Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Hög tid att lagstifta om stoppdatum för fossila bränslen

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-johanna-sandahl250x195.jpg

Klimatforskarna trycker nu med full kraft på den röda larmknappen. Fossila bränslen - som möjliggjort så mycket av vårt välstånd - är på väg att ta oss mot en global katastrof. Nu måste riksdagen besluta om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige, skriver Naturskyddsföreningen i en rad lokaltidningar runt om i landet. FN:s klimatpanels nya rapport slog ner som en bomb. Forskarna trycker nu med full kraft på den röda larmknappen. Fossil energi, som möjliggjort så mycket av vårt välstånd och vår tekniska utveckling, är på väg att ta oss mot en global katastrof. Rapporten visar att skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders global uppvärmning är betydligt större än man tidigare trott. Vid 2 grader försvinner till exempel över 99 procent av världens korallrev – vid 1,5 grader försvinner ”bara” 70-90 procent. Vid 2 grader riskerar också ytterligare hundratals miljoner människor att bli utsatta för brist på mat och vatten. Det som orsakar klimatförändringarna är framför allt förbränning av fossila bränslen. Ändå är fossila bränslen fortfarande tillåtna. De är lättillgängliga och dessutom billiga. I Sverige subventioneras användning av fossila bränslen med minst 30 miljarder kronor varje år, vilket överstiger den rekordstora miljöbudgeten på drygt 10 miljarder kronor. Än finns det möjlighet att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men tiden är knapp. Nu krävs den största omställningen som mänskligheten har skådat för att vi ska nå målet. Alla måste bidra – både länder, kommuner, näringsliv och individer. Det närmaste årtiondet blir helt avgörande. Det som krävs är att de globala utsläppen halveras redan till 2030. I Sverige, som är ett rikt land med goda förutsättningar att gå före, måste utsläppen vara nära noll till 2030. Vi kräver att den nya riksdagen beslutar om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige. Skatteundantagen för fossila bränslen och andra klimatskadliga subventioner måste genast börja avvecklas. Samtliga partier måste vara pådrivande för en klimathandlingsplan som minskar utsläppen i Sverige med minst 6-10 procent per år. Kommuner har en viktig roll att spela. I dag finns det flera exempel på regioner och kommuner som går före och sätter egna mål för att bli helt fossilfria. I Region Skåne ska utsläppen vara nere på noll till 2020 och Östersund har samma mål till 2030. Fler borde följa efter. Vetenskapen varnar för att vi snart kan befinna oss i ett läge då konsekvenserna av klimatförändringarna inte längre går att bromsa. Låt oss bli kvitt de fossila bränslena. / Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Hög tid att lagstifta om stoppdatum för fossila bränslen

2018-11-06
Johanna Sandahl, ordf. Naturskyddsföreningen
Klimatforskarna trycker nu med full kraft på den röda larmknappen. Fossila bränslen - som möjliggjort så mycket av vårt välstånd - är på väg att ta oss mot en global katastrof.

Nu måste riksdagen besluta om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige, skriver Naturskyddsföreningen i en rad lokaltidningar runt om i landet.

FN:s klimatpanels nya rapport slog ner som en bomb. Forskarna trycker nu med full kraft på den röda larmknappen. Fossil energi, som möjliggjort så mycket av vårt välstånd och vår tekniska utveckling, är på väg att ta oss mot en global katastrof.

Rapporten visar att skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders global uppvärmning är betydligt större än man tidigare trott. Vid 2 grader försvinner till exempel över 99 procent av världens korallrev – vid 1,5 grader försvinner ”bara” 70-90 procent. Vid 2 grader riskerar också ytterligare hundratals miljoner människor att bli utsatta för brist på mat och vatten.

Det som orsakar klimatförändringarna är framför allt förbränning av fossila bränslen. Ändå är fossila bränslen fortfarande tillåtna. De är lättillgängliga och dessutom billiga. I Sverige subventioneras användning av fossila bränslen med minst 30 miljarder kronor varje år, vilket överstiger den rekordstora miljöbudgeten på drygt 10 miljarder kronor.

Än finns det möjlighet att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men tiden är knapp. Nu krävs den största omställningen som mänskligheten har skådat för att vi ska nå målet. Alla måste bidra – både länder, kommuner, näringsliv och individer. Det närmaste årtiondet blir helt avgörande.

Det som krävs är att de globala utsläppen halveras redan till 2030. I Sverige, som är ett rikt land med goda förutsättningar att gå före, måste utsläppen vara nära noll till 2030.

Vi kräver att den nya riksdagen beslutar om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige. Skatteundantagen för fossila bränslen och andra klimatskadliga subventioner måste genast börja avvecklas. Samtliga partier måste vara pådrivande för en klimathandlingsplan som minskar utsläppen i Sverige med minst 6-10 procent per år.

Kommuner har en viktig roll att spela. I dag finns det flera exempel på regioner och kommuner som går före och sätter egna mål för att bli helt fossilfria. I Region Skåne ska utsläppen vara nere på noll till 2020 och Östersund har samma mål till 2030. Fler borde följa efter.

Vetenskapen varnar för att vi snart kan befinna oss i ett läge då konsekvenserna av klimatförändringarna inte längre går att bromsa. Låt oss bli kvitt de fossila bränslena.

/ Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Senaste nyheter