Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

BioFlygArenan ska bidra till fossilfritt flyg år 2045

https://www.klimatsmart.se/images/news/rise250x321.png

Nu presenterar SAS, Swedavia och RISE gemensamt initativet BioFlygArenan, en digital plattform som ska samla hela värdekedjan och bidra till att flygbranschen når målet om ett fossilfritt flyg 2045. BioFlygArenan är en digital och nationell samverkansarena som ska snabba på utvecklingen av bioflygbränsletillverkning och hållbara innovationer för att minska flygets klimatavtryck. Målet är att förena alla delar av värdekedjan, från skogen till vingen, och underlätta för produktion av bioflygbränsle i Sverige och möjliggöra en marknad. BioFlygArenan ska bland annat samla och tillgängliggöra kunskap om bioflygbränsle och underlätta för både privata och offentliga aktörer att ta beslut i hur de kan stötta och investera i olika projekt. En första version av BioFlygArenan kommer att lanseras i samband med Almedalsveckan. Initiativet presenterades i samband med en inspirations- och workshopdag på Nobelmuseet i Stockholm som samlade politiker, forskare, företrädare för flygbranschen och biodrivmedelstillverkare. - Parallellt med ökad energieffektivitet är omställningen till bioflygbränsle avgörande för att reducera flygets klimatpåverkan. SAS använder det bioflygbränsle som är tillgängligt på marknaden men det råder fortsatt stor brist på bioflygbränsle. Vår förhoppning är att detta initiativ påtagligt kan bidra till att påskynda kommersialiseringen av bioflygbränsleproduktion i vår hemmamarknad, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS. - Äntligen är vi igång med att samla branschen för att gemensamt finna vägen framåt för en svensk produktion av bioflygbränsle. Förnybart flygbränsle är en viktig strategisk fråga för oss och som ägare av 10 flygplatser i Sverige är det viktigt att vi visar vägen för ett hållbart flyg. Att flyga med fossilfria bränslen är inte tekniskt svårt, utan snarare än ekonomisk utmaning. Flyget kommer att vara en del av framtidens transporter och framtidens transporter behöver vara hållbara. Genom att nu samla värdekedjan för bioflygbränsle kan vi tillsammans arbeta för att minska flygets klimatpåverkan, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia. - RISE har genom forskningsprojektet LignoJet visat att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle och vi driver flera demoanläggningar där man kan producera biobränslen i mindre skala. RISE har också en stark kompetens inom tjänsteinnovation för utveckling av nya samarbeten, affärsmodeller och koncept. Det är ett perspektiv som kan bli helt avgörande för hur vi lyckas med omställningen till ett fossilfritt flyg, säger Maria Fiskerud, projektledare på RISE. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

BioFlygArenan ska bidra till fossilfritt flyg år 2045

2018-05-29
Nu presenterar SAS, Swedavia och RISE gemensamt initativet BioFlygArenan, en digital plattform som ska samla hela värdekedjan och bidra till att flygbranschen når målet om ett fossilfritt flyg 2045.

BioFlygArenan är en digital och nationell samverkansarena som ska snabba på utvecklingen av bioflygbränsletillverkning och hållbara innovationer för att minska flygets klimatavtryck.

Målet är att förena alla delar av värdekedjan, från skogen till vingen, och underlätta för produktion av bioflygbränsle i Sverige och möjliggöra en marknad.

BioFlygArenan ska bland annat samla och tillgängliggöra kunskap om bioflygbränsle och underlätta för både privata och offentliga aktörer att ta beslut i hur de kan stötta och investera i olika projekt.

En första version av BioFlygArenan kommer att lanseras i samband med Almedalsveckan.
Initiativet presenterades i samband med en inspirations- och workshopdag på Nobelmuseet i Stockholm som samlade politiker, forskare, företrädare för flygbranschen och biodrivmedelstillverkare.

- Parallellt med ökad energieffektivitet är omställningen till bioflygbränsle avgörande för att reducera flygets klimatpåverkan. SAS använder det bioflygbränsle som är tillgängligt på marknaden men det råder fortsatt stor brist på bioflygbränsle. Vår förhoppning är att detta initiativ påtagligt kan bidra till att påskynda kommersialiseringen av bioflygbränsleproduktion i vår hemmamarknad, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

- Äntligen är vi igång med att samla branschen för att gemensamt finna vägen framåt för en svensk produktion av bioflygbränsle. Förnybart flygbränsle är en viktig strategisk fråga för oss och som ägare av 10 flygplatser i Sverige är det viktigt att vi visar vägen för ett hållbart flyg. Att flyga med fossilfria bränslen är inte tekniskt svårt, utan snarare än ekonomisk utmaning. Flyget kommer att vara en del av framtidens transporter och framtidens transporter behöver vara hållbara. Genom att nu samla värdekedjan för bioflygbränsle kan vi tillsammans arbeta för att minska flygets klimatpåverkan, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

- RISE har genom forskningsprojektet LignoJet visat att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle och vi driver flera demoanläggningar där man kan producera biobränslen i mindre skala. RISE har också en stark kompetens inom tjänsteinnovation för utveckling av nya samarbeten, affärsmodeller och koncept. Det är ett perspektiv som kan bli helt avgörande för hur vi lyckas med omställningen till ett fossilfritt flyg, säger Maria Fiskerud, projektledare på RISE.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Källa: RISE

Senaste nyheter