Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Miljoner till energiomställning i skånska föreningslivet

https://www.klimatsmart.se/images/news/sparbanken-skane-solceller250x176.jpg

Solceller dominerar i den andra utdelningsomgången från Sparbanken Skånes Energikliv. Bland föreningarna som nu satsar på solel finns Åsums Bollklubb, Tormestorps Idrottsförening och Rörums Sportklubb. Totalt får 24 skånska föreningar finansiellt stöd från Energiklivet för att investera i energieffektivisering och nya hållbara energilösningar. Det skånska föreningslivet fortsätter sin gröna omställning. Hösten 2022 skapade Sparbanken Skåne projektet Energiklivet för att stötta föreningarna* som vill förnya sin verksamhet på energisidan. Intresset var mycket stort och så har det varit även under första utdelningsomgången 2023. Utöver det 30-tal föreningar som fick medel i höstas, får nu ytterligare 24 skånska föreningar bidrag till energisatsningar. Rörums Sportklubb utanför Simrishamn är en av dem som kommer att gå över till solenergi. Klubben får 100 000 kronor från Energiklivet. Planen är att börja en installation av solpaneler till hösten. Rörums Sportklubb står för driften av sporthallen i Rörum och har idag en elförbrukning på cirka 40 000 KWh om året. – Genom att gå över till solceller minskar vi klimatpåverkan och kan också ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ. Vi bidrar även till elproduktionen här i regionen och det känns viktigt. Nu med grundfinansiering på plats har vi möjlighet att gå vidare med vårt arbete. Tanken är att påbörja installationen innan årets slut, säger klubbens ordförande Alf Olle Ohlsson. Även om elpriserna i Sydsverige har stabiliserats under senare tid så ligger de idag på betydligt högre nivåer än för några år sedan. Detta påverkar inte bara privatpersoner och företag utan också det ideella föreningslivet. – Intresset för energiomställning är stort och det märks även i den ideella sektorn. Det är imponerande att se hur långt framme föreningarna här i Skåne ligger i sitt hållbarhetsarbete, inte minst i ljuset av att ideella verksamheter oftast har små medel att röra sig med, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne. Energiklivet blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid ska kunna återföras till olika utvecklingsprojekt i det lokala samhället. I Kristianstadstrakten får Åsums Bollklubb och Linderöds Bygdegård vardera 100 000 kronor för att installera solceller. I Svalöv tilldelas Teckomatorps frivilliga brandkår 90 000 kronor för solceller och i Lund får Torns Ryttarförening 100 000 för att sätta in energibesparande LED-belysning i ridhuset. På sparbankenskane.se/energiklivet finns samtliga 24 föreningar som får medel från Energiklivet våren 2023. – Vår belysning i ridhuset är verkligen på sluttampen och bytet till LED-belysning gör att vi halverar energiförbrukningen där. Vi planerar också för att stödet ska räcka till en rörelsedetektor som känner av när det är aktivitet i ridhuset, vilket hjälper oss att spara energi, säger Linn Albertsson, verksamhetschef på Torns Ryttarförening. På Linderöds Bygdegård är kassör Per O Andersson inne på samma spår. – El kommer att vara dyrt i framtiden. Det är en kostnad som slår rakt igenom på vår ekonomi och det är något som vi måste hitta olika sätt att hantera. Sedan finns perspektivet med grön omställning för samhällets skull och här på bygdegården har vi möjlighet att göra en väldigt fin lösning med ett perfekt söderläge för solpanelerna, säger Per O Andersson. Om Sparbanken Skånes Energikliv: Två gånger om året kan ideella föreningar i Skåne ansöka om ekonomiskt stöd till investeringar i nya hållbara energilösningar eller energieffektivisering. Totalt har Sparbanken Skånes ägarstiftelser avsatt fem miljoner kronor över tre år till Energiklivet. Den första ansökningsperioden var öppen i september 2022, den andra i mars 2023 och till hösten 2023 kommer nästa möjlighet. Medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor kan beviljas till enskilda projekt.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Miljoner till energiomställning i skånska föreningslivet

2023-06-30
Sparbanken Skånes stödjer energiomställning
Solceller dominerar i den andra utdelningsomgången från Sparbanken Skånes Energikliv. Bland föreningarna som nu satsar på solel finns Åsums Bollklubb, Tormestorps Idrottsförening och Rörums Sportklubb. Totalt får 24 skånska föreningar finansiellt stöd från Energiklivet för att investera i energieffektivisering och nya hållbara energilösningar.

