhet för svenska KRAV-certifierade bönder och företag, säger Cecilia Lenbäck, tf försäljningschef på KRAV.

Som ett led i arbetet med att främja export av KRAV-märkta livsmedel har KRAV tillsammans med Organic Sweden låtit konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning över den svenska exporten av ekologiska livsmedel. Med hjälp av data från livsmedelsföretagen själva uppskattas exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel till nära 1,2 miljarder kronor 2017. Trenden är på uppåtgående jämfört med tidigare års kartläggningar.

I rapporten lyfter företagen fram två faktorer som särskilt viktiga för att lyckas med exporten. För det första krävs lokal närvaro på exportmarknaden för att skapa kundkontakter och skaffa kännedom om marknaden. För det andra är det viktigt att fortsätta marknadsföra Sverige för att stärka bilden av svenska ekologiska livsmedel.

Charlotte Bladh André är vd för branschorganisationen Organic Sweden som jobbar med att öka exporten av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel. Hon lyfter fram Kina som en marknad med stor potential för svenska företag.

– I Kina finns en stor konsumentgrupp som är villig att betala extra för livsmedel som är ekologiska. Svenska produkter anses vara hållbara, hälsosamma, naturliga och trovärdiga. Är de dessutom ekologiskt certifierade så är det en garant för att mervärdena finns i produkterna, säger Charlotte Bladh André.

Förutom Kina identifieras Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien som särskilt intressanta marknader med stor tillväxt framöver för svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor. De kategorier av livsmedel som främst exporteras från Sverige är kaffe, spannmål och bröd, bär och sylt, övrig dryck samt barnmat.

Fakta om export av ekologiska livsmedel:

Den totala svenska exporten av livsmedel uppgick till 47,6 miljarder år 2016. (Exklusive fisk och skaldjur, då detta i huvudsak utgörs av vidareexport från Norge.)

Värdet av den KRAV-märkta och ekologiska exporten beräknas till 1,2 miljarder år 2017. Det är 2,4 procent av den totala svenska exporten av livsmedel (exklusive fisk och skaldjur). Vissa företag i undersökningen har uppgett sin försäljning 2016 medan andra har rapporterat försäljningen oktober 2016 – sept 2017.

Den ekologiska exporten har ökat med 20 procent jämfört med kartläggningen i föregående Exportrapport. Ungefär hälften av ökningen beror på att företag som även tidigare deltagit redovisar en ökad export. Resten förklaras av att fler företag har bidragit med data till årets Exportrapport. Andelen KRAV-certifierat av den ekologiska exporten uppgår till drygt 40 procent.
Källa: KRAV

Senaste nyheter