Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sex av tio företag genomför energisparande åtgärder

https://www.klimatsmart.se/images/news/nge-bjorn-visell250x296.jpg

Över 60 procent av företagen har genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har bytt värmekälla och två av fem har sänkt värmen enligt en ny undersökning. Många av Sveriges företagare har tvingats ta till kraftfulla åtgärder under det senaste året, då elpriserna rusat i höjden. I en ny enkätundersökning genomförd av elbolaget Nordic Green Energy svarar 61 procent att de genomfört energikostnadsbesparande åtgärder. – Under de senaste månaderna har vi sett en kraftig ökning av företagare som kontaktat oss för att få hjälp. De är oroliga inför vintern och har frågor om allt från elavtal till energieffektivisering. Och det finns faktiskt en hel del åtgärder att vidta – det går att påverka elräkningen och samtidigt göra en insats för miljön, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy. Utöver byte av värmekälla och justerade värmenivåer har företagen sett över sina maskinparker och bytt till energisnålare alternativ, isolerat lokalen och ändrat verksamhetens rutiner. En femtedel av företagen har också bytt elbolag. – Elkostnaderna kommer att bli höga i vinter, det går inte att komma ifrån. Men genom att spara el, se över elavtalet, energieffektivisera och optimera verksamheten så går det att få ner elräkningen. Det enskilt viktigaste är att göra ett aktivt val av elavtal. Väljer man ingenting alls hamnar man på ett anvisningsavtal vilket kan bli väldigt kostsamt. Nio procent av svenskarna ligger på anvisningsavtal, jag tror att många inte förstår hur viktigt det är att inte vara passiv i det här läget, säger Björn Visell. 11 tips för att sänka elkostnaden för ditt företag: • Se över företagets elavtal. Jämför de olika elhandelsbolagens priser. • Sänk värmen i utvalda rum. • Ny teknikutrustning drar ofta mindre el. Gå igenom och byt ut datorer, maskiner och övrig teknik. • Se över din värmekälla. Värmepumpar som tar vara på värmen från vatten, luft, jord eller berg är fördelaktigt för både miljön och ekonomin. • Drar det från fönster och ytterdörrar? Täta eventuella springor med tätningslister. • Se över lokalens isolering för att behålla mer värme. • Släck lamporna när du inte behöver dem. Använd timers eller sensorer. • Byt ut alla glödlampor mot LED. • Se över energiklassen på eventuella vitvaror. • Om du har ett timprisavtal är det fördelaktigt att förbruka mer el på natten, då elpriset oftast är lägre. • Informera företagets anställda om elsparande

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Sex av tio företag genomför energisparande åtgärder

2022-09-05
Björn Visell, Nordic Green Energy
Över 60 procent av företagen har genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har bytt värmekälla och två av fem har sänkt värmen enligt en ny undersökning.

Många av Sveriges företagare har tvingats ta till kraftfulla åtgärder under det senaste året, då elpriserna rusat i höjden. I en ny enkätundersökning genomförd av elbolaget Nordic Green Energy svarar 61 procent att de genomfört energikostnadsbesparande åtgärder.

– Under de senaste månaderna har vi sett en kraftig ökning av företagare som kontaktat oss för att få hjälp. De är oroliga inför vintern och har frågor om allt från elavtal till energieffektivisering. Och det finns faktiskt en hel del åtgärder att vidta – det går att påverka elräkningen och samtidigt göra en insats för miljön, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.

Utöver byte av värmekälla och justerade värmenivåer har företagen sett över sina maskinparker och bytt till energisnålare alternativ, isolerat lokalen och ändrat verksamhetens rutiner. En femtedel av företagen har också bytt elbolag.

– Elkostnaderna kommer att bli höga i vinter, det går inte att komma ifrån. Men genom att spara el, se över elavtalet, energieffektivisera och optimera verksamheten så går det att få ner elräkningen. Det enskilt viktigaste är att göra ett aktivt val av elavtal. Väljer man ingenting alls hamnar man på ett anvisningsavtal vilket kan bli väldigt kostsamt. Nio procent av svenskarna ligger på anvisningsavtal, jag tror att många inte förstår hur viktigt det är att inte vara passiv i det här läget, säger Björn Visell.

11 tips för att sänka elkostnaden för ditt företag:

• Se över företagets elavtal. Jämför de olika elhandelsbolagens priser.
• Sänk värmen i utvalda rum.
• Ny teknikutrustning drar ofta mindre el. Gå igenom och byt ut datorer, maskiner och övrig teknik.
• Se över din värmekälla. Värmepumpar som tar vara på värmen från vatten, luft, jord eller berg är fördelaktigt för både miljön och ekonomin.
• Drar det från fönster och ytterdörrar? Täta eventuella springor med tätningslister.
• Se över lokalens isolering för att behålla mer värme.
• Släck lamporna när du inte behöver dem. Använd timers eller sensorer.
• Byt ut alla glödlampor mot LED.
• Se över energiklassen på eventuella vitvaror.
• Om du har ett timprisavtal är det fördelaktigt att förbruka mer el på natten, då elpriset oftast är lägre.
• Informera företagets anställda om elsparande

Senaste nyheter