Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Biogasanläggningar kan skapa negativa utsläpp av koldioxid

https://www.klimatsmart.se/images/news/rise-johan-andersson250x319.jpg

Kan biogasanläggningar bidra till negativa utsläpp av koldioxid? Det undersöker nu RISE och aktörer i biogasbranschen i ett projekt där nya teknik- och systemlösningar studeras. Målet är att hitta nya affärsmöjligheter för industrin som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid. - För att lyckas nå klimatmålen spelar negativa utsläpp en viktig roll och det kommer ske en stor utveckling på området de kommande tio åren. Aktörer som kan producera koldioxid av rätt kvalitet till lägst kostnad kommer ha goda affärsmöjligheter i den nya värdekedjan, säger Johan Andersson, senior projektledare på RISE. Inom ramarna för EU:s klimatpolitik väntas stora satsningar på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS). Om koldioxiden som fångas in är av biogent ursprung klassas det som negativa utsläpp och benämns bio-CCS. Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS genom vår pappers- och massaindustri samt kraftvärmeverk som förbränner biomassa. Andra källor till biogen koldioxid finns inom produktion av biodrivmedel, till exempel biogas- och etanolproduktion. CCS är förknippat med höga kostnader och en stor kostnadspost är avskiljningen av koldioxid från industrins rökgaser. Det finns ett behov av att ta fram mer kostnadseffektiva koncept för CCS och med det här projektet undersöks om koldioxid från biogas kan generera negativa utsläpp till en acceptabel prisbild. - Projektet kommer att synliggöra vilka nya affärsmöjligheter biogasanläggningarna har när en marknad för bio-CCS så småningom är på plats. Om projektet blir lyckat kan det i förlängningen hjälpa biogasanvändare att nå sina klimatmål ännu snabbare. Tekniken förväntas få fler användningsområden i framtiden och det finns ett stort intresse i att ta till vara på koldioxidutsläppen i exempelvis industrisektorn, säger Andreas Berg, Senior Development Engineer, Gasum. Vid biogasanläggningar som producerar fordonsgas finns det redan idag utrustning för att avskilja koldioxid från biogasen, så kallad uppgraderingsteknik. Genom att modifiera denna teknik kan rena koldioxidflöden genereras som med ytterligare behandling förädlas till flytande koldioxid. Därefter transporteras koldioxiden vidare till mellanlager i svenska hamnar i väntan på transport med fartyg ut till platsen för slutlagring. Projektet ska integrera småskalig produktion och distribution av koldioxid från biogas med storskaliga system för CCS. Hypotesen är att den nya värdekedjan som då uppstår kan ge biogasanläggningar nya affärsmöjligheter och samtidigt bidra till att nationella och internationella klimatmål uppnås.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Biogasanläggningar kan skapa negativa utsläpp av koldioxid

2020-11-18
Johan Andersson, kretsloppsteknik RISE
Kan biogasanläggningar bidra till negativa utsläpp av koldioxid? Det undersöker nu RISE och aktörer i biogasbranschen i ett projekt där nya teknik- och systemlösningar studeras. Målet är att hitta nya affärsmöjligheter för industrin som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid.

- För att lyckas nå klimatmålen spelar negativa utsläpp en viktig roll och det kommer ske en stor utveckling på området de kommande tio åren. Aktörer som kan producera koldioxid av rätt kvalitet till lägst kostnad kommer ha goda affärsmöjligheter i den nya värdekedjan, säger Johan Andersson, senior projektledare på RISE.

Inom ramarna för EU:s klimatpolitik väntas stora satsningar på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS). Om koldioxiden som fångas in är av biogent ursprung klassas det som negativa utsläpp och benämns bio-CCS. Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS genom vår pappers- och massaindustri samt kraftvärmeverk som förbränner biomassa. Andra källor till biogen koldioxid finns inom produktion av biodrivmedel, till exempel biogas- och etanolproduktion.

CCS är förknippat med höga kostnader och en stor kostnadspost är avskiljningen av koldioxid från industrins rökgaser. Det finns ett behov av att ta fram mer kostnadseffektiva koncept för CCS och med det här projektet undersöks om koldioxid från biogas kan generera negativa utsläpp till en acceptabel prisbild.

- Projektet kommer att synliggöra vilka nya affärsmöjligheter biogasanläggningarna har när en marknad för bio-CCS så småningom är på plats. Om projektet blir lyckat kan det i förlängningen hjälpa biogasanvändare att nå sina klimatmål ännu snabbare. Tekniken förväntas få fler användningsområden i framtiden och det finns ett stort intresse i att ta till vara på koldioxidutsläppen i exempelvis industrisektorn, säger Andreas Berg, Senior Development Engineer, Gasum.

Vid biogasanläggningar som producerar fordonsgas finns det redan idag utrustning för att avskilja koldioxid från biogasen, så kallad uppgraderingsteknik. Genom att modifiera denna teknik kan rena koldioxidflöden genereras som med ytterligare behandling förädlas till flytande koldioxid. Därefter transporteras koldioxiden vidare till mellanlager i svenska hamnar i väntan på transport med fartyg ut till platsen för slutlagring.

Projektet ska integrera småskalig produktion och distribution av koldioxid från biogas med storskaliga system för CCS. Hypotesen är att den nya värdekedjan som då uppstår kan ge biogasanläggningar nya affärsmöjligheter och samtidigt bidra till att nationella och internationella klimatmål uppnås.
Källa: RISE

Senaste nyheter