Det skånska föreningslivet fortsätter sin gröna omställning. Hösten 2022 skapade Sparbanken Skåne projektet Energiklivet för att stötta föreningarna* som vill förnya sin verksamhet på energisidan. Intresset var mycket stort och så har det varit även under första utdelningsomgången 2023.

Utöver det 30-tal föreningar som fick medel i höstas, får nu ytterligare 24 skånska föreningar bidrag till energisatsningar. Rörums Sportklubb utanför Simrishamn är en av dem som kommer att gå över till solenergi. Klubben får 100 000 kronor från Energiklivet.

Planen är att börja en installation av solpaneler till hösten. Rörums Sportklubb står för driften av sporthallen i Rörum och har idag en elförbrukning på cirka 40 000 KWh om året.

– Genom att gå över till solceller minskar vi klimatpåverkan och kan också ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ. Vi bidrar även till elproduktionen här i regionen och det känns viktigt. Nu med grundfinansiering på plats har vi möjlighet att gå vidare med vårt arbete. Tanken är att påbörja installationen innan årets slut, säger klubbens ordförande Alf Olle Ohlsson.

Även om elpriserna i Sydsverige har stabiliserats under senare tid så ligger de idag på betydligt högre nivåer än för några år sedan. Detta påverkar inte bara privatpersoner och företag utan också det ideella föreningslivet.

– Intresset för energiomställning är stort och det märks även i den ideella sektorn. Det är imponerande att se hur långt framme föreningarna här i Skåne ligger i sitt hållbarhetsarbete, inte minst i ljuset av att ideella verksamheter oftast har små medel att röra sig med, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Energiklivet blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid ska kunna återföras till olika utvecklingsprojekt i det lokala samhället.

I Kristianstadstrakten får Åsums Bollklubb och Linderöds Bygdegård vardera 100 000 kronor för att installera solceller. I Svalöv tilldelas Teckomatorps frivilliga brandkår 90 000 kronor för solceller och i Lund får Torns Ryttarförening 100 000 för att sätta in energibesparande LED-belysning i ridhuset. På sparbankenskane.se/energiklivet finns samtliga 24 föreningar som får medel från Energiklivet våren 2023.

– Vår belysning i ridhuset är verkligen på sluttampen och bytet till LED-belysning gör att vi halverar energiförbrukningen där. Vi planerar också för att stödet ska räcka till en rörelsedetektor som känner av när det är aktivitet i ridhuset, vilket hjälper oss att spara energi, säger Linn Albertsson, verksamhetschef på Torns Ryttarförening.

På Linderöds Bygdegård är kassör Per O Andersson inne på samma spår.

– El kommer att vara dyrt i framtiden. Det är en kostnad som slår rakt igenom på vår ekonomi och det är något som vi måste hitta olika sätt att hantera. Sedan finns perspektivet med grön omställning för samhällets skull och här på bygdegården har vi möjlighet att göra en väldigt fin lösning med ett perfekt söderläge för solpanelerna, säger Per O Andersson.

Om Sparbanken Skånes Energikliv:

Två gånger om året kan ideella föreningar i Skåne ansöka om ekonomiskt stöd till investeringar i nya hållbara energilösningar eller energieffektivisering. Totalt har Sparbanken Skånes ägarstiftelser avsatt fem miljoner kronor över tre år till Energiklivet. Den första ansökningsperioden var öppen i september 2022, den andra i mars 2023 och till hösten 2023 kommer nästa möjlighet. Medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor kan beviljas till enskilda projekt.

Senaste nyheter