Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Airbus och SAS forskar om hybrid- och elflygplan

https://www.klimatsmart.se/images/news/airbus-econcept250x145.jpg

Airbus har tecknat en avsiktsförklaring om ett ekosystem och forskning kring behovet av infrastruktur för hybrid- och elflygplan med SAS (Scandinavian Airlines). Samarbetet startar i juni 2019 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2020. Enligt avsiktsförklaringen kommer Airbus och SAS att samarbeta i ett gemensamt forskningsprojekt för att bättre förstå de operativa och infrastrukturella möjligheterna och utmaningarna som en storskalig introduktion av hybrid- och elflygplan och hur det skulle påverka flygbolagens arbetssätt. Projektet omfattar fem arbetsområden som fokuserar på att analysera effekterna av markinfrastruktur och laddning, resurser, tid och tillgänglighet på flygplatser. Samarbetet innefattar även att involvera en leverantör av förnybar energi för att garantera verklig grön el och en nollvision kring CO2-utsläpp. Detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt – från energi till infrastruktur – tar hänsyn till hela flygplanets ekosystem för att bättre kunna stödja flygindustrins övergång till hållbar energi. Dagens flygplan är ungefär 80 procent mer bränsleeffektiva per passagerarkilometer än för 50 år sedan. Med en uppskattad fördubbling av lufttrafiken under de närmsta 20 åren är det därför industrins målsättning att fortsätta minska sin miljöpåverkan. För att komma till rätta med denna utmaning har Global Aviation Industry (ATAG), inklusive Airbus och SAS Scandinavian Airlines, åtagit sig att uppnå en koldioxidneutral tillväxt för flygbranschen som helhet från och med 2020 samt att minska netto-utsläppen från flygtrafiken med 50 procent till år 2050 (jämfört med 2005). Airbus investerar sedan tidigare i, och fokuserar sina forskningsinsatser på, utvecklingen av hybrid-elektrisk och elektrisk framdrivningsteknik, ett område som lovar betydande miljöfördelar. Överenskommelsen med SAS stärker Airbus position inom området. Airbus har redan börjat bygga en portfölj av tekniska testplan och testar för närvarande innovativa hybrid framdrivningssystem, delsystem och komponenter för att hantera långsiktiga effektivitetsmål för byggande och drift av elektriska flygplan.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Airbus och SAS forskar om hybrid- och elflygplan

2019-05-28
Airbus E Concept-flygplan
Airbus har tecknat en avsiktsförklaring om ett ekosystem och forskning kring behovet av infrastruktur för hybrid- och elflygplan med SAS (Scandinavian Airlines).

Samarbetet startar i juni 2019 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2020.

Enligt avsiktsförklaringen kommer Airbus och SAS att samarbeta i ett gemensamt forskningsprojekt för att bättre förstå de operativa och infrastrukturella möjligheterna och utmaningarna som en storskalig introduktion av hybrid- och elflygplan och hur det skulle påverka flygbolagens arbetssätt.

Projektet omfattar fem arbetsområden som fokuserar på att analysera effekterna av markinfrastruktur och laddning, resurser, tid och tillgänglighet på flygplatser.

Samarbetet innefattar även att involvera en leverantör av förnybar energi för att garantera verklig grön el och en nollvision kring CO2-utsläpp. Detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt – från energi till infrastruktur – tar hänsyn till hela flygplanets ekosystem för att bättre kunna stödja flygindustrins övergång till hållbar energi.

Dagens flygplan är ungefär 80 procent mer bränsleeffektiva per passagerarkilometer än för 50 år sedan. Med en uppskattad fördubbling av lufttrafiken under de närmsta 20 åren är det därför industrins målsättning att fortsätta minska sin miljöpåverkan.

För att komma till rätta med denna utmaning har Global Aviation Industry (ATAG), inklusive Airbus och SAS Scandinavian Airlines, åtagit sig att uppnå en koldioxidneutral tillväxt för flygbranschen som helhet från och med 2020 samt att minska netto-utsläppen från flygtrafiken med 50 procent till år 2050 (jämfört med 2005).

Airbus investerar sedan tidigare i, och fokuserar sina forskningsinsatser på, utvecklingen av hybrid-elektrisk och elektrisk framdrivningsteknik, ett område som lovar betydande miljöfördelar.

Överenskommelsen med SAS stärker Airbus position inom området. Airbus har redan börjat bygga en portfölj av tekniska testplan och testar för närvarande innovativa hybrid framdrivningssystem, delsystem och komponenter för att hantera långsiktiga effektivitetsmål för byggande och drift av elektriska flygplan.
Källor: SAS, Airbus

Senaste nyheter